Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2040 Budaörs, Tavasz u. 56.
Budaörs körzetében hátrányos helyzetű személyek segélyezése. E körben étkeztetés segélyezése.
Gyermekek napközbeni ellátása. ... >>

Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.
képviselő: Bartucz István alelnök, Nyikes Fatime elnök
vakok és gyengén látók sokoldalú segítése, érdekvédelme, érdekképviselete ... >>

Budaörsi Kolping Család Egyesület

(szociális)

2040 Budaörs, Farkasréti út 2/b.
képviselő: Michelberger Mátyás elnök
Karitatív. ... >>

Budaörsi Mária-lányok Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Szakály Mátyás u. 25.
képviselő: Joósz Katalin
A keresztény ifjúság hitéletének felkarolása és támogatása. Hasonló külföldi és belföldi szervezetekkel való szoros együttműködés. Hátrányos helyzetű fiatalok és családok támogatása. Hazai-, és külföldi zarándokutak, kirándulások, valamint ifjúsági táborok, támogatása, szervezése és lebonyolítása. Természet-, és környezetvédelmi programok szervezése. Kulturális, társadalmi és közösségi programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Sporttevékenységek, edzések szervezése, lebonyolítása, sportversenyek rendezése. Szabadidő programok támogatása, szervezése lebonyolítása. A fiatalok sporthoz való hozzáállásának megváltoztatása, a sport iránti elkötelezettség erősítése, a sportolási szándék támogatása. Az ifjúság körében a keresztény értékek terjesztése és népszerűsítése. A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség, illetve más egyházközségek fiataljai részére programok, táborok, kirándulások, zarándokutak, kulturális, társadalmi és sport programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Német nemzetiségi hagyományok, identitás, nyelv és kultúra megőrzése, fejlesztése,ápolása. A fenti említett tevékenységi körökhöz szükséges tárgyi, anyagi és egyéb keretfeltételek megteremtése. ... >>

Budaörsi Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2040 Budaörs, Vas u. 20.
képviselő: Brandt Klára, Skripecz Zoltánné
Budaörsön alkó, illetve az oktatási intézményben tanuló mozgássérült gyermekek támogatása, segítése. ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Csoport-téka Egyesület

(szociális)

2040 Budaörs, Deák Ferenc u. 16/2.sz.
képviselő: Rétlaki Andrea elnök önállóan, Sófalvi Timea titkár önállóan, Száva Piroska ( társelnök ) ... >>

Egyszerű Szavak Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2040 Budaörs, Esze Tamás utca 7.sz.
képviselő: dr. Rigó Péter (elnök)
Hátrányos helyzetű emberek segítése. Egészségügyi alapellátáson kívüliek anyagi segítése. Célcsoportok oktatásának, továbbképzésének segítése. ... >>

Élet-Hossz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Kőfejtő u. 8.
képviselő: Szirtes Istvánné elnök
Egészségügyi, szociális ellátás nyújtása bentlakásos formában, időskorúak számára. ... >>

Erős Várunk Alapítvány

(kulturális,szociális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 57.sz.
képviselő: dr. Garádi Péter ( önállóan )
Kulturális tevékenység, gyermek és if- júságvédelem. ... >>

Esthajnal Ökumenikus Családvédelmi Egyesület

(szociális)

2040 Budaörs, Patkó u.3.sz.VI/53.
képviselő: Szente Pál elnök ... >>

Felnőni Erősen, Szabadon Alapítvány

(szociális)

2040 Budaörs, Szabadság út 337.
képviselő: Borbély Lászlóné / ketten együtt, Fehérvári Tibor önállóan, Kocsis Béláné/ ketten együtt, Lukács Judit/ ketten együtt, Tóth József / ketten együtt
Az Életvezetési ismeretek és készségek c. mentálhigiénés, személyiségfejlesztő és drogmegelőző program támogatása. ... >>

FiFi - Fiatalok a Fiatalokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Puskás Tamás u. 37-41- CO2.
képviselő: Lukács Eszter elnök
Ismerettterjesztő előadások, konferenciák, képzések, továbbképzések, fórumok, összejövetelek szervezése, kiadványok készítése, terjesztése mind írott, mind elektronikus formában, munkacsoportok, szellemi műhelyek létrehozása, karitatív tevékenység folytatása, fiatalok bevonása az aktív társadalmi életbe, esélyegyenlőség megteremtése a szolidaritás és tolerancia jegyében a gyermekek és fiatalok számára kulturális gyarapodásuk elősegítése. ... >>

Horváth Péter Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Szabadság u.14.IV.lph.I/1.
képviselő: Walner Ottó Rezső
Horváth Péter egészségügyi ellátásához szükséges költségek fedezése, betegség idejére, azt követő időszakban, tanul- mányok költségeinek fedezése. ... >>

Keresztény Gondviselés Felekezet

(szociális)

2040 Budaörs, Kőfejtő u. 16.
képviselő: Szirtes Istvánné ( elnök )
A hit továbbadása, az örömteli küldetés teljesítése, a közösség iránti hűség, az összetartozás hirdetése, egymás vallásának megismerése, embertársaink segítése. ... >>

Kerkai Jenő Szociális Kör

(szociális)

2040 Budaörs, Ibolya u. 6-8. sz.
képviselő: Lázi Ferenc elnök, Lázi Ferencné alelnök ... >>

KUJBÓ Egyesület

(szociális)

2040 Budaörs, József Attila utca 8.
képviselő: Vajda Péter elnök ... >>

Magyar Ingatlanközvetítők és Ingatlanvagyon-értékelők Minőségügyi és Rekreációs Alapítványa

(szociális)

2040 Budaörs, Delelő u. 5.
képviselő: Marosvölgyi Judit elnök
Az ingatlanszakma ingatlanközvetítés és ingatlanvagyon-értékelés területein dolgozók, valamint a meglévő ingatlanszakmai szervezeteik összefogásának erősítése és az Európai Unióba történő integrálódás támogatása, az ország különböző területein élő és a célterületen dolgozó szakemberek, a vállalkozó nők esélyegyenlőségének megteremtése, támogatása, az ingatlanközvetítői és az ingatvagyon-értékelői munkafolyamat minőségi fejlesztése, a munkafolyamat minőségügyi rendszerének kidolgozása a szakmában dolgozók egészségesebb életminősége elérésének támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete

(szociális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
képviselő: Ecseri Imre
A működési területén élő mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságának javítása. Rehabilitációs segítségnyújtás az önálló életvitel megvalósításához. Érdekképviselet, rendezvények, kiállítások szervezése és anyagi segítése. ... >>

Normalizált Életért Alapítvány az Értelmi Fogyatékosok Szakképzéséért és Önálló Életvitelük Kialakításáért

(oktatási,szociális)

2040 Budaörs, Mező u. 10. I.lh. I.em 4.sz.
képviselő: Csúzi Margit
Értelmi fogyatékos emberek oktatásának, szakképesítésének fejlesztése, önálló életvitelük kialalkításának elősegítése, valamint általános életminőségük javítása a normalizáció ésintegráció elveinek érvényesítésével. ... >>

Oltalomhely Hajléktalan Családoknak Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2040 Budaörs, Kismartoni u. 43.
képviselő: Kissné Rózsa Mária elnök
A hátrányos helyzetben lévő családok ellátása bentlakásos otthonban, ahol a családokat felkészítik az önálló életre. ... >>

Öszhang Alapítvány a hátrányos helyzetű és/vagy fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok teljes társadalmi integrációjáért

(oktatási,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Akácfa köz 10.
képviselő: Dobákné Dr. Psenák Angéla (elnök) önálló képviseleti jogosult, Flamich Mária Magdolna és, Hoffmann Mária Rita együttes képviseleti jogosultak
A fogyatékossággal élők értékeire, a bennük rejlő lehetőségekre, társadalmi jelenlétükre és szerepvállalásukra, tehetségüknek megfelelő oktatás és munkakör fontosságára való figyelem felhívása a hátrányos helyzetű és/vagy fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok lehető legszélesebb társadalmi integrációja édekében. ... >>

Páratlan Ajándék Alapítvány

(kulturális,szociális)

2040 Budaörs, Naphegy u 47.
képviselő: Gajárszki Gergely (elnök)
Vegetáriánus cukrászda létrehozása annak érdekében, hogy táplálékallergiában szernvedők - főleg gyermekek - számára, valamint olyan vallási és kulturális közösségek tagjai számára is fogyasztható édességeket készítsen, ahol étrendbeli korlátozások is érvényesülnek, munkahelyteremtés, táplálkozásallergia prevenciójára és kezelésére vonatkozó ayurvédikus tanácsadás, táplálékallergia megelőzése, kezelése érdekében bioételek és -életmód népszerűsítése. ... >>

Petike jár Halmozottan Hátrányos Helyzetüeket és Fogyatékosokat Segítő Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2040 Budaörs, Clementis L. u. 7/a.
képviselő: Póti Ágnes
Hozzá kíván járulni a halmozottan hátrányos helyzetüek társadalmi felzárkózásához és társadalmi integráció megteremtéséhez. ... >>

Polgári Demokráciáért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2040 Budaörs, Beregszászi út 2/3.sz.
képviselő: Dr. Schmidt Mária
A magyarországi- és azzal szorosan ösz- szefüggő európai - történelem tudomá- nyos tényszerű kutatása és elemzése, különös tekintettel a XX. sz. időszaká- ra. Támogatni a tudományos tevékenysé- get, a XX.sz.eseményeinek feldolgozását és kutatását, segítve ezzel közvetve a polgárok életében fontos szerepet ját- szó közművelődést, oktatást kutúrát. A XX sz. emlékeinek őrzése, a magyar társadalom informatikai felzárkóztatá- sának segítése. Hozzájárulni az ifjúság tényszerű tájékoztatásához, hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának tá- mogatása, bevonni őket az alapítványi célok elérésének tevőleges megvalósítá- sába. Demokratikus intézmények támoga- tása. ... >>

Reinhold és Carmen Würth Alapítvány

(kulturális,szociális)

2040 Budaörs, Gyár 2.
képviselő: Dr.Kun Pál
Az érettségit és egyetemi vizsgát tett tanulók számára ösztöndíj és anyagi támogatás nyújtása az üzemgazdaság, technika és művészet területén. Az alapító, azaz a Würth Kft. munkaviszonyban álló dolgozóinak árván, vagy félárván maradt gyermekei tanulmányainak, hozzátartozóinak támogatása.
az alapító munkaviszonyban álló, súlyos betgségben szenvedő dolgozóinak támogatása, gyógykezeltetésének finanszírozása, szociális segélyezése. ... >>

Remény Sugara Közhasznú Egyesület

(szociális)

2040 Budaörs, Öntő u. 36.
képviselő: Szidiropulosz Léna elnök
az emberi körülmények és életfelfogásának javítása, szociálisan rászorultak, fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység ... >>

Rottár Tengerész Kapitány Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Víg u. 48.sz.
képviselő: Dr. Németh Miklós
Önhibájukon kívül bajba jutott, beteg rokkant, speciálisan rászoruló tengerészek, hajósok vizi sportolók támogatása. ... >>

Szabó Béla Alapítvány a határon túli Kárpát-medencei és magyarországi árva és nehézsorú gyermekek megsegítésére

(oktatási,kulturális,szociális)

2040 Budaörs, Felsőhatár u. 61.
képviselő: Recska Sándorné ( elnök )
Az erdélyi és magyarországi árva és szegény gyermekek oktatásának, taníttatásának és nyaraltatásának elősegítése magyarországi és külföldi helyszíneken. További cél a nyelvoktatás, informatikai és képzőművészeti-zenei képzés megszervezése az alapítvány által Magyarországon és az Európai Unió területén. ... >>

Te Deum Keresztény Ifjúságsegítő Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2040 Budaörs, Bárány u. 16.
képviselő: Haller László elnök, Hugauf Árpád elnökhelyettes
közreműködés és segítségnyújtás az ifjúság nevelésében, oktatásában, erkölcsi értékrend kialakításában. Szabadidős tevékenység. A drog-prevenció támogatása, függőségben szenvedők segítése a leszoktatásban és a társadalomba való visszailleszkedéshez. A keresztény értékrend megismertetése a fiatalokkal, erkölcsi normáik megfelelő kialakítása érdekében. ... >>

Tegyünk Egymásért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Fodros u. 28.
képviselő: dr. Egerszegi Magdolna ( elnök ) - önállóan -, dr. Korondi István (alelnök) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, három hónapot meghaladó akadályoztatás esetén az elnökség hozzájárulásával
A hátrányos helyzetű kisebbségi társadalmi csoportok (betegek, mozgássérültek) esélyegyenlőségének javítása felvilágosító munkával;
szabadidős és egészségmegőrzési programok szervezése a tagok számára (közös sportolási és kirándulási akciók) a fenntartható és kívánatos életmód elősegítése érdekében; a kulturális értékek továbbvitele, a kultúra terjesztése és megélése. Ennek eszközeként olyan közösségi klub létrehozása, amely aktív gyűjtő és kreatív tevékenységével a kultúra és a hagyományok őrzője, illetve ?átadományozója? lesz; A magyar, illetve más országok kultúr-transzferjéhez a lehetőségek biztosítása (belföldön és külföldön egyaránt); az eddigi célokat átfogó körben a humán értékek átadása a fiatalok, a betegek, a szakmát, illetve nyelvet tanulóknak, az oktatás több területén. ... >>
1. oldal