Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Alfa Romeo Gyűjtemény Magyarország Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Baross u. 87.
képviselő: Takács Ákos elnök
bemutatni az Alfa Romeo típusú gépkocsikat, a vonatkozó emlékek összegyűjtése, ismeretterjesztés, oktatás, kutatói munka támogatása, restaurálás, könyvtár üzemeltetése. ... >>

Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Réz u. 13.-
képviselő: dr. Novák Zalán elnök, Mehrli péter alelnök, Páczai Csaba
környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenység ... >>

Appaloosa Tenyésztők Egyesülete Magyarország

(sport,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Építők u.2-4.sz.
képviselő: Bacsó Bea elnökhelyettes (együtt), Nagy Ferenc elnö önálló képv., Rákóczi István titkár(együtt)
Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatás. ... >>

Bobák Bálint Nyugdíjas Országjáró Klub Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 26.sz.
képviselő: Hermann József (elnök)
A társaság tagjai és már érdeklődők részére ország- és világjáró tevékenység elősegítése. Az azt támogató Klub- élet megszervezése. Utazások, gyalogtúrák, környezetvédelmi felvilágosító tevékenység. ... >>

Budaörs Fejlődéséért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Mező u. 7.
képviselő: dr. Molnár Gábor (önállóan)
Budaörs hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A város szépészeti felemelkedése, a környezet védelme, a város művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a várost fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a város fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat, idősek életkörülményeinek javítása. A lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Az emberek közötti távolság csökkentése, egy emberarcú Budaörs kialakítása. Egészségmegőrzés és prevenció - Budaörs lakossága egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közlekedés megteremtése, a lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. ... >>

Budaörs Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

(oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Koszorú u. 6.sz.
képviselő: Árendás Péter elnök
Településfejlesztés, kutatási, oktatási tevékenység. ... >>

Budaörs Városi Nyugdíjas (Közhasznú) Egyesület

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 74.sz.
képviselő: Forgó Imréné
A budaörsi nyugdíjasok szabadidős tevékenységének szervezése. Kulturális, honismereti programok szervezése. A tagság szociális támogatása. ... >>

Budaörsi Modellező Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Budapesti út 3.
képviselő: Brandt János
Modellezési tevékenységek szervezett formában történő gyakorlása. Tapasztalatcsere. Hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. ... >>

Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság u. 74.
képviselő: Erdélyi István elnök
A nyugdíjasok érdekeinek képviselete, a konzervatív, keresztény, nemzeti, polgári, erkölcsi értékrend vállalása, ezen értékrend megőrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme a nyugdíjas társadalomban. A közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a jog az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elősegítése. Hívei vagyunk a generációs párbeszédnek. Az egyesület a nyugdíjasok részére az itteni elvekkel összhangban különböző programokat szervez. Segíti a polgári értékrendre támaszkodó nyugdíjas közösségek társadalmi aktivitását. ... >>

Budaörsi Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,egyéb)

2040 Budaörs, Petőfi S. u. 59.sz.
képviselő: Bilisics Péter elnök
Közrend, közbiztonság védelme, egészségügyi tevékenység, gyermek,- környezetvédelem ... >>

Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége

(közbiztonság,egyéb)

2040 Budaörs, Boglárka u. 42.
képviselő: Halász Endre
Közrend, közbiztonság. ... >>

Civilek az Európai Unióért (Közhasznú) Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Diófa utca 7.sz.
képviselő: Dr. Szabó Sándor
Az Eu- csatlakozással kapcsolatos információk terjesztése. Részvétel a csatlakozással kapcsolatos rendezvényeken. Tanácsadás európai uniós pályázatokhoz. ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Élhető Elővárosért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2040 Budaörs, Őszirózsa u. 65.
képviselő: Pócz Judit elnök - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -
A budaörsi kertvárosi életminőség megőrzése és javítása, valamint a környékbeliek érdekvédelme. ... >>

Első Budaörsi Sörcsap Működtető Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Szamóca köz 4.
képviselő: Csikós András elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Homo Ludens-A Játékos Ember Modellépítők és Modelreptetők Egyesülete

(egyéb)

2040 Budaörs, Mező u. 22.
képviselő: dr. Lengyel János elnök
A modellépítő tevékenység körében ismeretterjesztés. Bemutatók, versenyek szervezése. ... >>

Innovációs Jövőkép Alapítvány

(egyéb)

2040 Budaörs, Patkó u. 19. IV.13.
képviselő: Regőczi Miklós Jenő elnök
Minden olyan, az alapkutatás körébe az ipari vagy alkalmazotti kutatás körébe a kísérleti (pre-kompetatív) fejlesztés illetve technológia és humán innováció körébe tartozó tudományos - beleértve a humán tudomáyos-, műszaki, szervezeti pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység segítése és támogatása -ideértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amelyek ténylegesen vagy szándéka szerint az emberiség és elsősorban a magyar társadalom számára haasznoos műszakilag, tudományosan új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, módszerek és szolgáltatások megvalósításához vezet. ... >>

Kelenvölgy Baráti Társasága Polgári Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Kinizsi u. 44.
képviselő: Morvay László ( elnök )
Kelenvölgy történelmi és sport hagyományainak ápolása, népszerűsítése. A demokratizmus szellemében az emberi kapcsolatok jobbítása, rendezvények szervezésével egymás jobb megismerésének elősegítése. ... >>

Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete (51857/2002)

(sport,egyéb)

2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
képviselő: Bámer Imre elnök, Dr.Rébeli Sz.Tamás ügyvéd
A QH lófajta tenyészértékének megőrzése. Az e fajtára jellemző sajátos külső és belső tulajdonságokkal rendelkező lovak tenyésztése, amelyek használhatóságukat is figyelembe véve (a western lovassportban, a militaryban a galopp-, ugró-, fogathajtó sportban, alamint hobby és munkalóként, ...stb is) megfelelnek a nemzetközi előírásoknak és elvárásoknak. ... >>

Sashegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2040 Budaörs, Hóvirág utca 41.
képviselő: Klimstein László
a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom ( a továbbiakban SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek között bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Studium Patronus Iskolaszer Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Pántlika u. 2/a.
képviselő: Baranyai Henrik kuratóriumi elnök (önállóan, a bankszámla felett egy másik kuratóriumi taggal együttesen)
Az alapítványa közhasznú tevékenység keretében az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
1. Rászoruló gyermekek, azaz:
- sok gyermeket nevelő, szociálisan nehéz helyzetben lévő családok kisiskolás korú gyermekeinek,
- a hátrányos és halmozottan hátrányos körülmények között élő kisiskolás korú gyermekek,
- a határon túl élő hátrányos helyzetben élő iskolás gyermekek,
támogatása a jövő generációért érzett felelősségtől vezet be annak elősegítése érdekében, hogy a gyermekek rendezett és kiegyensúlyozott környezetben tanulhassanak és modern, minőségi iskolaszereket használhassanak.
Célunk, hogy az iskolakezdésre biztosítsuk egyre több gyermek számára, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű iskolaszerekkel rendelkezzenek.
2. Rászoruló és kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző tanulók idegen nyelvi tanulmányainak támogatása.
3. Kutatás, tanácsadás végzése az iskolás gyerekek tanszereinek fejlesztése érdekében.
4. Kulturális rendezvények szervezése, amelyek közvetlen, közvetett módon kapcsolódnak az iskolások tanulási körülményeinek fejlesztéséhez. ... >>

Svájci Fehér Juhászkutya Klub

(egyéb)

2040 Budaörs, Ötvös u. undefined 13.
képviselő: Szabó Rita Zsuzsanna ... >>

Szabad Európa Egyesület

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ostor utca 14.sz.
képviselő: Kálóczi Imre elnök
Az európai értékek magyarországi képviselete, az euro-atlanti integráció elősegítése, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

Szentgyörgyvölgyi Zoltán Alapítvány

(egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 18.sz.
képviselő: Dr. Kaszap László elnök
Szentgyörgyvölgyi Zoltán szellemi örök- ségének megőrzése, ápolása és annak Budaörs jövőépítésének befolyásolása. ... >>

Te Deum Keresztény Ifjúságsegítő Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2040 Budaörs, Bárány u. 16.
képviselő: Haller László elnök, Hugauf Árpád elnökhelyettes
közreműködés és segítségnyújtás az ifjúság nevelésében, oktatásában, erkölcsi értékrend kialakításában. Szabadidős tevékenység. A drog-prevenció támogatása, függőségben szenvedők segítése a leszoktatásban és a társadalomba való visszailleszkedéshez. A keresztény értékrend megismertetése a fiatalokkal, erkölcsi normáik megfelelő kialakítása érdekében. ... >>

Vinum Praemium Alapítvány

(egyéb)

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 40.
képviselő: Kató András
A Kárpát-medence borászainak olyan elismerést biztosítson, amelyet maguk a borászok adományoznak az adott év legjobbnak ítélt borászának. ... >>
1. oldal