Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi szociális civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Barabbas Társaság a börtönártalmak csökkentéséért Egyesület

(szociális)

2092 Budakeszi, Pátyi út 3.sz..
képviselő: Dr. Végh József elnök
Szociális ... >>

Borostyán Nyugdíjas Klub

(szociális)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Dr. Mészáros Árpádné ... >>

Budakeszi Otthon Segítünk Alapítvány

(szociális)

2092 Budakeszi, Napsugár u.10.
képviselő: Nepp Józsefné elnök
Nehéz helyzetben lévő családok segítése. Nők munkaerőpiaci helyzetének segítése. Hátrányos helyzetű családok részére szociális szolgáltatások szervezése. ... >>

Budavidék Jóléti, Kulturális Szociális, Nyugdíjas és Szövetkezési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

2092 Budakeszi, Erdő u. 4.sz.
képviselő: Szabados Andrásné elnök
Tehetséggondozás, tanulmányi, szociális támogatás. Szövetkezési célkitűzések támogatása. ÁFÉSZ tagok és nyugdíjasok üdülési támogatása. ... >>

DAFKE Alapítvány

(sport,szociális)

2092 Budakeszi, Alkotó u. 3.
képviselő: Kapusi Katalin
Fiataloknak, elsősorban mozgássérülteknek, lehetőségeikben korlátozott diákoknak segítség nyújtása az amatőr sportoláshoz a kerékpáros sporthoz kapcsolódó sportágakban, továbbá az amatőr kerékpáros mozgalom támogatása. ... >>

Gyerekköztársaság Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Horváth Jenő ( elnök )
A gyermekek családban, társadalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, nevelésének elősegítése. A szülő-gyermek kapcsolat együttélésének támogatása, a gyermekközpontú oktatás megteremtésének támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének támogatása. Sportra, egészséges életre való nevelés, a felnőtté válás folyamatának átmenet elősegítése stb. ... >>

KOPPANTÓ Közhasznú Alapítvány a hátrányos helyzetű személyek életminőségének javításáért

(szociális)

2092 Budakeszi, Alma u. 4.
képviselő: Vándor Ottóné Jakab IbolyaTerézia
A hátrányos helyetű személyek életminőségének támogatása alapvető élelmiszerek, higiéniás készítmények, tisztítószerek (ingyenes) adományozásával. Az adományokat az Alapítvány szerzi be és osztja szét. Ennek keretében többek között helyszíni segély-akciókat (például: ingyesne elosztás) szervez, illetve gondoskodik arról is, hogy alapvető élelmiszerek, készítmények eljuthassanak olyan rászorulóknak is, akik az adományok átvételére nem tudnak megjelenni. ... >>

Lexis Alapítvány

(kulturális,szociális)

2092 Budakeszi, Hársfa u.12.
képviselő: Minárik Krisztián elnök
Angolszász és magyar jogintézmények öszehasonlító vizsgálata, tudományos eredmények széleskörű ismertetése, elsősorban fiatal, pályakezdő, határon túli képzőművészek és zenészek támogatása, kiállítási, megjelenési és fellépési lehetőségeik bővítése. ... >>

PRO CONCORDATIA POPULORUM (Népek Közötti Egyetértésért) Nemzetközi Lovagrend

(szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Erdő u. 43.
képviselő: Nemeskéri-Orbán István (elnök)
Kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Reneszánsz Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u.61.sz.
képviselő: Bende István elnök, Hadházy Levente, Keresztes Dóra
Anyaországi és határon túli magyarság körében iskolaalapítás, iskolafenntar- tás, ismeretterjesztés, iskolafelszere- lés, oktatás, nevelés, képességfejlesz- tés. A történelmi egyházak teológiai és művészeti kulturájának, egyházművésze- tének oktatása, ápolása. Kultúrális te- vékenység, kultúrális örökség megóvása, művészeti értékek létrehozása, alkotók és alkotások támogatása stb. A határon túli magyarság kulturális örökség meg- őrzése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A felsoroltak keretény-keresztyén szel- lemben való művelése. ... >>

Tagai István Közhasznú Alapítványa Budakeszi Ifjúságának Esélyteremtésére

(szociális)

2092 Budakeszi, Vincellér u. 2.
képviselő: Bernáth Béla elnök
Budakeszi olyan hátrányos helyzetű gyermekei, fiatalkorúak életminőségének javítása, életkezdésük, beilleszkedésük segítése, akiknek szülei munkanélkülivé váltak, jövedelmük, mobilizálható vagyonuk nincs az egészséges meleg otthon biztosításában átmeneti segítségre szorulnak. ... >>

Talentum Egyesület

(szociális)

8174 Budakeszi, Esze Tamás u. 14.
képviselő: Varga Rita
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység körében ismeretterjesztés. Ilyen jellegű intézmények fejlesz-
tésének segítése. ... >>
1. oldal