Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2092 Budakeszi, Farkashegy Repülőtér
képviselő: Dr.Kecskeméti Tamás
Tagjai és az amatőr érdeklődők részére a repülés sportágazatban a kiképzési, versenyzési, sportolási lehetőségeket biztosítsa, beleértve a szabadidő jellegű repülési tevékenységet, a légiszolgáltatást és a sportturizmust is. ... >>

ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.sz.
képviselő: Marosné Pancsovai Krisztina elnök
Az egésznapos 8 osztályos elemi iskola működésének támogatása. ... >>

Balassi Bálint Kör - gyermek és ifjúsági drámapedagógiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u.39.sz.
képviselő: Gyevi-Bíró Eszter
Kulturális, oktatási, és szociális feladatok ellátása. ... >>

Budakeszi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2092 Budakeszi, Knáb János i. 60. sz.
képviselő: Nemere Jánosné, Sónyi János elnök ... >>

Budakeszi Kompánia Színházi Műhely Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u. 39.sz.
képviselő: Mayer Zita (elnök)
Az alapító az alapítványt kulturális, nevelési, oktatási és szociális céllal hozza létre, mely célokat komplexen értelmezve az alábbi feladatok felvállalásával látja el: Az alapítvány működése során gyermek és felnőtt produkciókat, színdarabokat hoz létre, koncerteket, műsorokat, bemutatókat, rendezvényeket, ünnepi megemlékezéseket szervez. Azonosul a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapelveivel. Feladatának tekinti, hogy a drámapedagógia, mint módszer jelen legyen az iskolák nevelőoktató munkájában. Így a Theatre In Education módszer támogatójaként elkészíti a T.I. E. foglalkozásokat, melyeket a Pest megyei és budapesti iskolák számára elérhetővé tesz, biztosítva ezzel a kreatív, természetes és vizuális nevelés és gondolkodásmód elterjedését. Részt vesz a képzések, továbbképzések megszervezésében, kezdeményezi az ilyen jellegű programokat. Elősegíti a gyermek-és felnőtt színjátszás közösségi alkalmait: fesztiválokat, találkozókat, tapasztalatcseréket szervez, és részt vesz bennük. Kapcsolatokat teremt a társművészetek szervezeteivel. ... >>

Budakeszi Kutyakiképző és szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 51.
képviselő: Kosztel Ildikó ( elnök )
Budakeszin és a környező településeken élő kutyabarátok részére lehetőséget teremtsen a kutyabarát életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő-, közösségépítő-, és sporttevékenységek közösségi szintű folytatására, valamint a kutyakiképzés módszereinek elméleti és gyakorlati átadására. ... >>

Budakeszi Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Lukács László
Kulturális, nevelési és oktatási célok kiteljesítése érdekében. ... >>

Budakeszi Szivárvány Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő utca 268.sz.
képviselő: Kotmayerné Egyed Anna ( elnök )
Az óvodás korú gyermekek nevelésével, oktatásával, kulturális és sporttevékenységével összefüggő közhasznú feladatok ellátásának folyamatos biztosítása elősegítése. ... >>

Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Iskola köz 3.sz.
képviselő: Kapronyi Gábor
A zenei kultúra és hagyományok ápolása, a zeneiskolában folyó oktatás szakmai színvonalának emelése, elsegíteni az önálló zeneiskola személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, rendezvények, megemlékezések szervezése. Kulturális és oktatási tevékenység folytatása. ... >>

Budavidék Jóléti, Kulturális Szociális, Nyugdíjas és Szövetkezési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

2092 Budakeszi, Erdő u. 4.sz.
képviselő: Szabados Andrásné elnök
Tehetséggondozás, tanulmányi, szociális támogatás. Szövetkezési célkitűzések támogatása. ÁFÉSZ tagok és nyugdíjasok üdülési támogatása. ... >>

Dr. Keresztesy Tiborné Livia Keledy Planer ALapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u. 192.sz.
képviselő: Filó Kristóf
A névadó hagyatékát képző műtárgyak gondozása, megőrzése, a hagyomány ápolása, a Prohászka Ottokár Kat. Gimn. rászoruló tanulóinak anyagi támogatása, kiemelkedő képességű diákok támogatása a főiskolai, egyetmei tanulók rendszeres vagy esetenkénti anyagi támogatása. A kiemelkedő teljesítményt eltérő pedagógusok támogatása. ... >>

Együtt a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u.94.sz.
képviselő: Karlik JÓzsefné
A Budakeszi Ált.Iskola anyagi és oktatási segítése, az oktatás és nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

El Ballena Lovaspóló Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Vadász u. 2.
képviselő: dr. Piros László ( alelnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -, Szegedi Gábor ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -
A magyar lovas kultúra, különösen a lovapóló sportág művelése és oktatása. Az egyesület tagjainak és csapatának a lovaspóló sportágban való magyarországi és külföldi versenyeztetése, a versenyzés elősegítése, az elődök hagyományainak folytatása, ápolása, utánpótlás-nevelés, lovasoktatás. ... >>

ESZEMKÁ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Knáb J. u. 60.
képviselő: Hajdú Attila (elnök)
Budakeszi alapfokú oktatásának támogatása, fejlesztése, a közösség érdekeinek érvényesítése, a szülői szervezetet megillető jogok gyakorlása. ... >>

Fejérváry Géza Társaság Egyesület

(oktatási)

2092 Budakeszi, Szél utca 42.
képviselő: dr. Gyaraki Károly Mihály, Mihálykó Sándor, Szászvári Lajos
Biztonságpolitikai és katonai szakmai műhely keretében teret biztosítani a tárgykörbe tartozó kérdések megvitatásához, hogy tagjai és rajtuk keresztül a közvélemény szélesebb körben ismerje meg a Magyar Köztársaság biztonság-, ezen belül honvédelmi politikáját, védelmi felkészültségének állapotát, a Magyar Honvédség és a benne szolgálatot teljesítő katonák helyzetét. ... >>

Fiatalok Budakesziért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u. 176.
képviselő: Pintér Judit elnök
Kulturális, sport és oktatási tevékenység ... >>

Gyerekköztársaság Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Horváth Jenő ( elnök )
A gyermekek családban, társadalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, nevelésének elősegítése. A szülő-gyermek kapcsolat együttélésének támogatása, a gyermekközpontú oktatás megteremtésének támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének támogatása. Sportra, egészséges életre való nevelés, a felnőtté válás folyamatának átmenet elősegítése stb. ... >>

Gyermekeink Kiegyensúlyozott Fejlődéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Napfény u. 6122 hrsz.
képviselő: Vadász Péterné elnök önállóan
Óvodás korú gyermekek játékos módszerekkel történő nevelése. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Ifjúsági u.1.sz.
képviselő: Hellnerné Szemán Beáta
Az óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése, megteremtése. ... >>

Hegyvidéki Óvodás Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Szél u. 35.
képviselő: Haraszti Géza ( elnök )
A Budapest Hegyvidéki Táltos Óvoda segítése nevelési és oktatási, valamint képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységben. ... >>

Hídvégi Mikó Imre Kutató Intézet Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 20.
képviselő: Horváth Tamás
A határon túli magyarság oktatással, kultúrával, tudománnyal kapcsolatos problémáinak megoldására független szakmai műhely létrehozása. A szomszédos országok EU csatlakozásához szükséges tanulmányok támogatása. A határon túli magyarság támogatásának módszertani kidolgozása, ehhez kiadványok készítése. ... >>

Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület

(oktatási)

2092 Budakeszi, Erkel utca 27/B.
képviselő: Schapira György
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Ir oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2093 Budakeszi, Twiefenvég dülő 1414
képviselő: William Taylor
Ir kultura terjesztése, nelyvművészet, költészet, tánctanítás terén. ... >>

Keszi Alapítvány

(oktatási)

2092 Budakeszi, Fő u. 210.
képviselő: Várnagy Enikő
A honfoglaláskori Keszi szálláshelyek mai utódainak felkutatása, oktatás, szabadidős programok. ... >>

Lélek-zet Kapu Holisztikus Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Krúdy Gy. u. 14.
képviselő: Nyisztor Szilvia Judit ( elnökhelyettes ), Újvölgyi Zsuzsanna ( titkár ), Ujvölgyiné Faller Csilla ( elnök )
A természetgyógyászat, természetes gyógymódok, alternatív gyógymódok, ezotéria, spiritualitás alapjainak, témaköreinek előadásokon történő népszerűsítése. A holisztikus gondolkodásmód terjesztése. Egészséges életmódra nevelés. A természetgyógyászat, természetes gyógymódok, alternatív gyógymódok, ezotéria, spiritualitás témaköreiben való önfejlesztő rendezvények, programok szervezése. A fenti témakörökben hagyományok őrzése, megóvása. Közösségépítő tevékenység, elsősorban klubfoglalkozások, szabadidős tevékenység, természetjárás, tanulmány utak keretében. ... >>

MACKÓVÁR Regionális Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő út 239.
képviselő: dr. Kovács Zoltán
Óvoda, játszóház, családi napközi (ellátó) intézmény fenntartása. ... >>

Molnár György Gimnáziumi Alapítvány

(oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u.94.sz.
képviselő: Dr. Dömötörné Papp Hargita
A Budakeszi Gimnázium tehetséges tanulóinak támogatása, jutalmazása. ... >>

NECKARSULM-BUDAKESZI-ért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.179.sz.
képviselő: Szemereki Zoltán
oktatási intézmények támogatása, kultúra, művelődés, művészet támogatása. ... >>

Opál Egészségőrző Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2092 Budakeszi, Rigli u. 2.
képviselő: Dr. Benkő Judit önállóan, Dr. Dévai Judit elnök önállóan, Dr. Lengyel Zsuzsanna önállóan
Rákospalota, Újpalota ésPestújhely lakosainak érdekében a helyi egészségügyi alapellátás segítése abetegségek megelőzése és a korszerűbb gyógyítás céljából, a szükséges műszerek beszerzésének támogatása, az alapellátásban dolgozó orvosok és nővérek szakmai továbbképzésének segítése, egészségügyi felvilágosító ésismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása. ... >>

Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Bolgár u. 20.
képviselő: dr. Kánai Pál önállóan
A magyarországi orvoslás szakmai támogatása és érdekvédelme. ... >>

Pro Educatione Alapítvány a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumért

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.
képviselő: Baumgartner Szilvia elnök
A cím alatti gimnázium oktatás, nevellés támogatása, tárgyi feltételek javítása más oktatási kulturális sportintézménnyel való együttműködés. ... >>

Reneszánsz Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u.61.sz.
képviselő: Bende István elnök, Hadházy Levente, Keresztes Dóra
Anyaországi és határon túli magyarság körében iskolaalapítás, iskolafenntar- tás, ismeretterjesztés, iskolafelszere- lés, oktatás, nevelés, képességfejlesz- tés. A történelmi egyházak teológiai és művészeti kulturájának, egyházművésze- tének oktatása, ápolása. Kultúrális te- vékenység, kultúrális örökség megóvása, művészeti értékek létrehozása, alkotók és alkotások támogatása stb. A határon túli magyarság kulturális örökség meg- őrzése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A felsoroltak keretény-keresztyén szel- lemben való művelése. ... >>

Tarkabarka Kunterbunt Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő u. 72.sz.
képviselő: Kereszturyné Lévai Magdolna
Az óvodai neveléshez oktatáshoz szük- séges feltételek bővítése, fejlesztése. ... >>

Tiszta Szívvel a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 82.sz.
képviselő: Uhlárné Herczeg Mónika elnök
Az ország területén beteg és segítségre szoruló gyermekek támogatása, életkörülményeik javítása és gyógyulásuk elősegítése. Felszerelések, eszközök beszerzésének elősegítése, ismeretterjesztő kiadványok támogatása, tudományos kutatások megismertetése. ... >>

UWR TISZAVIRÁG VIZISPORT Egyesület

(sport,oktatási)

2092 Budakeszi, Pataki Ferenc u 7.
képviselő: Novotny Tamás Csaba /elnök/
Víz alatti sportok népszerűsítése, tehetséggondozás. ... >>
1. oldal