Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.sz.
képviselő: Marosné Pancsovai Krisztina elnök
Az egésznapos 8 osztályos elemi iskola működésének támogatása. ... >>

Budakeszi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2092 Budakeszi, Knáb János i. 60. sz.
képviselő: Nemere Jánosné, Sónyi János elnök ... >>

Budakeszi Kompánia Színházi Műhely Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u. 39.sz.
képviselő: Mayer Zita (elnök)
Az alapító az alapítványt kulturális, nevelési, oktatási és szociális céllal hozza létre, mely célokat komplexen értelmezve az alábbi feladatok felvállalásával látja el: Az alapítvány működése során gyermek és felnőtt produkciókat, színdarabokat hoz létre, koncerteket, műsorokat, bemutatókat, rendezvényeket, ünnepi megemlékezéseket szervez. Azonosul a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapelveivel. Feladatának tekinti, hogy a drámapedagógia, mint módszer jelen legyen az iskolák nevelőoktató munkájában. Így a Theatre In Education módszer támogatójaként elkészíti a T.I. E. foglalkozásokat, melyeket a Pest megyei és budapesti iskolák számára elérhetővé tesz, biztosítva ezzel a kreatív, természetes és vizuális nevelés és gondolkodásmód elterjedését. Részt vesz a képzések, továbbképzések megszervezésében, kezdeményezi az ilyen jellegű programokat. Elősegíti a gyermek-és felnőtt színjátszás közösségi alkalmait: fesztiválokat, találkozókat, tapasztalatcseréket szervez, és részt vesz bennük. Kapcsolatokat teremt a társművészetek szervezeteivel. ... >>

Budakeszi Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Lukács László
Kulturális, nevelési és oktatási célok kiteljesítése érdekében. ... >>

Budakeszi Szivárvány Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő utca 268.sz.
képviselő: Kotmayerné Egyed Anna ( elnök )
Az óvodás korú gyermekek nevelésével, oktatásával, kulturális és sporttevékenységével összefüggő közhasznú feladatok ellátásának folyamatos biztosítása elősegítése. ... >>

Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Iskola köz 3.sz.
képviselő: Kapronyi Gábor
A zenei kultúra és hagyományok ápolása, a zeneiskolában folyó oktatás szakmai színvonalának emelése, elsegíteni az önálló zeneiskola személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, rendezvények, megemlékezések szervezése. Kulturális és oktatási tevékenység folytatása. ... >>

Dr. Keresztesy Tiborné Livia Keledy Planer ALapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u. 192.sz.
képviselő: Filó Kristóf
A névadó hagyatékát képző műtárgyak gondozása, megőrzése, a hagyomány ápolása, a Prohászka Ottokár Kat. Gimn. rászoruló tanulóinak anyagi támogatása, kiemelkedő képességű diákok támogatása a főiskolai, egyetmei tanulók rendszeres vagy esetenkénti anyagi támogatása. A kiemelkedő teljesítményt eltérő pedagógusok támogatása. ... >>

Együtt a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u.94.sz.
képviselő: Karlik JÓzsefné
A Budakeszi Ált.Iskola anyagi és oktatási segítése, az oktatás és nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

Gyermekeink Kiegyensúlyozott Fejlődéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Napfény u. 6122 hrsz.
képviselő: Vadász Péterné elnök önállóan
Óvodás korú gyermekek játékos módszerekkel történő nevelése. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Ifjúsági u.1.sz.
képviselő: Hellnerné Szemán Beáta
Az óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése, megteremtése. ... >>

Hegyvidéki Óvodás Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Szél u. 35.
képviselő: Haraszti Géza ( elnök )
A Budapest Hegyvidéki Táltos Óvoda segítése nevelési és oktatási, valamint képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységben. ... >>

MACKÓVÁR Regionális Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő út 239.
képviselő: dr. Kovács Zoltán
Óvoda, játszóház, családi napközi (ellátó) intézmény fenntartása. ... >>

Reneszánsz Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u.61.sz.
képviselő: Bende István elnök, Hadházy Levente, Keresztes Dóra
Anyaországi és határon túli magyarság körében iskolaalapítás, iskolafenntar- tás, ismeretterjesztés, iskolafelszere- lés, oktatás, nevelés, képességfejlesz- tés. A történelmi egyházak teológiai és művészeti kulturájának, egyházművésze- tének oktatása, ápolása. Kultúrális te- vékenység, kultúrális örökség megóvása, művészeti értékek létrehozása, alkotók és alkotások támogatása stb. A határon túli magyarság kulturális örökség meg- őrzése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A felsoroltak keretény-keresztyén szel- lemben való művelése. ... >>

Tarkabarka Kunterbunt Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő u. 72.sz.
képviselő: Kereszturyné Lévai Magdolna
Az óvodai neveléshez oktatáshoz szük- séges feltételek bővítése, fejlesztése. ... >>
1. oldal