Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Bede Anna Élő Hit Alapítvány a fiatalok támogatására

(egyéb)

2092 Budakeszi, Barackvirág u.35.sz.
képviselő: Csepregi Tibor
Felhivni a magyar társadalom figyelmét a ma már létkérdést jelentő erkölcsi, hitbeli és intellektuális megújulás halaszthatatlan szükségességére. ... >>

Budakeszi Civil Kontroll Egyesület

(egyéb)

2092 Budakeszi, Arany János u. 18. fsz.1.
képviselő: Hidas Csaba elnök
információgyűjtés, annak a közösséggel való megismertetése ... >>

Budakeszi Kutyakiképző és szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 51.
képviselő: Kosztel Ildikó ( elnök )
Budakeszin és a környező településeken élő kutyabarátok részére lehetőséget teremtsen a kutyabarát életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő-, közösségépítő-, és sporttevékenységek közösségi szintű folytatására, valamint a kutyakiképzés módszereinek elméleti és gyakorlati átadására. ... >>

Budakeszi Városi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2092 Budakeszi, Szél u. 42.
képviselő: Érdi Tamás elnökhelyettes, Karvaly Nándor elnök
Bűncselekmények és baleset megelőzése, környezetvédelem, gyermek-és ifjúság védelem más társadalmi szervekkel és szervezetekkel együttműködve. ... >>

Budakörnyéki Lovas-Polgár- és Természetőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Külterület hrsz. 10067/2.
képviselő: dr. Kánai Pál ( önállóan )
A magyarországi, elsősorban Buda környéki közrend és természetvédelem támogatása lovas polgár- és természetőr tevékenység által, továbbá e tevékenységet végzők érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

EuróConsumer Alapítvány a fogyasztóvédelem civil támogatásának elősegítésére.

(egyéb)

2092 Budakeszi, Erdő utca 4.sz.
képviselő: Dr. Petrik János
Az alapítvány a fogyasztóvédelem szervezeteinek fejlesztését a fogyasztói magatartás vonatkozásában az Európai Unió és tagállamaiban már meglévő fogyasztóvédelmi viselkedés, kultúra fejlesztésének elősegítése és a már kialakult fogyasztóvédelmi szervek tevékenységének elősegítése, fejlesztése, új fogyasztóvédelmi szervezetek és formák kialakításának előmozdítása érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

Faluháló Egyesület

(egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 210.
képviselő: Kertész Antal gazd.vezető, Labbancz Marianna titkár, Várnagy Enikő elnök ... >>

Gyerekköztársaság Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Horváth Jenő ( elnök )
A gyermekek családban, társadalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, nevelésének elősegítése. A szülő-gyermek kapcsolat együttélésének támogatása, a gyermekközpontú oktatás megteremtésének támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének támogatása. Sportra, egészséges életre való nevelés, a felnőtté válás folyamatának átmenet elősegítése stb. ... >>

Hídvégi Mikó Imre Kutató Intézet Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 20.
képviselő: Horváth Tamás
A határon túli magyarság oktatással, kultúrával, tudománnyal kapcsolatos problémáinak megoldására független szakmai műhely létrehozása. A szomszédos országok EU csatlakozásához szükséges tanulmányok támogatása. A határon túli magyarság támogatásának módszertani kidolgozása, ehhez kiadványok készítése. ... >>

Ismerjük meg Egymást Egyesület

(egyéb)

2092 Budakeszi, Jókai u. 24/a.
képviselő: Bartók Béla elnökhelyettes, Nemeskéri István elnök
A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás ... >>

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

(egyéb)

2092 Budakeszi, Domb u. 4755/2. hrsz.
képviselő: Vida József ( önállóan )
A leonbergi német kutyafajta tenyésztése, fenntartása, tenyésztésének elősegítése. ... >>

Makkosmáriai Templomért Alapítvány

(egyéb)

2092 Budakeszi, Makkosi út 163
képviselő: Dr. Antalóczy Péter
A makkosmáriai Kegytemplom felújítása, fejlesztése és állagmegőrzése, a tulaj- donos Római Katolikus Egyházzal egyet- értésben. ... >>

Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Kilátó út 6310. hrsz.
képviselő: Belluska Krisztina önállóan, Dr. Müller Tibor elnök önállóan, Kurdi Jánosné önállóan
Budakeszi Város Nagyszénászugi településrészén élők érdekvédelme. A terület környezetvédelme,
közműfejlesztésének elősegítése. ... >>

Sok Lúd Fogyasztóvédelmi Civiljogi és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Bolgár u. 20.
képviselő: dr. Kánai Pál ( elnök )
A tagok fogyasztóvédelmi, civiljogi és általános érdekvédelmi képviselete a fogyasztói és polgári jogaik hatékonyabb érvényesítése céljából, segítségnyújtás az ilyen jellegű konkrét jogvitákban, illetve a tipikus fogyasztóvédelmi és civiljogi jogsértések megelőzése az egyesület programjain keresztül. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülését elősegítő tevékenységében a méretük, illetve piaci helyzetük miatt erőfölényben lévő gazdasági szereplőkkel szembeni jogvédelemre, illetve a polgárok jogainak érvényesülését segítő tevékenységében a hatósági jogosítvánnyal rendelkező intézményekkel és más személyekkel szembeni állampolgári jogvédelemre. ... >>

Szárnyak Betegségmegelőző és Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

2092 Budakeszi, Ady E. u. 2.sz.
képviselő: Denis Moss
Szociális segítség és szolgáltatás keresztény alapelvek alapján a társadalom minden rétegének. ... >>

TETRA-2002 Alapítvány

(egyéb)

2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 30.
képviselő: Dr. Jekkel Lászlóné dr. Kósa Éva, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Sátori Ágnes
Az állat-asszisztált terápiás és állat-asszisztált aktivitás módszerének amerikai pszichológusok által kidolgozott gyógyító módszere magyarországi alkalmazásának, a szakmai protokollok megalapozásának és elkészítésének, valamint a gyógyító munka szabályai kidolgozásának elősegítése úgy, hogy rögzíti azokat az adatokat, tapasztalatokat, amelyek az ilyen tevékenységgel foglalkozó szervezeteknél, szakembereknél keletkeznek, felhalmo- zódnak, ezeket elemzi, a megállapításokat öszegzi és mindenki, legfőképp a szakemberek számára hozzáférhetővé teszi. ... >>

VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

2092 Budakeszi, Őr utca 37.sz.
képviselő: Baross László alelnök, Dr. Végvári Piroska alelnök, Józsa Lajos alelnök, Karvaly Nándor alelnök, Kulcsár András elnök
A város épített és természeti környezetének fejlesztése, megóvása, a közbiztonság és közlekedésbiztonság védelme, együttműködve a polgárőrséggel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, ... >>
1. oldal