Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakalász kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Magyar Tisztképzésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Jókai u. 12.
képviselő: dr. Ronkovics József ( elnök ) - önállóan -
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hallgatói Tagozatán működő mentori rendszer anyagi hátterének támogatása; A magyar tisztképzés támogatása;
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanuló nappali tagozatos tisztjelöltek tiszti hivatásra történő felkészítésének segítése; A tisztjelöltek a Magyar Honvédségbe, annak tisztikarába történő beilleszkedésének segítése; A tisztjelöltek hozzásegítése a szükséges etikai, kulturális és társadalmi ismeretekhez; A magyar katonai tisztképzés, a Magyar Honvédség, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a magyar honvéd tisztikar társadalmi elismertségének elősegítése; Ápolni, továbbvinni, fejleszteni a magyar tisztképzés hagyományait, szokásait; Tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyar Honvédséghez minden tekintetben megfelelően képzett, felkészült, motivált, példamutató magatartású tisztek kerüljenek. ... >>

Bólyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi utca 80.
képviselő: Demján Sándor, dr. Asztalos Katalin
A Bolyaiak szellemiségén, az erdélyi iskolák hagyományain alapuló, elsősorban felsőfokú magyar tannyelvű oktatási intézmények támogatása. ... >>

Budakalászi Sport Club

(sport,kulturális)

2011 Budakalász, Szentendrei u.1-3.sz.
képviselő: Lakatos Zoltán Lajos elnök
A magyar sport hagyományainak ápolása, a sportélet támogatása, fejlesztésének elősegítése, a szakmai színvonal emelése, tisztaságának védelme, valamint a magyar sport jó hírnevének kialakítása és ápolása az amatőr rendszerben. ... >>

Budakalászi Szent István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi út 51.sz.
képviselő: Harcsa Lajos, Szelcsányi György
Tehetséges -felső és középfokú iskolákan tanuló diákok támogatása, ha rossz anyagi helyzetük veszélyeztetik tehetségük kibontakoztatását. Budakalász kulturális életéért kiemelkedőt alkotó egyének és csoportok támogatása, fiatalok kulturált időtöltésének támogatása, ilyen intézmények létrehozása. ... >>

Dunamenti Népek és Nemzetiségek Kulturális Centruma Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2011 Budakalász, Szentendrei u.9.sz.
képviselő: Schlotter Ferenc elnök
A dunamenti országokban élő népek és nemzetiségek közötti összefogás, kapcsolatok ápolása.Fesztiválok, rendezvények szervezésével, támogatásával. A dunai vizi hagyományok felelevenítése, ilyen rendezvények támogatása, falusi turizmus fejlesztése. ... >>

Együtt-Egymásért Budakalászi és Szentistvántelepi Egyházközség Alapítványa

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2011 Budakalász, Ady e. u. 1.sz.
képviselő: Szabó Sándor /plébános/
Budakalászon élő és rászoruló magányos idős emberek anyagi támogatása, segítségnyújtás személyes problémák megoldásában, beteglátogatás és folyamatos kapcsolattartás. - A község kulturális (egyházi és egyéb jellegű) értékeinek megóvása, fejlesztése, bemutatása. - A hitoktatás támogatása, a tanulóifjúság minél szélesebb körű bevonása és az oktatás színvonalának emelése érdekében. - A budakalászi tanuló ifjúság sport és kulturális igényeinek kielégítése érdekében kirándulások, sportvetélkedők, kulturális rendezvények szervezése és anyagi támogatása. - A budakalászi és a Szent István telepi egyházközségek működésének anyagi támogatása, a templomok és kapcsolódó létesítmények karbantartása, felújítása, korszerűsítése. ... >>

Ember az Életért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Damjanich u. 3361/3 hrsz.
képviselő: Szabó Imre
Az egészséges életre való nevelés ismereteinek terjesztése. Kultúrális és környezetvédelmi esmeretter-
jesztés. ... >>

Fehérvár-Fehér Folt Alapítvány

(kulturális)

2011 Budakalász, Pomázi u.44.
képviselő: dr. Lánszki Imre elnök
A Magyarországi régészeti emlékek felkutatásának segítése. A feltárt emlékek megóvása. E körben ismeretterjesztés. ... >>

Francia-Magyar Barátok Közhasznú Egyesülete Budakalászon

(kulturális)

2011 Budakalász, László u. 4.
képviselő: Kotroczó Anikó elnök ... >>

Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Pomázi út 5.sz.
képviselő: Eredics Gábor
Budakalász és környéke zenei kultúrájának fejlesztése. A Kalász Művészeti Iskola programja szerinti zenei ismeretterjesztés. Az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korszerű informatika fejlesztése. ... >>

Kárpát-medencei Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2011 Budakalász, Szentendrei u. 9.
képviselő: dr. Szabó Tibor ( elnök ), Romhányi András ( főtitkár )
A magyar kultúrális értékek őrzése, gyarapítása, bemutatása és elfogadtatása nemzetközi szinten, a Kárpát-medencében élő magyarság közművelődési tevékenységhez szükséges intézményépítés és civil szerződés segítése. A szülőföldjükön maradottak képzettségi szintje növekedésének, kultúrális és gazdasági gyarapodásának elősegítése. ... >>

Kerecsen - Turul Természetvédelmi, Ragadozó madár Védelmi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Damjanich u. 11.
képviselő: Pintz Tibor
Természetvédelem, állatvédelem, ragadozó madarak védelme. Ragadozó madarak, valamint fészkeik őrzése, - védelme, egészségügyi ellátásukban való közreműködés és e körben hagyományőrzés, ismeretterjesztés, természettudatos magatartás tanítása, oktatás és konferencia szervezése. ... >>

Központi Óvodákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Martinovics Tiborné
Központi óvodába járó gyermekek részére szervezett programok finanszirozása. Hagyományos ünnapekre ajándékvásárlás, anyagi elismerésben részesíteni a sok társadalmi munkát végző szülőket és a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat. ... >>

Magyarszer Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2012 Budakalász, Széchenyi u. 64/A.
képviselő: Sára Sándor
Belföldi és külföldi magyarok számára kultúrális találkozóhely létrehozása. Ehhez terület vásárlása, majd épület létesítése. ... >>

Mozgástér Egyesület

(sport,kulturális)

2011 Budakalász, Budai út 165.
képviselő: Hirják Ágnes elnök
kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés ... >>

Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Csalogány u. 9.
képviselő: Spitzer Györgyi
Közösségi rádió létrehozása, működtetése, önművelődés, társas együtlétet szolgáló közösségek létrejöttének, működésének, kulturális ismeretterjesztő hálózatok, civil kezdeményezések segítése, szervezése az alapítványi célok megvalósítása érdekében. ... >>

Operaverseny Közcélú Alapítvány

(kulturális)

2011 Budakalász, Arany J. u 1.
képviselő: dr. Szabó Éva
A komolyzene, különösen az opera, valamint a tárc műfaján belül létrehozandó nemzetközi és hazai rendezvények, versenyke, fesztiválok, illetve ezen a területen megrendezésre kerülő egyéb kulturális események támogatása, így különösen az Operaverseny és Fesztivál a MEZZO Televízióval elnevezésű hatékony megvalósulásának segítése. ... >>

Pilis-Dunakanyar Polgári Egyesület

(kulturális)

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.sz.
képviselő: Dr.Mersich Iván eln.egy.képv. jog., Horváth Frigyes aleln.egy.képv.jog. ... >>

Rigó Jancsi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Hargita u. 19.
képviselő: Koch Gáborné ( elnök )
Az alapítvány célja: íz-, ízlelés, és ízléskultúra, gasztronómiai értékek ápolása, mentése a XXI. században, határon innen és túl. Az alapítvány tevékenységi körei: hagyományőrző rendezvények szervezése, régi receptek gyűjtése, közzététele írott és elektronikus formában, könyvtári és múzeumi kutatómunka, régi receptek rendszerezése, újra archiválása, gyűjteményes kiadása. Tanfolyamok és bemutatók szervezése, tanműhely kialakítása, oktatás minden korosztálynak. Az egészséges étkezési kultúra ismertetése, terjesztése ? alapanyagtól a tálalásig. Honlapkészítés, honlap-üzemeltetés. Szakmai kiadványok (könyv-, képeslap-, és naptár) kiadása. Gasztro-túrák szervezése, helyi étkezési szokások megismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés külhoni, gasztronómiával foglalkozó szervezetekkel. Kiállítások szervezése. Pályakezdők szakmai támogatása, pályamódosítók szakmai segítése, tanácsadás, tanítás, képzés. Gasztro-akadémia alapítása és működtetése. ... >>

Szálak Kulturális és Környezeti Értékmegőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Vasút sor 106.
képviselő: Steinitz István ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy másik elnökségi taggal vagy a titkárral együttesen -
Kulturális értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - természeti értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - környezeti értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása; - hagyományteremtő programok szervezése, bonyolítása és támogatása; - a sporttevékenység és testkultúra népszerűsítése és támogatása; - minden olyan kezdeményezés támogatása és népszerűsítése, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére; - az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére; - ismeretterjesztő előadások, viták, képzések, beszélgetések szervezése, kiadványok készítése és terjesztése; - Magyarország és a magyar kulturális és környezeti értékek megismertetése, megszerettetése magyarokkal és külföldiekkel egyaránt, határon innen és határon túl is. ... >>

Szent Erzsébet Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

2011 Budakalász, Máli Péter u.4.sz.
képviselő: Farkas Olivér
Nagycsaládosok, nevelőszülők, egyesületének, mozgássérülteknek, szellemi fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak hátrányos szociális helyzetűek, vala mint az arra igényt tartó keresztény értelmiségiek szövetsége tagjainak pihenésre, művészeknek alkotásra lehetőség nyújtásatása. ... >>

Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Martinovics u.9.
képviselő: Kincses László elnök
Az önállóvá vált telepi általános iskola támogatása, kultura, hagyományőrzés, kapcsolattartás külföldi családokkal, rászorult tanulók támogatása. ... >>

Új Kapcsolat Ifjúsági Alapítvány

(kulturális)

2011 Budakalász, Liliom u. 2.
képviselő: Sölch Gellért elnök
Kulturális tevékenység, gyerek és ifjúságvédelem. ... >>
1. oldal