Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Biatorbágy természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Aktív Túraklub és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 18/c.
képviselő: Máté Gyöngyi ( elnök ) önállóan
A környezettudatos természetjárás népszerűsítése, támogatása, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, hazánk és a külföldi országok természeti értékeinek felkutatása,megismerése. ... >>

Árnyas Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Géza fejedelem u. 4.
képviselő: Habera Béla
Biatorbágy község természeti, társadalmi valóságának megismerése, értékeinek gyarapítása. E célból rendezvények szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Bia Futura Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula utca 71. fszt./2.
képviselő: Molnár Tibor
Az ember és a természet egészséges létének egyidejű fenntartása, a helyi természetvédelem, tájvédelem érdekében való közös cselekvő fellépés. A társadalom és a környezet egészséges fejlődésének elősegítése, fenntartása. Az egyesület vallja, hogy az emberi egészség, a környezeti kultúra, az emberi kapcsolatok harmóniája nélkül elképzelhetetlen a fenntartható társadalmi lét. A művelődés, a kultúra és az oktatás, mint az emberhez méltó lét szerves része alapvető emberi jog és a társadalom fejlődésének stratégiai ágazata, amely a természeti környezetet kímélő értéktisztelő, humánus társadalom alapja. Az egyesület együttesen kezeli a gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket, azokat egy szintre emeli, és mindezek középpontjába helyezi az embert. Az egyesület célja a társadalom-, gazdasági- és környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely rövid és hosszú távon garantálja az egyén és a társadalom, illetve a társadalom és az ökológiai érdekek összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását. Az egyesület cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzatokkal, gyakorolja véleményező javaslattételi jogát, illetve a tervezett döntések kapcsán civil kontrollt alkalmaz. Az egyesület együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve azok hatékonyságát. ... >>

Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 3.
képviselő: Marlok Ferenc
Biatorbágyon élő rászoruló idősek és egyedülálló személyek mentálhigiénés, szociális gondozása, segítése. Biator- bágyon élő kis jövedelmű családok , fi- atal házasok természetbeni, pénzbeli segélyezéssel történő támogatása, segí- tése. A gyermek- és ifjúságvédelem se- gítése. A közfeladatot ellátó egyházi kezelésben lévő biai római katolikus temető fenntartásának, gondozásának elősegítése. A biai római katolikus templom és hozzátartozó sekrestye álla- gának megóvása, felújítása. ... >>

Biatorbányi Erdei Természetédő Óvoda

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 30/a.
képviselő: Fisher Mónika
Biatorágyi óvodáskorú gyermekek részére környezetvédő óvoda működtetésének támogatása. ... >>

BIKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem)

2051 Biatorbágy, Káposztáskert u. 1. B.-ép., fszt.2.
képviselő: Szabó Tamás, Szabó Tamás ( ügyvezető ), Székely Zsolt elnök
Kerékpáros Sportág népszerűsítése. ... >>

Magyar Agrárfelsőoktatási Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6/ b. 1./1.
képviselő: Értékes László
A magyar felsőoktatásban résztvevő, természetet kedvelő hallgatók, diplomázott hallgatók közösségi szellemiségének erősítése. ... >>

Morning Star Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 11/a.
képviselő: dr. Győri Gábor ( önállóan )
Gyermekek és fiatalok felé bemutatni Jézus Krisztus szeretetét, a keresztény értékeket, családi életet és a természet szeretetét családias környezetben, lovas programok segítségével. ... >>

Nap-hegyért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy Iharos, Nap-hegy köz hrsz.3677.
képviselő: Giczy András alelnök önállóan és együttesen is, Zetényi Dóra elnök önállóan és együttesen is
A biatorbágyi Nap-hegy természetvédelme, közbiztonság védelme, útviszonyok fejlesztése. Információcsere. ... >>

Örökmozgó Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Fő utca 61.sz.
képviselő: Horváth-Dori Gabriella
A biatorbágyi óvodások egészséges testi és lelki fejlődésének támogatása. Segítségnyújtás az óvoda udvarának felújításában (parkosítás,fajátékok biztosítása). Az óvoda berendezéseinek,eszközeinek modernizálása, korszerű táplálkozás, változatos mozgáslehetőségek biztosítása. Az óvoda természetvédelmi nevelőmunkájának segítése, kirándulások szervezése, óvodai szűrővizsgálatok felszereléseinek és eszközeinek bővítése. Az alapítvány támogatja speciális szakemberek részvételét az óvodai nevelőmunkában. Az alapítvány céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó ismeretek terjesztése, népszerűsítése és anyagi támogatása. ... >>

Új Világ Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Sóskúti út 2.
képviselő: Brydzinsky Emil (elnök) önállóan
Ismeretterjesztés, természeti és pített értékek bemutatása és megismertetése mind Magyarországon, mind Európában. Az európai kultúra bemutatása, kiemelt figyelemmel a magyar vonatkozásban. ... >>
1. oldal