Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Biatorbágy oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Bia Futura Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula utca 71. fszt./2.
képviselő: Molnár Tibor
Az ember és a természet egészséges létének egyidejű fenntartása, a helyi természetvédelem, tájvédelem érdekében való közös cselekvő fellépés. A társadalom és a környezet egészséges fejlődésének elősegítése, fenntartása. Az egyesület vallja, hogy az emberi egészség, a környezeti kultúra, az emberi kapcsolatok harmóniája nélkül elképzelhetetlen a fenntartható társadalmi lét. A művelődés, a kultúra és az oktatás, mint az emberhez méltó lét szerves része alapvető emberi jog és a társadalom fejlődésének stratégiai ágazata, amely a természeti környezetet kímélő értéktisztelő, humánus társadalom alapja. Az egyesület együttesen kezeli a gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket, azokat egy szintre emeli, és mindezek középpontjába helyezi az embert. Az egyesület célja a társadalom-, gazdasági- és környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely rövid és hosszú távon garantálja az egyén és a társadalom, illetve a társadalom és az ökológiai érdekek összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását. Az egyesület cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzatokkal, gyakorolja véleményező javaslattételi jogát, illetve a tervezett döntések kapcsán civil kontrollt alkalmaz. Az egyesület együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve azok hatékonyságát. ... >>

Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.sz.
képviselő: Juhász György
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, szabadidő programok szerve- zése, üdülő táborozó helyek létesítése az iskola tanulói számára. ... >>

Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány

(oktatási)

2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a.sz.
képviselő: Radnai Péter elnök önállóan
A Közép- és felsőfokú oktatási intézetekben tanuló biatorbágyi, 14. életévüket betöltött lakosok anyagi támogatása. Kiemelten tehetséges hallgatók részére tanulmányi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Biatorbágyi Fuvós Zenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Petőfi u. 45.
képviselő: Wéber Ferencné ( elnök )
Hagyományőrzés, ápolás, zene és tánc képzése, oktatás,német testvérvárossal kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Biatorbányi Erdei Természetédő Óvoda

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 30/a.
képviselő: Fisher Mónika
Biatorágyi óvodáskorú gyermekek részére környezetvédő óvoda működtetésének támogatása. ... >>

Bóbita Gyermekjóléti Egyesület

(oktatási,szociális)

2051 Biatorbágy, Hocwart M. utca 4. Fsz./1.
képviselő: Bárdosi Tímea
gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi üzemeltetése, gyermekek fejlesztése, tehetséggondozás, gyermekek szabadidős tevékenységeinek megszervezése. ... >>

COLUM-BIA Alapítvány a Gyermekek Egészségéért

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Jókai u.21.sz.
képviselő: Schirilla Tamásné
Ovodás és iskolás koru gyermek mozgás- szervi vizsgálatához, tartáshibás gerincferdüléses gyermekek munkatherápiás kezelése. Felvilágosítás, tanácsadás. ... >>

Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek fejlesztésé- ért

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Arany J. u. 1. sz.
képviselő: Surányi Kornél elnök
Az alapítvány célja: közreműködjön a megszokottól eltérő, megváltozott fejlődésmenetű, testi érzékszervi, értelmi beszéd és más halmozottan sérült gyermekek képességeinek korai fejlesztéséve, óvodai nevelésével, oktatásával, napközi otthonos ellátásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában, annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük növekedjen és életminőségük javuljon. Célja továbbá, hogy közreműködjön a megszokottól eltérő, megváltozott fejlődésmenetű testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más halmozottan sérült gyermekek logopédiai ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósításában, valamint pedagógiai szakmai szolgáltatással, szaktanácsadással, pedagógusok képzésével, továbbképzésével segítse a gyermekeknek a szülők közreműködésével történő pedagógiai ellátást. Céljainak elérése érdekében többcélú közoktatási intézményt, azon belül egységes pedagógiai szakszolgálatot és pedagógiai intézetet hoz létre és működtet. ... >>

EU SZUMMA OKTATÁSI Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2051 Biatorbágy, Nagy u. 54.
képviselő: Barnáné Rása Hajnalka alelnök önállóan, Bartucz Istvánné elnök önállóan
Oktatás, nevelés. ... >>

FOCI-TANODA ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 24/E.
képviselő: Ács Katalin Magdolna kuratóriumi elnök
Az alapítók labdarúgó szakosztálya utánpótlás neveléséhez szükséges magas szintű szakma-nevelő munka és ennek anyagi háttere biztosítása. Az alapítók településein a tömegsport mozgalom támogatása, tehetséggondozás 14 éves korig. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése. Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek számára nemzetiségi tornák szervezése, az alapító okirat szerint. ... >>

Inko Klub Egészségügyi Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 2399/8. hrsz.
képviselő: Dr. Sarkady Tamás elnök
szakmai tudományos tevékenység, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, információnyújtással az inkontinencia betegséggel és annak kezelésével, gyógyításával kapcsolatos tudnivalók megismertetése és terjesztése (rendezvények, szemináriumok, egészségvédő előadások és tájékoztatók szervezésével, s a média segítségével). ... >>

Kabóca Alternatív Oktatás Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2051 Biatorbágy, Kolozsvári u. 7.
képviselő: Tárczy Judit elnök
Új oktatási módszerek kidolgozása. Új nevelési módszerek alkalmazása, oktatási és szabadidős formában. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Gyakorlati foglalkozások támogatása. ... >>

Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2051 Biatorbágy, Szent László u. 59.
képviselő: Horváth Endréné ( elnök )
Értelmileg akadályozott, megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű felnőttek támogatása. Fogyatékos személyek napközbeni ellátása, ilyen intézmény működtetése. Későbbiekben akkreditált, védett munkahelyek létesítése. A támogatottak elsődlegesen a felsorolt térségben élnek: Biatorbágy, Bicske, Budakeszi, Budaörs, Budapest, Etyek, Érd, Herceghalom, Páty, Perbál, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint.

A támogatás elsősorban arra irányul, hogy segítséget nyújtson, az erre létrejövő intézmény(ek) ellátottjai, dolgozói, segítői munkakörülményeinek fejlesztésében, szakmai továbbképzésében, az ellátottak egészséges életmódjának, társadalmi beilleszkedésének kialakításában. Ennek érdekében az elkészített termékek értékesítésében. Az alapítvány ebben a körben az intézmény felszerelésének javítását, optimalizálását valósítja meg, biztosítja szakemberek bevonását az intézmény működéséhez és kapcsolatot tart más intézményekkel, velük együttműködik.
Az alapítvány távlati céljai, hogy fogyatékos személyek részére lakóotthont hozzon létre. Célja, hogy a felnőtt sérültek szellemi fejlődését előmozdítsa. A sérültek értelmi- és manuális képességeit, annak gyakorlását, fejlesztését, olyan módon, hogy megteremtse az emberi értékek és egyéni készségek fejlesztésének egységét. A fenti tevékenységeket egy más tapasztalatokkal rendelkező francia közösség (Jean Vanier Bárka Közösség) mintájára, keresztény szellemben folytatja. ... >>

Magyar Agrárfelsőoktatási Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6/ b. 1./1.
képviselő: Értékes László
A magyar felsőoktatásban résztvevő, természetet kedvelő hallgatók, diplomázott hallgatók közösségi szellemiségének erősítése. ... >>

Magyar Neuropathológiai Társaság

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1.
képviselő: dr. Kovács Gábor Géza
A neuropathológia egységes szakmai irányvonalának kialakítása, fejlesztése, a szakma alap és postgraduális követelményrendszerének a kidolgozása, a neuropathológiával valamint annak határterületeivel foglalkozó szervezetbe tömörítése, egységes képzési rendszer kialakítása, ismeretterjesztő tevékenység, érdekvédelmi funkciók biztosítása. A neuropathológia gyakorlaton keresztül részt vesz a gyógyító - betegségmegelőző tevékenységben és szakmai ismeretek terjesztésével az oktatási tevékenységet is segíti. ... >>

Mancs-rancs Állatmentő Alapítvány

(oktatási)

2051 Biatorbágy, Lomb utca 15.
képviselő: Pintér Klára, Répás Viktor elnök önállóan, Sterk Péterné
Az állatokkal szemben emberi magatar- tás európai elveinek tudatosítása. Az állatvédelemmel foglalkozó szervezetek és személyek támogatása. ... >>

Milleneumi Alapítvány az Oktatásért 2001

(intézményi,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.sz
képviselő: Terplán Zoltán
Bármely - iskolarendszerü, vagy iskola- rendszeren kivüli - a tíz osztályos a- lapfokú, középiskolai, szakközépiskolai - oktatási, nevelési intézmény, szerve- ben. Az európai német nyelvterületen lai, középiskolai, szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, nevelés fejleszté- se, minőségének korszerűsítése érdeké- ben. Az érettségizett fiatalok első szakmához jutásának elősegítése. A gyermekek iskolai és iskolán kivüli testnevelésének támogatása. A gyerme- kek szabadideje hasznos, kultúrált, e- gészséges életformára nevelő eltöltésé- nek szervezése, segítése. Közétkeztetés, ezen belül a diákétkez- tetés, kollégiumi elhelyezkedések támo- gatása. ... >>

MODINA Európai Szociális Háló és Személyiségfejelesztő Egyesület

(oktatási,szociális)

2051 Biatorbágy, Géza fejedelem utca 5. 4./2.
képviselő: Filep Irén, Kovácsné Németh Andrea, Marunák Mária
Elsősorban a GYES-GYED-GYET juttatást igénybevevő, átmenetileg nem foglalkoztatott, valamint az egyéb aktív korú, főként 40 év felettiek munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása, ehhez szocális célú szolgáltatások nyújtása.
Grafológusok szakmai támogatása. Írástudományok továbbfejlesztésének támogatása. Hátrányos helyzetű és rászorult személyek személyiségfejlesztésének, tanulási módszertanának támogatása. Oktatással, pályaválasztással kapcsolatos tanácsadás támogatása, ehhez oktatások, továbbképzések szervezése. Hitéleti tevékenység támogatása. Pszichológiai tanácsadás támogatása. ... >>

Morning Star Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 11/a.
képviselő: dr. Győri Gábor ( önállóan )
Gyermekek és fiatalok felé bemutatni Jézus Krisztus szeretetét, a keresztény értékeket, családi életet és a természet szeretetét családias környezetben, lovas programok segítségével. ... >>

Örökmozgó Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Fő utca 61.sz.
képviselő: Horváth-Dori Gabriella
A biatorbágyi óvodások egészséges testi és lelki fejlődésének támogatása. Segítségnyújtás az óvoda udvarának felújításában (parkosítás,fajátékok biztosítása). Az óvoda berendezéseinek,eszközeinek modernizálása, korszerű táplálkozás, változatos mozgáslehetőségek biztosítása. Az óvoda természetvédelmi nevelőmunkájának segítése, kirándulások szervezése, óvodai szűrővizsgálatok felszereléseinek és eszközeinek bővítése. Az alapítvány támogatja speciális szakemberek részvételét az óvodai nevelőmunkában. Az alapítvány céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó ismeretek terjesztése, népszerűsítése és anyagi támogatása. ... >>

Pászti Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Baross G.u. 1.
képviselő: Bolyki Eszter
Pászti Miklós emlékének ápolása, biatorbágyi Pászti Zeneiskola kimagasló eredményt elért növendékek anyagi támogatása, ének és zenefejlődés támogatása. ... >>

PROCELERO Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2051 Biatorbágy, Szily K. u. 60/a.
képviselő: Hozmann László
Az egyesület sajátos helyzetéből adódóan minden területen támogassa és erősítse tagjai oktató-munkáját, a versenyző- és oktatóképzés gyakorló műhelyeként szolgál. Az utánpótlás-nevelés körében idény jelleggel sportiskolát működtet. A tanulók, tanfolyamon résztvevők számára sportolási - azaz szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít. Az egyesületi munkával kapcsolatos tervezési-, szervezési-, oktatási-nevelési gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszi lehetővé. ... >>

SAAB 900 Klub Magyarország Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Hold utca 6043. 2051
képviselő: Égő Ákos ketten együtt, Égő Katalin ketten együtt, Gracza Zoltán ketten együtt
Szakmai és baráti fórumot teremteni a Saab gépjárművek megismerésének. Kulturális rendezvények szervezése, részt vállalva Magyarország egész területén autós márkatalálkozók megrendezésében. Szakmai önképzést biztosítani az egyesületi tagoknak és autós márkatársaknak. Az Internet segítségével az egyesületi tagok és márkatársak informálása különféle autós és egyéb, a márkához kapcsolódó témában. Az egyesületi tagok részére műszaki tanácsadás biztosítása. Nemzetközi márkatárs kapcsolatok alapítása, ápolása. Állagmegőrzés és restaurálás. ... >>

Új Világ Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Sóskúti út 2.
képviselő: Brydzinsky Emil (elnök) önállóan
Ismeretterjesztés, természeti és pített értékek bemutatása és megismertetése mind Magyarországon, mind Európában. Az európai kultúra bemutatása, kiemelt figyelemmel a magyar vonatkozásban. ... >>
1. oldal