Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Biatorbágy kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Rosenbach u. 50.
képviselő: Buzásiné Nagy Ágnes ( elnök ), Sólyomvári Béla elnök
A magyar hagyományok és szerves népi műveltség ápolása, éltetése. ... >>

Biatorbágy Kulturájáért Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Jókai M. u. 12.sz.
képviselő: Hodosi Erika
Biatorbágy kulturális életének javítása, ápolása, helytörténet, környezetvédelem. ... >>

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.
képviselő: Horváth Imre ( elnök )
Az egyesület olyan kulturális nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a biatorbágyi és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő, illetőleg Biatorbágyhoz más módon kötődő amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése. A biatorbágyi kulturális élet gazdagítása kiemelten a vizuális kultúra területén. ... >>

Biatorbágyi Fuvós Zenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Petőfi u. 45.
képviselő: Wéber Ferencné ( elnök )
Hagyományőrzés, ápolás, zene és tánc képzése, oktatás,német testvérvárossal kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

2051 Biatorbágy, József Attila u. 36.
képviselő: Molnár István alelnök, Schnaider Miklós elnök ... >>

Biatorbágyi Kereszténydemokrata Polgári Kör

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u. 23.
képviselő: Dr. Kerkovics Gábor elnök
A község kulturális közéletének javítása, a község ügyeinek előmozdítása ... >>

Biatorbágyi Német Nemzetiségi Körért Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Fő u.40.sz.
képviselő: Czipri János
A német nemzetiségi kultura, hagyomány őrzése, megismertetése, ápolása, a Herbechtingennel meglévő kapcsolat ápolása. ... >>

Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Hunyadi u. 3.
képviselő: Szádváriné Kiss Mária elnök ... >>

Biatorbágyi Szivárvány Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 22.
képviselő: Adolf Albert alelnök önállóan, Demeter László elnök önállóan
A biatorbágyi helyi műemlékek és kulturális örökség megóvása, védelme és széles körben való megismertetése. ... >>

CIVIS PRO URBE Önkormányzatok Energia-racionalizációs, megtakarítási és fejlesztési programjait támogató Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Zugor I. u. 33/2.
képviselő: Jáger Ferenc elnök, Matisz Krisztián kuratórium titkára
Az energia-megtakarításra irányuló veszteségfeltáró vizsgálatok és befektetések kiemelt és tartós támogatása, az önkormányzatok számára előírt közérdekű szolgáltatás, a közvilágítás korszerűsítésének támogatása. ... >>

Élet Az Örök Életért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2051 Biatorbágy, Gábor Áron köz 5.
képviselő: Bolyki György
A Jézusi tanítások terjesztése. Programok szervezése fiatalok képességeinek kifejlesztésére. Rendezvények szervezése, rehabilitációs központok szervezése alkoholbetegek és drogosok számára.
Együttműködés kialakítása hasonló bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Művészet-és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület

(kulturális,egyéb)

2051 Biatorbágy, Nagy u. 10.sz.
képviselő: Benkó Erzsébet titkár, Németh László elnök
Művészet és szocioterápiás csoportok szakmai szervezete ... >>

Milleneumi Alapítvány az Oktatásért 2001

(intézményi,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.sz
képviselő: Terplán Zoltán
Bármely - iskolarendszerü, vagy iskola- rendszeren kivüli - a tíz osztályos a- lapfokú, középiskolai, szakközépiskolai - oktatási, nevelési intézmény, szerve- ben. Az európai német nyelvterületen lai, középiskolai, szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, nevelés fejleszté- se, minőségének korszerűsítése érdeké- ben. Az érettségizett fiatalok első szakmához jutásának elősegítése. A gyermekek iskolai és iskolán kivüli testnevelésének támogatása. A gyerme- kek szabadideje hasznos, kultúrált, e- gészséges életformára nevelő eltöltésé- nek szervezése, segítése. Közétkeztetés, ezen belül a diákétkez- tetés, kollégiumi elhelyezkedések támo- gatása. ... >>

New York Táncegyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Angeli András utca 19.
képviselő: Vass Róbert
A mozgáskultúra és versenytánc magyarországi fejlesztése és széles körben való terjesztése. ... >>

Ohmüllner Márton Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 8.
képviselő: Bálinger Ferenc ( elnök )
A torbágyi Római Katolikus Egyházközösség épületeinek, berendezéseinek fejlesztése. A torbágyi német vallási közösség hagyományainak ápolása. Az idősek, nagycsaládosok, szegénysorsú fiatalik támogatása. ... >>

SAAB 900 Klub Magyarország Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Hold utca 6043. 2051
képviselő: Égő Ákos ketten együtt, Égő Katalin ketten együtt, Gracza Zoltán ketten együtt
Szakmai és baráti fórumot teremteni a Saab gépjárművek megismerésének. Kulturális rendezvények szervezése, részt vállalva Magyarország egész területén autós márkatalálkozók megrendezésében. Szakmai önképzést biztosítani az egyesületi tagoknak és autós márkatársaknak. Az Internet segítségével az egyesületi tagok és márkatársak informálása különféle autós és egyéb, a márkához kapcsolódó témában. Az egyesületi tagok részére műszaki tanácsadás biztosítása. Nemzetközi márkatárs kapcsolatok alapítása, ápolása. Állagmegőrzés és restaurálás. ... >>

Szakály Mátyás Férfikórus

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.1.sz.
képviselő: Flámis Vilmos ... >>

Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Tópart u. 5/a.
képviselő: Cseresznyés Mihály elnök ... >>

Szövetség Biatorbágyért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Szent István út 42.sz.
képviselő: Tajti László elnök önállóan
Biatorbágy Község kulturális életének fejlesztése. Hagyományőrzés, ideértve a nemzetiségi hagyományok ápolását. ... >>

Turwaller Stammtsch - Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3..
képviselő: Rack Ferencné elnök
A helyi német kisebbség történelmi hagyományainak, nyelvének ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, gyarapítása
... >>

Új Világ Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Sóskúti út 2.
képviselő: Brydzinsky Emil (elnök) önállóan
Ismeretterjesztés, természeti és pített értékek bemutatása és megismertetése mind Magyarországon, mind Európában. Az európai kultúra bemutatása, kiemelt figyelemmel a magyar vonatkozásban. ... >>

Villa Negra Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Szabadság út 85.
képviselő: Lelkes Márk
A vizuális kultúra terjesztése, a magyar kultúra átörökítése és bemutatása. ... >>

Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.sz.
képviselő: Heltné Páli Tímea eln.h.(együtt), Megyeri Szabolcs alelnök, Szeles Nóra elnök (önálló)
Zsámbéki-medence települései közösségi életének fellendítése, kommunikációs, kulturális, egészségügyi és területfejlesztés területén. ... >>
1. oldal