Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Biatorbágy intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.sz.
képviselő: Juhász György
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, szabadidő programok szerve- zése, üdülő táborozó helyek létesítése az iskola tanulói számára. ... >>

Biatorbányi Erdei Természetédő Óvoda

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 30/a.
képviselő: Fisher Mónika
Biatorágyi óvodáskorú gyermekek részére környezetvédő óvoda működtetésének támogatása. ... >>

COLUM-BIA Alapítvány a Gyermekek Egészségéért

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Jókai u.21.sz.
képviselő: Schirilla Tamásné
Ovodás és iskolás koru gyermek mozgás- szervi vizsgálatához, tartáshibás gerincferdüléses gyermekek munkatherápiás kezelése. Felvilágosítás, tanácsadás. ... >>

Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek fejlesztésé- ért

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Arany J. u. 1. sz.
képviselő: Surányi Kornél elnök
Az alapítvány célja: közreműködjön a megszokottól eltérő, megváltozott fejlődésmenetű, testi érzékszervi, értelmi beszéd és más halmozottan sérült gyermekek képességeinek korai fejlesztéséve, óvodai nevelésével, oktatásával, napközi otthonos ellátásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában, annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük növekedjen és életminőségük javuljon. Célja továbbá, hogy közreműködjön a megszokottól eltérő, megváltozott fejlődésmenetű testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más halmozottan sérült gyermekek logopédiai ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósításában, valamint pedagógiai szakmai szolgáltatással, szaktanácsadással, pedagógusok képzésével, továbbképzésével segítse a gyermekeknek a szülők közreműködésével történő pedagógiai ellátást. Céljainak elérése érdekében többcélú közoktatási intézményt, azon belül egységes pedagógiai szakszolgálatot és pedagógiai intézetet hoz létre és működtet. ... >>

Milleneumi Alapítvány az Oktatásért 2001

(intézményi,oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.sz
képviselő: Terplán Zoltán
Bármely - iskolarendszerü, vagy iskola- rendszeren kivüli - a tíz osztályos a- lapfokú, középiskolai, szakközépiskolai - oktatási, nevelési intézmény, szerve- ben. Az európai német nyelvterületen lai, középiskolai, szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, nevelés fejleszté- se, minőségének korszerűsítése érdeké- ben. Az érettségizett fiatalok első szakmához jutásának elősegítése. A gyermekek iskolai és iskolán kivüli testnevelésének támogatása. A gyerme- kek szabadideje hasznos, kultúrált, e- gészséges életformára nevelő eltöltésé- nek szervezése, segítése. Közétkeztetés, ezen belül a diákétkez- tetés, kollégiumi elhelyezkedések támo- gatása. ... >>

Örökmozgó Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Fő utca 61.sz.
képviselő: Horváth-Dori Gabriella
A biatorbágyi óvodások egészséges testi és lelki fejlődésének támogatása. Segítségnyújtás az óvoda udvarának felújításában (parkosítás,fajátékok biztosítása). Az óvoda berendezéseinek,eszközeinek modernizálása, korszerű táplálkozás, változatos mozgáslehetőségek biztosítása. Az óvoda természetvédelmi nevelőmunkájának segítése, kirándulások szervezése, óvodai szűrővizsgálatok felszereléseinek és eszközeinek bővítése. Az alapítvány támogatja speciális szakemberek részvételét az óvodai nevelőmunkában. Az alapítvány céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó ismeretek terjesztése, népszerűsítése és anyagi támogatása. ... >>

Pászti Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Baross G.u. 1.
képviselő: Bolyki Eszter
Pászti Miklós emlékének ápolása, biatorbágyi Pászti Zeneiskola kimagasló eredményt elért növendékek anyagi támogatása, ének és zenefejlődés támogatása. ... >>

PROCELERO Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2051 Biatorbágy, Szily K. u. 60/a.
képviselő: Hozmann László
Az egyesület sajátos helyzetéből adódóan minden területen támogassa és erősítse tagjai oktató-munkáját, a versenyző- és oktatóképzés gyakorló műhelyeként szolgál. Az utánpótlás-nevelés körében idény jelleggel sportiskolát működtet. A tanulók, tanfolyamon résztvevők számára sportolási - azaz szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít. Az egyesületi munkával kapcsolatos tervezési-, szervezési-, oktatási-nevelési gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszi lehetővé. ... >>
1. oldal