Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Berhida oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Pergő Margit elnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

Berhidai Iskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8181 Berhida, Kossuth L. u. 11.
képviselő: Vargáné Mátics Zsuzsanna
Elsősorban oktatási célra jött létre. Tanév végén jutalmaz folyamatos, illetve kimagasló tanulmányi eredménye- ket. Jutalmazhatja a felkészitő nevelő- ket és az iskolai pályázatok és rendezvények szervezőit, illetve részt- vevőit. Támogatja a tehetséges hátrányos helyzetű tanulókat. Segiti a tanulmányi versenyeken való részvételt. Az oktatás szinvonalát emelő tárgyi feltételek biztositásában özreműködik. ... >>

Chemark Alapitvány Peremartongyártelep

(oktatási)

képviselő: Németh Sándorné
A Peremarton és térségében munkavi- szonnyal rendelkezők gyermekeinek ta- nulásának, illetve a tehetséges gyer- mekek továbbtanulásának elősegitése, illetve támogatása. Az alapitvány hozzá kíván járulni, hogy esélyegyenlőséget biztositson azon tehetséges gyermekek számára, akiknek esetében a szülők anyagi helyzete bár- milyen oknál fogva nem teszi lehetővé a szinvonalas továbbtanulást, a társadalmi felemelkedést. ... >>

Gyermekeinkért Alapitvány Peremartongyártelep közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8182 Peremarton-gyártelep, Ibolya u. 4.
képviselő: Csibra Ferencné
Segítse az általánosiskolás korú gyermekek oktató-nevelő munkáját.Hozzájáruljon az egyén és a közösségért végzett munka színvonalának emeléséhez. Segítse gyermekeink erkölcsi és magatartási normáinak kialakulását, ösztönözze pedagógusainkat iskolánk tanulóit a jobb eredményesebb munkavégzésre. ... >>

Kiskefe Gyermek és Ifjúsági Sport Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

8181 Berhida, Orgona u. 21-23.
képviselő: Szakáll Attila képviselő
Elsősorban a magyar labdarúgás számára fiatal tehetségek felkutatása, versenyeztetése, minél magasabb szinten való versenyeztetéshez való hozzásegítése, továbbá a Peremartoni Sport Club berhida utánpótlás csapatainak az aktuális bajnokságban való versenyzésének elősegítése. ... >>

Óvodánkért Alapitvány Peremartongyártelep közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8182 Peremarton-gyártelep, Ibolya u. 1.
képviselő: Mozgay Dóra
Segitse és fejlessze az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését. Hozzájárul- jon az esélyegyenlőség kialakitásához, a szociálisan hátrányba került gyerme- kek felzárkóztatásához, a tehetséges gyermekek fejlődéséhez : hozzájáruljon az egyén és a közösségért végzett munka szinvonalának emeléséhez ösztönözze az óvodai dolgozókat a jobb, eredményesebb munkavégzésre. ... >>

Süni Óvodáért Alapitvány Berhida

(intézményi,oktatási,szociális)

8181 Berhida, Bezerédy u. 2.
képviselő: Krausz Lászlóné elnök
Az óvodai nevelésben résztvevő 3-6 éves gyermekek nevlési-gondozási feltételei- nek elősegitése, ezen belül a színvonalas neveléshez szükséges tárgyi és személyi feltételek javitása /udvari és csoportjátékok, fejlesztő eszközök tornaszerek/,. A 3-6 éves korú gyerme- kek egészségmegőrzése, testi nevelése és egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű csoportok társadal- mi esélyegyenlőségének elősegitése. Gyermek- és ifjúságvédelem. Tehetséges gyermekek fejlesztése. Szakmai progra- mok támogatása /kirándulás /. ... >>
1. oldal