Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békésszentandrás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 16.
képviselő: Hévizi Róbert
Békésszentandrás nagyközség történetére vonatkozó adatok, írások, tárgyak, emlékek, hagyományok felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése és gondozása. Ennek érdekében felvállalja, hogy helytörténeti jelentőségű emlékeket gyűjt és lejegyez, a helyi iskola történetét feldolgozza, valamint e kérdéskörben előadásokat, tanfolyamokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Békésszentandrás Amatőr Művészeiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi u. 4.
képviselő: Lóránt János
Békésszentandrás művész tehetségeinek segítése, továbbképzése, kiállítások rendezése, alkotó táborok szervezése, megyei amatőr csoportokkal kapcsolat felvétele. ... >>

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5661 Békésszentandrás, Hámán Kató utca 10.
képviselő: Nemcsényi Zsolt
Az alapító tehetséges tanulóinak támogatása, a gyerekek jó tanulmányi és közösségi munkájának elismerése, év végi tanulmányi eredmények, szaktárgyi versenyek jutalmazása, nevezési díjak, tanulmányi versenyek támogatása, házi versenyek jutalmazása, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák támogatása, taneszközök beszerzése, pedagógusok jutalmazása. ... >>

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Vízitelep II.k. 5.
képviselő: Sinka József
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása. Békésszentandrás és környéke vizi turizmusának fejlesztése és színvonalának emelése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. ... >>

Békésszentandrási Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5561 Békésszentandrás, Szabadság u. 16.
képviselő: Bobvos János elnök
A kisiparosok, valamint más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. Kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Békésszentandrási Kézilabda Club

(sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Szentesi utca 15.
képviselő: elnök Egriné Kovács Andrea
A tagok részére rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, rehabilitációs, egészségmegőrzési tevékenység, oktatás, nevelés, képességfejlesztés biztosítása. ... >>

Békésszentandrási Kisgazdák Köre

(oktatási)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: Fazekas Mihály elnökhelyettes, Vígh István elnök
A nemzeti művelődés, a gazdasági érdekek előmozdítása. ... >>

Békésszentandrási Szülői Munkaközösségi Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: elnök Szécsi Marianna Viola
Általános iskolás korú gyermekek iskolai programjának támogatása, tehetséggondozás, oktatás, ismeretterjesztés, sporttevékenység körében. ... >>

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

(sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.
képviselő: Korbely Györgyné elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a mozgáskultúra területén. ... >>

Gyermekeink Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5661 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: Molnár Imre Zoltán
Azoknak az árva, félárva, állami gondozott vagy egyéb szociálisan rászorult gyermekeknek a támogatása, akik példamutató magatartásukkal, szorgalmukkal, kiemelkedő tanulmányi eredményükkel szüleik, tanáraik iránti tiszteletükkel arra érdemesnek bizonyulnak. Támogassa az alapítvány azokat az iskolásokat is, akik ugyan nincsenek szociálisan rászorult helyzetben, de kiváló tanulmányi eredményeik, szorgalmuk alapján elismerést érdemelnek, rájuk az iskola méltán lehet büszke. ... >>

Gyermekeink jövője Alapítvány /Békésszentandrás/

(intézményi,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: Dr. Lovász György kuratórium elnök
Árva, félárva, állami gondozott, vagy egyéb szociális helyzeténél fogva rá- szorult általános iskolás békésszent- andrási gyermekek támogatása, akik szorgalmukkal, tanulmányi eredményükkel példamutató magatartásukkal arra érde- mesnek bizonyulnak. ... >>

HORGA Művelődési Egyesület Békésszentandrás

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hársfa u. 6.
képviselő: Járosi Éva titkár, Tolnai Lajos elnök
A természetes műveltség értékeinek megőrzése, természetes életmód kialakítása, önsegítés fejlesztése. Fiatalok népfőiskolájának szervezése, munkanélküli, pályakezdő, tehetséges fiatalok segítése. ... >>

Körös-Völgye Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

5561 Békésszentandrás, Szentesi utca 1.
képviselő: elnök Sóki Krisztina, titkár Kovács Mátyás
Tudományos tevékenység, kutatás támogatása, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, közösségi rendezvények szervezése. A Munkaerőpiacról hosszabb ideje távol lévő nők önfoglalkoztatóvá illetve vállalkozóvá válásának elősegítése. A helyi önkormányzatok közvetlen érdekszféráján túlmutató tevékenységek támogatása, vállalkozói központ működésének támogatása, gazdaságfejlesztő programok támogatása, szellemi, oktatási vállalkozások és kezdeményezések segítése, településfejlesztés, turizmus, környezeti nevelés, munkanélküliség csökkentése, fogyasztóvédelem. Érdekvédelem és érdekképviselet. A hátrányos helyzetűek közül is kiemelten a romák, a megváltozott munkaképességűek és az inaktívak támogatása. ... >>

Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, VII.ker. Tanya 86.
képviselő: Sinka Ildikó
Múzeum együttest létrehozása ( az egykori ATALAGI népiskola, tanya és kovácsmúzeum). Életmódtáborok adott környezetben, városi gyermekek, nagycsaládok, sérült csoportok részére, tradicionális, népi mesterségek megismertetése, őshonos állatok tartása, gondozása, környzetvédő táborok és programok szervezése. Békésszentandrás hírnevét öregbítő ... >>
1. oldal