Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békésszentandrás kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 16.
képviselő: Hévizi Róbert
Békésszentandrás nagyközség történetére vonatkozó adatok, írások, tárgyak, emlékek, hagyományok felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése és gondozása. Ennek érdekében felvállalja, hogy helytörténeti jelentőségű emlékeket gyűjt és lejegyez, a helyi iskola történetét feldolgozza, valamint e kérdéskörben előadásokat, tanfolyamokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Békésszentandrás Amatőr Művészeiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi u. 4.
képviselő: Lóránt János
Békésszentandrás művész tehetségeinek segítése, továbbképzése, kiállítások rendezése, alkotó táborok szervezése, megyei amatőr csoportokkal kapcsolat felvétele. ... >>

Békésszentandrás Baráti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5561 Békésszentandrás, Kossuth L. u. 1/b.
képviselő: Szécsi Mátyás elnök
A település barátainak szimpatizánsainak felkutatása, velük a kapcsolat kialakítása, ápolása, kulturális és sportrendezvények, ... >>

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

(sport,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
képviselő: Kozák János elnök
Békésszentandrás nagyközés közművelődési, kulturális igényeit szolgáló objektum kialakítása, bővítése, korszerűsítése, kulturális és sport rendezvények szervezése és támogatása ezen belül a Vértessy Társastánc Klub működtetése. ... >>

Békésszentandrás Nagyközség Falusi Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: Bíróné Fazekas Mária elnök, Hegedűs Zoltánné
A falusi turizmus település szintű beindítása. A település jellege, természeti-környezeti adottságai által kínálkozó idegenforgalmi lehetősége minél szélesebb körű kihasználása. A település vonzerejének bemutatása. A tagság aktív részvételével, a környezettel valü ésszerű gazdálkodás keretében meghonosítani és harmónikusan fejleszteni a kulturált turizmust. ... >>

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Szentesi út 29.
képviselő: elnök Major Imre, elnökségi tag Bolgár István, elnökségi tag Csabai Anikó
Lovas hagyományok ápolása, lovas rendezvények szervezése, az ifjúság lovas sporttal való megismertetése, utánpótlás-nevelés, a versenysport feltételeinek a megteremtése. ... >>

Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, Csokonai utca 45.
képviselő: elnök Asztalos Dóra
Kulturális tevékenység, előadóestek, koncertek, kiállítások és közösségi rendezvények szervezése. ... >>

Békésszentandrási Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5561 Békésszentandrás, Szabadság u. 16.
képviselő: Bobvos János elnök
A kisiparosok, valamint más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. Kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.
képviselő: Szabó Edit
A Békésszentandráshoz kötődő kézművesek munkájának segítése, a tárgyformáló népművészet hagyományainak ápolása, szakmai segítségnyújtás. ... >>

Békésszentandrási Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi u. 4.
képviselő: Dobosné Tapolyai Emőke elnök, Hamza Zoltán elnökhelyettes, Hévizi Róbert titkár
Helyi közösségek fejlesztése, szakmai és polgári fórum teremtése a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. ... >>

HORGA Művelődési Egyesület Békésszentandrás

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hársfa u. 6.
képviselő: Járosi Éva titkár, Tolnai Lajos elnök
A természetes műveltség értékeinek megőrzése, természetes életmód kialakítása, önsegítés fejlesztése. Fiatalok népfőiskolájának szervezése, munkanélküli, pályakezdő, tehetséges fiatalok segítése. ... >>

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete Békésszentandrás

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 50.
képviselő: elnök Kugyela Mihály, titkár Csipai Erzsébet
Segíteni, támogatni mindazokat a nyugdijasokat, akik szociális és kulturális téren igénylik a közösségben való együttlét örömeit, sikereit. Közreműködni a különböző feltáró és fejlesztési lehetőségek kidolgozásában és megvalósításában, ami az idősek életvitelét könnyíti. Kiemelten kezelni az olyan tevékenységet, amely az idős személyek életvitelének javítására szolgál. Bátorítani és információkkal ellátni mindazokat a személyeket, akik a helyi közösség kiépítésén, fejlesztésén fáradoztak. ... >>

Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, VII.ker. Tanya 86.
képviselő: Sinka Ildikó
Múzeum együttest létrehozása ( az egykori ATALAGI népiskola, tanya és kovácsmúzeum). Életmódtáborok adott környezetben, városi gyermekek, nagycsaládok, sérült csoportok részére, tradicionális, népi mesterségek megismertetése, őshonos állatok tartása, gondozása, környzetvédő táborok és programok szervezése. Békésszentandrás hírnevét öregbítő ... >>
1. oldal