Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Békés Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 81. II/7.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Természetjárás révén elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, a Körösök vidékén a természtjárás ösztönzése, környezetvédelem, ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megyei Vadászszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Csoma Antal elnök, Hrabovszki János elnökhelyettes
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete. A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti együttműködés előmozdítása. Közreműködik a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásához. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Békés-Park Természetvédelmi és Szabadidőpark Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Október 6. utca 5.
képviselő: elnök Fábián Ferenc, titkár Fábián Lászoó
Szabadidőpark működtetése. Természetvédelem. Oktatás. ... >>

Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt. Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Orosházi u. 2.
képviselő: Pataki Lajos elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászat természeti környezetének védelme, különösen a Körös vidék ... >>

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Dr. Simon Mihály elnök
A város védése és szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, a haladó hagyományok ápolása, a városlakó haza- és városszeretetének fejlesztése, aktivizálása. ... >>

Békéscsabai VIZMŰ Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviselő: Nagy László elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség, kulturált körülmények biztosítása. A horgász-sport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászok természet szeretetére, védelmére, értékeinek megbecsülésére való nevelése. ... >>

Csabai Bihargók Turista Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
képviselő: elnök Nagy Attila
A Bihar-hegység természeti értékeinek bemutatása, túraszervezés, természetvédelem, sporttevékenység. ... >>

Csabatáj Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Berényi út 103.
képviselő: Győri László, Kozma Lajos, Szarvas Mihály elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása. A horgászport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászat természeti környezetének védelme. ... >>

Danzugi Tájvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Thököly utca 31.
képviselő: elnök Bartók Tamás
A Danzugi Körös holtág természeti környezetének és vízfelületének védelme, a holtághoz kapcsolódó pihenési, üdülési és horgász lehetőségek színvonalának emelése. ... >>

ÉLETFA Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Nagy S. u. 19.
képviselő: alelnök Adorján Lászlóné, alelnök Jenei Éva, elnök Koszecz Sándor
Művészeti Alkotóműhely és Szabadiskola létrehozása, fenntartása, működtetése. A szerves műveltség hagyományainak megismerése, megismertetése. Művészeti és Kulturális folyóirat és egyéb kapcsolódó kiadványok megjelentetése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismerése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúság- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megereremtése. Az internetes kultúra - virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése. Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban. ... >>

FEHÉR FÉNY Alapítvány

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 18.
képviselő: Fekete Lajos titkár, Kvasz Julianna elnök
Az emberek lelki evolúciójának elősegítése, a népgyógyászat, természetgyógyászat elterjesztésére, megismerésére. ... >>

Fehér-Fény Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 41. fsz. 2.
képviselő: Dr. Pataki Károly
Az emberek lelki evolúciójának elősegítése, a népgyógyászat, természetgyógyászat elterjesztésére, megismerésére. ... >>

Fényes és Térsége Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

5600 Békéscsaba, Fényesi utca 159/2.
képviselő: elnök Tolnai Ferenc, elnökhelyettes Gergely Tamás, titkár Kiszelyné Bencsik Ilona
Fényes és térsége természeti, gazdasági értékeinek megőrzése, fejlesztése, a térségi lakosok életkörülményeinek javítása. ... >>

Fiatalok Békéscsabáért Egyesület

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Franklin utca 79.
képviselő: elnök Szegedi Balázs
Fiatalok kulturált szórakozásának segítése, természetvédelem, szabadidős tevékenység szervezése. ... >>

Gerlai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Csabai út 12.
képviselő: elnök Farkas János
A horgászat népszerűsítése, a halak természeti környezetének védelme, halfogási lehetőség biztosítása. ... >>

Hazai Pálya Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Bankó András utca 21.
képviselő: Velkey Gábor Dániel
A környezet, a természet, az egészség, az épített és a kulturális örökség védelme. Az infrastruktúra védelme és további fejlesztésének ösztönzése. A sport, kulturális, oktatási, kutatási, nevelési és képzési feladatok ellátása. A rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek érdekeinek védelme, fogyasztók védelme, jogaik érvényesítésének ösztönzése, állatvédelem. ... >>

Karácsonyi János Honismereti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
képviselő: alelnök Bozó Vilmons, alelnök Burainé Murányi Magdolna, alelnök dr. Szabó Ferenc, alelnök Fabulya Lászlóné, elnök Szelekovszky László
A honismeretben tevékenykedő hely- és üzemtörténeti gyűjtő szakkörök, helytörténészek, műemléki, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, lokálpatrióták munkájának összehangolása, módszertani segítése. Történelmi nagyjaink, évfordulóink, nemzeti emlékhelyeink, a háborúk, szabadságharcok, forradalmak, valamint a fasizmus és a sztálinizmus áldozatainak állított emlékművek nyilvántartása, méltó megemlékezések szervezése, temetők gondozása, évfordulós naptár készítése. Megyei honismereti pályázatok kiírása, táj- és országjáró túrák indítása, népfőiskolák, önképzőkörök, szakkollégiumok honismereti programjának összeállítása. Táborok szervezése, kiadványok szerkesztése. A szomszédos népek történelmének, kultúrájának megismertetése, az anyanemzetek és a nemzetiségek közötti kapcsolattartás segítése. ... >>

Kopasz Kukac Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Illésházi utca 5.
képviselő: alelnök Hatos Istvánné, elnök Hatos Melinda
A Körös folyók megóvása, a természet védelme, a "fogd meg és engedd vissza" technika elterjesztése, a horgászetika széleskörű megismertetése. Az orvhorgászat visszaszorítása. A gyermekek és a fiatalok számára ismeretterjesztő táborok és programok szervezése. Horgászversenyek szervezése. Tanfolyamok, képzések horgászvizsgák és horgásztúrák szervezése. ... >>

Körös Klub Természet-Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba-Póstelek, Tanya 2085.
képviselő: elnök Vadász Csaba
Közreműködés a megye természetvédelmi értékeinek megóvásában, fejlesztésében, a túrák által szervezendő ismeretterjesztésben, az ifjúsági és felnőtt korosztály természetszerettre, egészséges életmódra nevelésére. ... >>

Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület Békéscsaba

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor Megyeháza
képviselő: Dr. Sipos András elnök, Réthy Zsigmond alelnök, Szelekovszky László titkár
Dél-Kelet-Magyarország természeti értékeinek megvédése, a szakmai szempontok alapján indokolható területek védelem alá helyezése, egy mozaikos felépítésű Nemzeti Park megalapítása a Dél-Tiszántúl területén, valamint az "Alföld-program" támogatása. Környezet- és ... >>

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Vantara Gyula
Környezet- és természetvédelem, vidékfejlesztés, kulturális értékek megmentése, turizmus, turisztikai infrastruktúra fejlesztése. ... >>

Körösök Völgye Turista Egyesület

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Cserepes u. 4.
képviselő: Túróczy József elnök
Magyarország és Békés megye természeti környezetének és természeti értékeinek a megismerése és megismertetése. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, a természetjárás népszerűsítése. A természet védelme, a természetjárás feltételeinek gazdagítása, fejlesztése. ... >>

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Békéscsaba

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Hunya Miklós elnök
A szövetségbe tömörült tagegyesületek megyei, regionális érdekképviselete, érdekvédelme. A tagegyesületek működési feltételeinek segítése. A halfogó sport fejlesztése, népszerűsítése, a halak természeti környezetének védelme. ... >>

Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete /Békéscsaba/

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: Végh László elnök
A közép-békési települések vízvédelemmel - különösen az Élővízcsatornával - kapcsolatos feladatai ellátásában kíván közreműködést vállani. Ennek keretei között a térség ár-, belvízvédelmi, vízminőségvédelmi és ehhez kapcsolódó környezetvédelmi, valamint természetvédelmi tevékenységeiben kíván szervezési érdekképviseleti szerepkört felvállalni. ... >>

Lépj Velünk! Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Arany János utca 15/3.
képviselő: Dr. Kosáros Andrea
Tevőlegesen is hozzájáruljon a társadalom szemléletformálásához, melynek célja a fenntarthatóságra való nevelés, a fenntartható fejlődés alapelveinek a nemzeti struktúrába történő beillesztése, összhangban az EU Megújult Fenntartható Fejlődési Stratégiájával. Ezen cél érdekében programjainkkal a természetes személyeket, a társadalmi szervezeteket, az önkormányzatokat és azok intézményeit, valamint a gazdasági élet szereplőit hívjuk meg együttműködésre. Elsősorban a regionális gazdasági, természeti és kulturális adottságokra támaszkodva tervezzük a programjainkat, de az Európai Unió által biztosított környezetet kihasználva nemzetközi kapcsolatépítésre törekszünk a terveink hatékonyabb kivitelezése érdekében. ... >>

Magyar Natúrpark Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Pap János
A fenntartható környezetvédelem terjesztése a magyar társadalomban, a Magyarországon működő Natúrparkok érdekének védelme, képviselete, kulturális örökségvédelem, természet-, környezetvédelem, településfejlesztés. ... >>

Magyar Újjászületés Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Zsíros utca 10.
képviselő: Jaksa Zsolt, Tóth Beatrix
Az alapító elő kívánja segíteni a települések helyi közösségeinek újjáéledését, az elmaradott térségekben élő, hátrányos helyzetű emberek önfenntartását, esetleges munkaerőpiaci átképzését. Közereműködik a helyi termelők és kézművesek minőségi termékeinek piacra juttatásában, a népi mesterségek megmentésében és szélesebb körben való elterjesztésében, bemutatásában. Kiemelt célnak tartja a vidéki fiatalok helyben történő megmaradásának elősegítését, a vidéken letelepedni vágyók életének támogatását. Fontosnak tekinti a vidék épített és természetes környezeti értékeinek védelmét. ... >>

MEP Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Luther u. 3.
képviselő: Dr. Juhász László
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogsazbályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

METEOR Természetjáró Közhasznú Egyesület

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 3-5.
képviselő: László István
A természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával elérni a természeti környezet megóvását, javítását anak érdekében, hogy Földünk és annak minden élőlénye háborítatlanul optimális életkörülmények között hosszú időn keresztül fennmaradhasson. Elérni, hogy az ember tudatosan figyeljen oda környezetére, más élőlényekre, döntései meghozatalakor vegye figyelembe a Föld és valamennyi élőlénye számára szükséges és kívánatos életfeltételek fenntartásának követelményét. ... >>

Napsugarak Missziós Szolgálat Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Málnás u. 1/3.
képviselő: Grósz Gabriella
A keresztény szellemiség alapértékeinek támogatása, megismerésének elősegítése. A keresztény szervezetek működésének és a keresztény rendezvények erkölcsi és anyagi támogatása, iratmisszió. A szegények, hátrányos helyzetűek anyagi támogatása, természetbeni adományok gyűjtése, segélyszállítmányok bonyolítása. Gyermek, ifjúsági- és felnőtt táborok szervezése, üdültetés, egészséges életmódra nevelés. A gyermekek továbbtanulásának támogatása, ösztöndíjak folyósítása, tanfolyamok költségeinek átvállalása. ... >>

Natura Peregrina Természetvédő és Hagyományőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 67-69. B. IX/38.
képviselő: Csepreghy Mátyás, Csibor Gergely, Horváth Gergely, Nagy Attila
A természetcentrikus, természetvédő szemléletformálás, oktatás, illetve a természet kincseivel, terményeivel való takarékoskodás, az azokkal való optimális gazdálkodás, a fenntartható fejlődés kialakulásához szükséges gondolkodás kialakulásának elősegítése, környezet- és természetvédelmi szemléletformálást segítő innovatív programokhoz való hozzáférés elősegítése, a természeti értékek megőrzésére, az erdők, vizek hulladékmentesítésére, a természet tiszteletére való nevelés, feltalálható földtani, vulkanológiai és geomorfológiai értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó élőhelyek megőrzésének, bemutatásának és keletkezésének elősegítése, az élő és élettelen természeti értékek megőrzésének, ápolásának elősegítése, az internetes eszközök természetvédelmi vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a természetjárás népszerűsítése, előnyeinek, szépségeinek hangsúlyozása, a különféle tájak természeti szépségeinek, történelmének, nevezetességeinek, kultúrájának, hagyományainak bemutatása, népszerűsítése, természetközeli rekreációs lehetőségek kialakításának elősegítése, hozzájárulás a különböző vidékek kutlúrájának, néprajzának és művészetének megőrzéséhez, feljlesztéséhez, puszták, rétek, vizek erőd népi hagyományainak kutatása, megőrzésének elősegítése, hagyományos természetközeli lakhelyek, illetve más építmények, eszközök típusainak építési/készítési módszereinek kutatása, népszerűsítése, szabadtűzi, illetve népi főzési technikák, módszerek bemutatása, eszközök, alkalmatosságok alkalmazásának népszerűsítése, az internetes eszközök hagyományőrzéssel kapcsolatos vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a szőlőtermesztés és borászat,illetve a borvidékek kulturája, múltja, történelme, hagyományai közötti kapcsolat hangsúlyozása, hozzájárulás a hagyományos borvidékek hírnevének emeléséhez, hozzájárulás a borászattal minőségi borfogyasztással kapcsolatos kultúra megőrzéséhez, fejlesztéséhez. ... >>

OSIRIS Állat- és természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.
képviselő: Molnár Beáta, Tövisháti Zoltán
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló országos állatvédelmi-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

Összefogás Mezőmegyerért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Október 23. tér 1.
képviselő: Hricsovinyi Tamás
Mezőmegyer értékeinek, hagyományainak megőrzése, ápolása, a természeti környezet védelme, szabadidő hasznos eltöltésének segítése, fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása. ... >>

Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítvány

(természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 5. I./2.
képviselő: Réthy Erzsébet
A Békéscsabai Munkácsy Múzeumban természettudományi kiállítás létrehozása. Ifjúság nevelése, természettudományi táborok szervezése és finanszírozása. ... >>

Százlábú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Székely Mihály utca 61.
képviselő: Zanócz Szilvia
Tagságán és szakemberein keresztül segítséget nyújtson bárkinek a szabadidő színvonalas, hasznos és kultúrált eltöltéséhez, különös tekintettel a szabadban űzhető családi és túrasportokra, kirándulásokra, természetjárásra. Az egyesület célkitűzése továbbá a környzettudatos életmód, valamint a környezetbarát öko- és aktív turisztikai kultúra és szemlélet népszerűsítése, a fenntartható, élhető környezet megóvása, annak minél szélesebb körben való megismertetése. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja az ifjúsági és diáktáborok keretében megvalósuló ismeretterjesztő és egészséges életmódra nevelő programokat, a környezetre való nevelést, a környezetvédelmet. ... >>

Szemián Sámuel Egylet

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Paluska Pál
Az egylet tagjai számára szabadidős tevékenységek, sport, kulturális programok, tapasztalatcserék, tudományos, jogi, szakmai foglalkozások, előadások szervezése. Szemián Sámuel életének kutatása, szellemi hagyatékának ápolása. Az épített és természetes környezet, a kulturális örökség megőrzése. Egészségtudatosság erősítése. A nemzeti és etnikai kisebbség értékeinek feltárása. Az EU integráció és kulturális sokszínűség bemutatása. Oktatás, nevelés, képességfejlesztés. ... >>

Táliber Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Zsótér Mária
Egészségmegzőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, szociális, tudományos, kulturális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, természet- állat-, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Tradícionális Pránanadi Alapítvány - Békéscsaba 01.

(természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Baross utca 16/4.
képviselő: elnök Higyed Sándor
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő technikák megismertetése, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlásához való segítésgnyújtás. ... >>

Wass Albert Nyugdíjas Klub Békéscsaba-Erzsébethely Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Madách utca 38.
képviselő: Juhász József
Az egyesület célul tűzte ki, hogy a nyugdíjas vagy nyugdíj közeli korosztály számára aktív életet biztosítson, és gondoskodjék a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséről. Az egyesület a fentieket sport, kulturális rendezvények, szellemi vetélkedők, szórakoztató programok, egészségügyi felvilágosító előadások, természetgyógyászati foglalkozások, természetjáró programok szervezésével igyekszik elérni. ... >>

"Zöld 14" Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Kvasz András utca 31.
képviselő: Dr. Forján Mihály Árpád
A Békés-Bihor Eurorégió biogeográfiai egység ökológiai stabilitásának megőrzése, a lakosság, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alpján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbsége. ... >>

Zöld Csütörtök Természetvédő Kör

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. A. IV./37.
képviselő: elnök Takácsné Olasz Irén
Természetvédelmi ismeretterjesztés. ... >>

Zöld Sáv Természetvédelmi Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Lepény P. u. 11. I/8.
képviselő: Molnárné Botos Mónika
A békéscsabai vadaspark létrehozásának elősegítése, irányítása, fejlesztése, állat- és természetvédelem, és az ifjúság erre való nevelése. ... >>
1. oldal