Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba szociális civil szervezetek


Találatok száma: 81
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

"102 KIsállat" Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Rigó utca 17.
képviselő: Jambrichné Baranyai Klára
A kóbor állatok mentése, befogása, átmeneti elhelyezése, állatok ideiglenes gondozása, szükség esetén orvosi ellátása, állatpanzió létrehozása és fenntartása, átmeneti befogadó hálózat kiépítése és fenntartása, állatotthon létrehozása és fenntartása, menhelyek és gyepmesteri telepek szerződéses üzemeltetése, hátrányos helyzetű állattartók felkutatása és szükség esetén segítségnyújtás, tanácsadás állatvédelmi ügyekben. Fásítás, füvesítés, virágültetés, környezettudatos magatartásforma kialakítása, környezetvédelmi akciók szervezése. ... >>

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A REFORMÁCIÓÉRT Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4.
képviselő: elnök Marti Miklós Nándor
Azon értékeket van hivatva megőrízni, támogatni és előremozdítani, melyek a történelem folyamán a reformáció korától kezdve a protestáns kultúra, a vallásos kegyesség, és tudományos fejlődés célját szolgálták. E szellemi célok elérésére szükséges dologi és anyagi feltételek megteremtése. Karitatív tevékenység, mely a gyermekek és ifjak között végzett munkából, a családgonozás, és az időseket, magányosokat segítő munkából áll. A Református Egyház énekkarának működtetése (utazás, hangszervásárlás, hangversenyek szervezése) egyházzenei értékeink tanítása, megóvása. ... >>

Alapítvány a Gerlai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Gerlai utca 37.
képviselő: elnök Orodán Zsuzsanna
A békéscsaba-Gerla VIII.ker. Jézmin u. 3.sz. alatti óvoda támogatása, eszközbeszerzés, kirándulások, rendezvények támogatása, rászoruló óvodás gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Rajkókért

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szlovák Közösségi Ház
képviselő: kuratóriumi elnök Sárközi Mária
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárul az oktatással összefüggő költségek fedezése. ... >>

Alapítvány a Rajkókért /Békéscsaba/

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: Hevesi József a kuratórium elnöke, Kovácsné Mikoly Anna elnökhelyettes
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárulás az oktatással összefüggő költségek fedezéséhez. ... >>

ALFA Karitatív Egyesület

(szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 21.
képviselő: Nagy Károly
A társadalmilag kirekesztett, hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi befogadásának, integrációjának elősegítése. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: alapítványi tanács elnöke Baksa Imre
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az "Arany János" Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: Dr. Kertész János
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az Arany János Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

ÁRVA - Közhasznú alapítvány a békéscsabai árván maradt főiskolásokért, egyetemistákért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Krajcsovics Hajnalka
Főiskolán vagy egyetemen tanuló, valamely szülejét vagy mindkét szülőjét elvesztett diák megélhetésének és tanulmányainak segítése. ... >>

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.
képviselő: elnök Szántó Tamás
A Békés megyében élő pervazív zavarokkal és halmozott fejlődésbeli akadályozottsággal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek és családjuk életminőségének javítása, érdekképviselete, ezzel társadalmi integrációjuk, esélyegyenlőségük növelése. Információs és programszervező szolgáltatásokkal önszerveződő kezdeményezések támogatása. Propaganda és ismeretterjesztés, amely elősegíti a másság megismerését, elfogadását, a térség humanisztikus pszichológiai kultúrájának emelését. A szülők, szakemberek és laikus segítők együttműködésén alapuló közösség kialakítása és támogatása. Kapcsolatteremtés hasonló célú belföldi szervezetekkel. A fentiekben megfogalmazott feladatok megvalósításához szükséges objektív feltételrendszer hosszú távú biztosítása érdekében az alapítvány napközis ellátás biztosító foglalkoztató házat hoz létre és működtet az autista gyermekek és fiatalok számára. ... >>

Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület

(szociális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Christiánné Grósz Flóra, Dr. Cseteiné Árgyelán Anna, Herczeg Tamás, Zsankó László
Bűncselekmények, bűnelkövetővé válás megelőzése, bűncselekmények áldozatainak védelme, e célokkal kapcsolatos rendezvények szervezése, e tevékenységgel foglalkozó szervezetek koordinálása. ... >>

Békés Megyei Ipari Szövetkezeti Nyugdíjas Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.
képviselő: Balázs Imre
A Békés megyei ipari szövetkezetek, esetleges jogutódjai, érkekképviseleti szervei nyugdíjasainak részére egészségügyi, ismeretterjesztő, művelődési célú előadásainak és nyugdíjas találkozóinak anyagi támogatása, az előzőekben meghatározott szervezetek nyugdíjasainak szociális, ezen belül elsősorban betegség esetén az orvosi ellátás, a gyógyszervásárlás anyagi támogatása. ... >>

Békés Öregség Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 12.
képviselő: Dócs János
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "D" Szociális Otthona (Békéscsaba, Bartók B. út 12.) szociális- és egészségügyi ellátásának segítése. ... >>

Békés Szociális Egészség Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 5.
képviselő: Gyaraki Henriette
A szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés, átképzés területét érintő tevékenységek fejlesztésének és működésének támogatása, közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése. ... >>

Békéscsaba Belvárosi Kolping Család

(szociális)

5600 Békéscsaba, Bartoss udvar 1.
képviselő: Szeblák Tamás elnök
Tagjait képessé teszi arra, hogy a világban - így a családban, a munkahelyen, a szabadidő eltöltésében, a társadalomban, az egyházban és az államban keresztényként tudjanak helytállni. Segítséget nyújt életvitelükhöz. ... >>

Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

5600 Békéscsaba, Bulcsú utca 4/2.
képviselő: elnök Törökné Lukács Beatrix
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. ... >>

Békéscsabai Cigány Európai Integrációs Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dombos utca 8.
képviselő: elnök Kovács Tibor, elnökhelyettes Farkas Róbertné, elnökhelyettes Nagy Gusztáv
Elsősorban a cigány kisebbség, de más hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, szociális, kulturális, érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Békéscsabai Drótostót Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Justh Gy. utca 4 a 3/12
képviselő: Jakusovszki Pál
Az emberi kapcsolatok szálainak erősítése. Segíteni az idős, esetleg beteg, vagy bármely más okból erre rászoruló embertársaink ellátásában, napi életvitelének megkönnyítésében. A családok számára megoldani a gyermekek elhelyezését, felügyeletét. Javítani az egyedülállók életminőségét társas programok szervezésével. Az egészséges életmód népszerűsítése, a mindannapi életbe beillesztése. Környezettudatos és környezetszerető életvitel népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület

(szociális)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 113.
képviselő: Óvári Attila
Hátrányos helyzetű fiatalok és családok felemelkedése, támogatása, figyelemmel kísérése. ... >>

Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub

(kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Aulich utca 10/1.
képviselő: Krajcsovics Mihályné, Szula Imréné
A régió pedagógiai szakterület nyugdíjas dolgozói és azzal kapcsolatban állók közösségi, kulturális, szabadidős életének szervezése és szociális igényeinek fenntartása, érdekképviselete. ... >>

BÉTHEL Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. utca 2.
képviselő: Kovács Edina
Karitatív segítségnyújtás a lakosság szociális körülményeit, pszicho-szomatikus, mentális közérzetét javító programokban közreműködés, életvezetési tanácsadás, közreműködés az újszerű, humán ellátási formák - különösen a szociális és személyes gondoskodást végző ellátási formák fejlesztésében, működtetésében, együttműködés a humán ellátási területen működő intézményekkel, szociális szolgáltatói hálózat fejlesztése, fiatal pályakezdők, fogyatékkal rendelkezők foglalkoztatásának, rehabilitációjának segítése. A térségben a református egyház diakóniai munkájának segítése és a református kálvinista szellemiség munkálása. Felnőttképzés. Álláskeresők, megváltozott munkaképességű, fogyatékos, mentálisan sérült és pszichiátriai betegek foglalkoztatása és rehabilitációja. ... >>

Bírósági Végrehajtókért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2/b. I/1.
képviselő: Dr. Mihály Róbert elnök
A bírósági végrehajtói szervezet tagjainak, családjainak fokozott védelme és támogatása, a jelölti képzés szakmai színvonalának biztosítása - az alapítóval együttműködve - a munkából hosszabb időre kieső végrehajtó és családja szociális segítése, a nyugat-európai jogharmonizáció folyamatában való részvétel és a csatlakozás szakmai részének elősegítése. ... >>

BUBUKA Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dobozi utca 71-73.
képviselő: Gergely Miklós, kuratóriumi elnök Marton Dezső, kuratóriumi titkár Hegedűs Jenőné
Napközi működtetése bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására, akik önkormányzati fenntartású intézmény igénybe vételére nem képesek, nem jogosultak, illetve családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

Cavallo Lovas Klub Békéscsaba

(sport,szociális)

5600 Békéscsaba, Nagyrét 1398.
képviselő: Lipták Magdolna elnök
Tagjait a lovak és a lovassport szeretetésre neveli, lovaglási lehetőséget biztosít a tagok, a mozgássérült gyerekek valamint a lovassportot kedvelő más személyek részére. Nemzetközi kapcsolatok felvétele és ápolása. A lóssport fellendítése. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
képviselő: kuratóriumi elnök Kara Piroska
A békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása. A működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
képviselő: Balzer Márta
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

Civil Közösségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 83/5.
képviselő: Rácz Anikó
Civil szervezetek hálózatszerű működésének elősegítése, civil szervezetek támogatása, civil szervezetek interneten való megjelenésének elősegítése, tudományos tevékenység, kutatás támogatása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, egészséges életmód feltételeinek megteremtése, hátrányos helyzetűek támogatása, információs alapjogok érvényesítésének elősegítése, euro-atlanti integráció folyamatainak kiterjesztése, közösségi rendezvények szervezése, fogyasztóvédelem sérült személyek terápiás foglalkoztatása. ... >>

CREDO Alapítvány

(kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 16.
képviselő: Márk Tivadar
A békéscsabai román nemzetiségű lakosság szociális helyzetének javítása, a rászorultak anyagi támogatása, a román kisebbség kulturális tevékenységének segítése, kulturális örökségének megőrzése. ... >>

Csomós István Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
képviselő: elnök Csekéné László Gabriella
Kiemelkedő képességű kollégisták, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulásának támogatása, tehetséggondozás, diákönkormányzat működésének segítése. ... >>

Cukorbetegek Klubja Békéscsaba

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai utca 18.
képviselő: titkár Szemenyei Imréné
A tagok egészségügyi képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek érdekszövetségének tagjaként érdekképviselet biztosítása, információ szolgáltatás. Részt vesz az egészségnevelő, felvilágosító munkában. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi szervekkel, az Önkormányzattal. ... >>

Dorkás Alapítvány /Békéscsaba/

(szociális)

5600 Békéscsaba, Jókai u. 21.
képviselő: Cséfán György, Frankné Tamás Anikó, Kiss Béla, Kovács László kuratórium elnöke, Szilvási András
Szociális- egészségnevelési. Idős, rá- szoruló emberek segítése, szenvedélybe- tegek gondozása, gyógyítása, hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támo- gatása ösztöndíj formájában is. Egyesü- letek hasonló célú programjainak támo- gatása. Egyházi építmények támogatása, létesítése. ... >>

Dr. Baly Hermina Mentálhigénés Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Gyóni G. utca 11. I./8.
képviselő: Szabóné dr. Kállai Klára
Elősegíti, hogy minden Békés megyei lakos számára elérhetőek legyenek a mentálhigiénes prevenció mindhárom szintjének szolgáltatásai. Támogatja a pszichológiai kultúra terjesztését. Szakmailag segíti a könnyel elérhető mentálhigiénes szolgáltatásokat. ... >>

ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete

(szociális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.
képviselő: Volf Klára elnök
Békés megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik segítése, érdekeik érvényesítése, képviselete, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása. ... >>

EGYENSÚLY AE Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 62.
képviselő: Herczegné Számel Annamária
szenvedélybetegek, gyógyultak társadalmi beilleszkedésének segítése, rehabilitáció, egészségmegőrzés ... >>

Emberül Élni Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48.
képviselő: Dr. Vándor György, Povázsay Mihály
Szociális segítségre szorulók segítése. ... >>

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Alapítvány a rosszindulatú daganatos gyermekek gyógykezelésének segélyezésére

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
képviselő: Dr. Rück András elnök
A rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek belföldi és külföldi gyógykezelésének segélyezése. A gyógykezelésen túli szükség szerinti segélyezése. A gyógykezelést végzés intézmények szükség szerinti támogatása. A rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekeket támogató alapítványok támogatása. ... >>

Eötvös József Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeres István, Uhrin Nándor
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Esély a jövőért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 20/D. III/6.
képviselő: Molnár Zsolt
Szociális gyermek és ifjúságvédelem, a művelődés, diák- és szabadidő sport tá- mogatása, a munkanélküliség kezelésével foglalkozó szervezetek tevékenységének segítése stb. ... >>

Európa a Körösök Völgyében Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 10.
képviselő: elnök Seresné Hriagyel Gabriella
A hazai vállalkozások, intézmények Európai Uniós integrációjának elősegítése, tanácsadói tevékenységgel, képzésekkel. A munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek támogatása. ... >>

Ezüstkor Közösségfejlesztő és Szabad Művelődési Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy tér 3. I./1.
képviselő: Bánfiné Rózsa Mária, Budai Lajosné
A hátrányos helyzetű régiókban élő vidéki emberek életminőségének megváltoztatása érdekében: a lakóhelyi környezetben biztosítható szabadidős, művelődési, oktatási, önképzési és egyéb szolgáltatások nyújtása. Az életkor és egyéb speciális jellemzőkkel bíró csoportokkal, így különösen az időskorúak rétegével való kiemelt foglalkozása, az életkor következtében csökkenő szellemi aktivitás fenti közösségi tevékenységek általi felélesztése, tartalmasabb életminőség megélése érdekében. ... >>

Hazai Pálya Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Bankó András utca 21.
képviselő: Velkey Gábor Dániel
A környezet, a természet, az egészség, az épített és a kulturális örökség védelme. Az infrastruktúra védelme és további fejlesztésének ösztönzése. A sport, kulturális, oktatási, kutatási, nevelési és képzési feladatok ellátása. A rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek érdekeinek védelme, fogyasztók védelme, jogaik érvényesítésének ösztönzése, állatvédelem. ... >>

IFJÚSÁG Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.
képviselő: Dr. Árpási Zoltán
A BM Lapkiadó Vállalat fiatal dolgozói üdültetése, kulturális, sporttevékeny- ségeik anyagi alapjainak megteremtése. ... >>

Ifjúság Közösségszolgálata Alapítvány /Békéscsaba/

(szociális)

5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
képviselő: Kozák Ferenc
Nemzetközi ifj.építőtáborok szervezése, szociális otthonok, gyermekfalvak, idő- sek és mozgáskorl.otthona, hajléktala- nok szálláshelyeinek építésében segédk. ... >>

Jókai Mór Középiskolai Kollégiumért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 9.
képviselő: Bartyik János kuratórium elnöke, Huszka Márta, Zsuzsáné Várnai Éva
A kollégiumban kiemelkedő szorgalmú és képességű, példás tanulmányi eredményt felmutató negyed-ötödéves kollégisták jutalmazása és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyszeri támogatása. ... >>

Jövő Mosolya Szociális Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.
képviselő: Almási Ildikó, Molnár Beáta
A társadalom és az egyéb közös érdekeinek kielégítésére irányuló országos szociális-, ifjúságvédelmi-, és kközösségfejlesztő tevékenység ellátása. ... >>

KÉK ÉG Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 61-65/b. X/39.
képviselő: Hurtyák Róbert
Súlyos beteg, maradandó károsodást szenvedett, hátrányos helyzetű, rászoruló, állami gondozott és árva gyermekek támogatása, stb. ... >>

Kemény Gábor Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.
képviselő: Dávid Ferenc elnök
A Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, a korszerű szakmai képzés támogatása az alábbi módon: Pályázatok meghirdetése és jutalmazása a pedagógusok és diákok körében. A kiemelkedő eredményt elérő, országos versenyeken díjat, elismerést szerző diákok és felkészítő tanáraik jutalmazása. Nyelvtanulás feltételeinek javítása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. A nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű, de szorgalmas, tehetséges diákjaink támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal