Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba sport civil szervezetek


Találatok száma: 187
2. oldal

Békéscsabai Röplabda Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Vécsey utca 3 1/5
képviselő: elnök Baran Ádám
Röplabdasport népszerűsítése érdekében rendszeres testedzési lehetőség biztosítása. Hazai és nemzetközi élsport követelményeknek megfelelő versenyzők nevelése, ismeretterjesztés. ... >>

Békéscsabai Senior Úszó Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Bánát utca 34.
képviselő: elnök Juhászné Tóth Margit, elnökhelyettes Pető László, elnökségi tag Béládi Csaba
Tömöríteni az úszósportot kedvelőket és támogatókat, versenyek rendezésével népszerűsíteni az úszósportot. ... >>

Békéscsabai Siklóernyős Klub

(sport)

5600 Békéscsaba, Péki utca 11.
képviselő: klubvezető Veres Zoltán György
Siklóernyős sport népszerűsítése, műveléséhez szükséges feltételek biztosítása, javítása. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Békéscsabai Szabadidő Lovas Sport Klub

(sport,egyéb)

5600 Békéscsaba, Új sor 3.
képviselő: elnök Susánszky Pál
A ló sport iránti érdeklődés felkeltése, igények kielégítése. A gyermekkori lovagoltatás népszerűsítése, az ifjúság és az idősebb korosztály szabadidejének hasznos eltöltése. A verseny-lótenyésztés minőségi javításával, utánpótlásával igyekszik a galopp, az ügető és ugró egyedekkel rendelkezésre állni. Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport-igények felkeltése, biztosítása. ... >>

Békéscsabai Szabadidősport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Pásztor utca 97. I./6.
képviselő: elnök Hankó Bálint
Összefogni a sport iránt érdeklődőket, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

Békéscsabai Széchenyi István Diáksport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.
képviselő: Szabó Károly
Nevelő-oktató tevékenység segítése, sporttevékenységek támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Történelmi Íjászkör

(sport)

5600 Békéscsaba, Május 1. utca 28.
képviselő: Hrabovszki Erik, Medgyesi Pál elnök
A lovaglás, a lovagoltatás, az íjászat, az íjásztatás, a magyar gyalogos- és lovasíjászat gyakorlása, bemutatók, tanfolyamok, versenyek szervezése, edzési lehetőség biztosítása a tagok számára. ... >>

Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4. II/4.
képviselő: Szokolay Sándor elnök
A labdarúgó sport népszerűsítése, tömegbázisa növelése, oktatás. ... >>

Békéscsabai Városi Rádióklub

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: Domokos Imre elnök, Jakab János
Az elektronika, a rádiótechnika, a hírközlés, a száímtástechnika iránt érdeklődők tevékenységének segítése, valamint érdekképviseletének ellátása. A rádióamatőr sportok művelése, sportversenyek rendezése. Szervezni a rádiós sportokat és elősegíteni a sportegyesületi tagokat a minél jobb sporteredmények elérésében itthon és külföldön. Az egyesület tagjainak a rádiózás forgalmi- és műszaki ismereti szintjének folyamatos emelése. Az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása és a közös tevékenység megszervezése. Az utánpótlás nevelés folyamatos szervezése elsősorban a fiatalok köréből. A hagyományok megőrzése, továbbadása. ... >>

Békéscsabai VILLÁMOK Baseball Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Botyánszki P. u. 11.
képviselő: Bíró Tamás, Laurincz Pál elnök, Lechner István
sportevékenység Tagjainak sportolási és versenylehetőség biztosítása. ... >>

Békéscsabai Vívó Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kastély utca 13.
képviselő: elnök Pusztai Péter
A vívósport hagyományainak széleskörű támogatása, népszerűsítése, sportolás biztosítása, egészségmegőrzés, oktatás. ... >>

Békéscsabai VIZMŰ Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviselő: Nagy László elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség, kulturált körülmények biztosítása. A horgász-sport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászok természet szeretetére, védelmére, értékeinek megbecsülésére való nevelése. ... >>

Békési MILLENIUM Horgász Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Szabó P. tér 1. II/4.
képviselő: Krattinger Márton elnök
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagi érdekképviselet, szakismeretek gyarapítása, horgászversenyek szervezése. ... >>

Belvárosi Cápák Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 11. I./10.
képviselő: Kondács Péter, Laurinyecz György
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos anyagi, tárgyi és technológiai feltételek biztosítása, diáksport rendezvények, táborozások, tanfolyamok szervezése támogatása, szórólapok megjelentetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Perényi László, Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Isko- la és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcso- latos anyagi, tárgyi és technikai fel- tételek biztosítása, diáksport rendez- vények, táborozások, tanfolyamok szer- vezése támogatása, szórólapok megjelen- tetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

BENNY BULLS Rugby Club Békéscsaba

(sport)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 1.
képviselő: Dr. Forrai József elnök, Lukács Csaba ügyvezető
A rögbi sport népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása. A hazai és nemzetközi élsport követelményeinek megfelelően a sportolók nevelése. A hazai NB II-ben való sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő szintű nevelése. Nemzetközi szintéren az ország képviselete. ... >>

Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club

(sport)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Tóth Sándor
Amatőr atléták sportolási lehetőségének biztosítása. Idősebb atléták sportolási lehetőségének biztosítása. Tömegsport szinten sportolók lehetőségének biztosítása.A hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elért sportolók felkészítése, versenyeztetése és a sportág népszerűsítése. A diáksport fejlesztése és sportolási lehetőségének biztosítása. ... >>

Cavallo Lovas Klub Békéscsaba

(sport,szociális)

5600 Békéscsaba, Nagyrét 1398.
képviselő: Lipták Magdolna elnök
Tagjait a lovak és a lovassport szeretetésre neveli, lovaglási lehetőséget biztosít a tagok, a mozgássérült gyerekek valamint a lovassportot kedvelő más személyek részére. Nemzetközi kapcsolatok felvétele és ápolása. A lóssport fellendítése. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
képviselő: kuratóriumi elnök Kara Piroska
A békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása. A működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
képviselő: Balzer Márta
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

COMPUTER-TEACH Számítástechnikai Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az alapító, illetve esetleges jogutódja alkalmazásában álló dolgozók számítás- technikai jellegű továbbképzésének, ok- tatásának, átképzésének támogatása, eseti jellegű szociális juttatások biz- tosítása, üdülési, pihenési, sport és kulturális szolgáltatásokkal. A fejlett számítástechnikai eszközök, berendezé- sek széleskörű elterjesztése elsősorban oktatással, fejlesztéssel kapcsolatban. A számítástechnika keretébe tartozó rendezvények, kiállítások, szakmai be- mutatók támogatása. Egyéni és társas- vállalkozások támogatása. ... >>

Csaba FC Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 58.
képviselő: elnök Bogdán András
Teremsportok, teremlabdarúgás népszerűsítése, tömegsport támogatása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése. ... >>

CSABA HONVÉD Kulturális Egyesület Békéscsaba

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: Soczó József elnök, titkár Mazán Árpád
A helyőrségben szolgálatot teljesítő fegyveres szervek, valamint a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztése, rekreációs alkalmak teremtésével elősegíti az egyén és a kisközösség társadalmi és egyéni érvényesülését. A helyi katonai, rendvédelmi és a polgári hagyományok széleskörű ápolása. Az ifjúság nevelése, kulturális, sporttevékenységek szervezése. ... >>

CSABA Lovas - Íjász Kör

(sport)

5600 Békéscsaba, Lapos utca 22.
képviselő: elnök Fabulya Attila
A lovaglás, a lovagoltatás, az íjászat, az íjásztatás, a magyar gyalogos- és lovasíjászat gyakorlása, bemutatók, tanfolyamok, versenyek szervezése, edzési lehetőség biztosítása a tagok számára. ... >>

CSABA RAQUETTE Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 208.
képviselő: Blahut Szabolcs elnök
Labdajátékok támogatása, ... >>

CSABA-ELŐRE Kézilabda Club Békéscsaba

(sport)

5600 Békéscsaba, Gyulai út Sportcsarnok
képviselő: Ferencz Rezső elnökhelyettes, Mocnács Pál elnök
A kézilabda sport magas szinvonalon történő művelése és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. ... >>

CSABAFITT Fitness és Aerobik Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 29.
képviselő: Nagy István
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehebilitációs tevékenység, oktatás, sport tevékenység. ... >>

Csabagyöngye FC

(sport)

5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 18.
képviselő: Braun Attila
A rendszeres sportolás, versenyzés előkészítése, a labdarúgó sport népszerűsítése, tornák rendezése, gyalog-, kerékpár- vízi-, sítúrák, turisztikai találkozók szervezése, tagjainak sportszerű életmódra nevelése. Együttműködik más sportegyesületekkel, bel- és külföldi ... >>

Csabai Atléták Sport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 10.
képviselő: elnök Máté Istvánné dr.
Az egészséges életmód és testkultúra, ezen belül elsősorban az atlétika alapsportági tevékenységének segítése, támogatása, népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása a tagok számára. Atlétikai versenyekene való sikeres részvétel. Ifjú tagjainak felkészítése és elindítása a sportágban, az eredményes atléták további pályafutásának támogatása. A tagok érdekeinek képviselete és ... >>

Csabai Bihargók Turista Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
képviselő: elnök Nagy Attila
A Bihar-hegység természeti értékeinek bemutatása, túraszervezés, természetvédelem, sporttevékenység. ... >>

Csabai Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gokij utca 7.
képviselő: Botyánszki Mihály, Varga József
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub

(sport)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 31. II./6.
képviselő: elnök Szécsi Tamás, ügyvezető elnök Balázs Lajos
A rendszeres versenyszerű sportolás szakmai feltételeinek biztosítása, utánpótlás nevelése. A tagok összefogása, közös érdekeinek képviselete. A sportolás anyagi feltételeinek megteremtése. ... >>

Csabai Garabonciás Alapítvány

(sport)

5600 Békéscsaba, Justh Gyula utca 4/a. 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Fodor József
A Csabai Garabonciás Napok szervezése, kutlruális, sport, ifjúsági, szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése, diákönkormányzatok, diáklapok támogatása. A "Városházi Esték" programsorozat szervezési és rendezései feladatainak ellátása. ... >>

Csabai Garabonciás Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Fodor József
A Csabai Garabonciás Napok szervezése, kulturális, sport-, ifjúsági, szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése, diákönkormányzatok, diáklapok támogatása. ... >>

Csabai Konzerv Horgász Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Kazinczy lakótelep 31. C. I./5.
képviselő: elnök Ábrahám Andor
Az egyesület célja a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. ... >>

Csabai Sakkegylet Sportegyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Hideg András
A sakkozás népszerűsítése, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés, sportversenyek szervezése. Sakk-oktatás, edzői tevékenység egyesületi szervezésben. ... >>

Csabai Szépkorú Diákok Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 9. II./8.
képviselő: alelnök Kölesné Vandra Éva, elnök Dobos Árpád
Szabadidős, kulturális, sport és egészségmegőrző tevékenység szervezése. ... >>

Csabatáj Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Berényi út 103.
képviselő: Győri László, Kozma Lajos, Szarvas Mihály elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása. A horgászport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászat természeti környezetének védelme. ... >>

Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság /Békéscsaba/

(sport)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 3.
képviselő: Dr. Klement Edit elnök, Mazula István
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Dirty Dance Team Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 13. 3/8.
képviselő: Rácz Antalné elnökhelyettes, Rácz Balázs elnök, Taró Ferenc titkár
A táncművészet különböző formáinak terjesztése, szabadidős és kulturális tevékenység. ... >>

Dr. Ráró Lovakkal a gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(sport)

5600 Békéscsaba, Nyisztor Nándor utca 14.
képviselő: elnök Pecze Zoltánné Harmados Hajnalka
A lovassport terjesztése, széleskörű társadalmi elfogadtatása. ... >>

Dugovics Titusz Horgász Egyesület Békéscsaba

(sport)

képviselő: Kovács Gábor
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Egészséges jövőnkért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. II/7.
képviselő: Medovarszki Zoltán
Az emberek egészséges jövőjét megalapo- zó programok beindítása, a már meglévők támogatása, az emberek fizikai és men- tális állapotának javítására, a beteg- ségek kialakulásának megelőzésére és gyógítására, az egészséges életmód, la- kókörülmények, az aktív pihenés és üdültetés, a harmónikus családi élet megteremtésére, a sport valamint a testkultura elterjesztésére, a nyugdí- jas réteg életmódának és életminőségé- nek kavítására, a szociális gondozásra, illetve a komplex cél megvalósításához az anyagi alapok biztosítása, elsősor- ban adományok gyűjtése útján. ... >>

Ejtőernyős Alapítvány

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Reviczki u. 28.
képviselő: Gálfi Roland
A fiatal tehetséges sportolók fejlődésének biztosítása. A minősített sportolók technikai felszerelésének biztosítása. Az oktatók és segédoktatók szakmai továbbképzésének segítése, szaktanfolyamok szervezése. Felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása., Hazai és nemzetközi versenyek szervezése. Egyéb légitevékenységgel kapcsolatos képzéseken való részvétel támogatása. ... >>

Ejtőernyős Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 15.
képviselő: Dr. Orodán Sándor
Az ejtőernyős sport és egyéb légi tevékenység feltételeinek javítása, a fiatal tehetséges sportolók támogatása, a minősített sportolók technikai felszerelésének biztosítása, az oktatók és segédoktatók szakmai továbbképzésének segítése, szaktanfolyamok szervezése, felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, egyéb légi tevékenységgel kapcsolatos képzésben való részvétel támogatása sport és tömegsport támogatása, jutalmazása, az ejtőernyőzés közben megsérültek segítése, katasztrófa esetén a hátramaradt gyermekekről való ... >>

Esély a jövőért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 20/D. III/6.
képviselő: Molnár Zsolt
Szociális gyermek és ifjúságvédelem, a művelődés, diák- és szabadidő sport tá- mogatása, a munkanélküliség kezelésével foglalkozó szervezetek tevékenységének segítése stb. ... >>

Esély Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Degré utca 59.
képviselő: Furák István
Sérült fiatalok sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Európai Nyelvoktatás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Pál Márton
Müködteti az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolát. Alaptevékenység nappali és levelező tagozaton nyelvi képzés, szakember képzés és vizsgáztatás. 7 év alatti gyermekek bölcsődei és óvodai elhelyezése erre kialakított speciális gyermekintézményben. Az alapítvány célja kis korban megszerettetni játékos formában a gyermekekkel az idegen nyelvet, a sportot, a képzőművészeteket és más kultúrákat. Célja a nevelésnek a társadalmi normák - kornak megfelelő - megértetése, az alkalmazásban, eligazodásban segítségnyújtás. Elérni azt, hogy az intézményből kikerülő gyermekek befogadóak és fogékonyak legyenek a pozitív élményekkel, hatásokkal szemben az egészséges és kiegyensúlyozott felnőtté válás érdekében. Az alapítvány által működtetett intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak erkölcsi elismeréseként és az iskolához való kötődésük erősítése érdekében üdülési lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal