Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 196
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A Békés Megyei Ortopédiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Dr. Tóth János
Az ortopédiai ellátásra szoruló betegek gyógyításához szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók tudományos tevékenységének támogatása. Pályázatok kiírása és támogatása a ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

A Csepregi Ház Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gutenberg utca 15.
képviselő: elnök Nagy Mihályné
A Csepregi Ház családi napköziben ellátásban részesülő gyermekek számára színvonalas játéktér kialakítása, gyermekek nevelése, képességfejlesztés. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

A Művészetoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
képviselő: Dr. Tóthné Nagy Beatrix elnök, Vadászné Ablonczy Emőke
Kiemelkedő tehetségek támogatása. Tárgyi eszközök fejlesztése. Tanulmányi utak és vidéki kiállítások látogatásának megszervezése. Vendégtanárok, vendégművészek fogadása. Kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványszerkesztés. ... >>

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Papp Gyöngyi
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Air-Rolls Extrém Sport és Életmód Közhasznú Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 9. fsz./1.
képviselő: Kócsa István
Az extrém sport és életmód népszerűsítése, extrém sport, zenei, összművészeti kiállítások, ifjúsági rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, tehetséggondozás. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

Alapítvány a Békéscsabai Baleseti Osztályért

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. Traumatológiai O
képviselő: Dr. Tóth Zsolt József
Egészségnevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, tárgyi munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök stb. beszerzése révén, kongresszusi részvétel támogatása, tanulmányi utakon való részvétel támogatása. stb. ... >>

Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
képviselő: elnök Dr. Puskás János, titkár Krajcsóné Kraszkó Ilona
A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán Békéscsabán a felsőfokú nappali és levelező tagozatos közgazdasági képzés eredményes működésének anyagi támogatása. Tudományos műhelyek kialakításának lehetősége. A képzésben részt vevő oktatók és hallgatók tudományos ambíciói kibontakoztatásának anyagi támogatása. Posztgraduális képzések, továbbképzések, tanfolyamok szervezésének támogatása. A határokon túli magyarságnak a főiskolán folyó közgazdasági képzésben való részvételének anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Gerlai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Gerlai utca 37.
képviselő: elnök Orodán Zsuzsanna
A békéscsaba-Gerla VIII.ker. Jézmin u. 3.sz. alatti óvoda támogatása, eszközbeszerzés, kirándulások, rendezvények támogatása, rászoruló óvodás gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Rajkókért

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szlovák Közösségi Ház
képviselő: kuratóriumi elnök Sárközi Mária
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárul az oktatással összefüggő költségek fedezése. ... >>

Alapítvány a Rajkókért /Békéscsaba/

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: Hevesi József a kuratórium elnöke, Kovácsné Mikoly Anna elnökhelyettes
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárulás az oktatással összefüggő költségek fedezéséhez. ... >>

Általános Iskolai Diákotthonért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. Pf:189.
képviselő: Nagy Mihály
Oktatásfejlesztés, a kimagaslóan tehetséges, valamint a szociálisan rászoruló kollégiumi tanulók, továbbá a kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

APULEIUS Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
képviselő: Andresin Irén elnök, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Vincze Gábor
A pszichiátriai tudományos kutatás támogatása, a szakrendelés tevékenységét végzők szakmai fejlődésének segítése. A Gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú Pszichiátriai Osztály tevékenységének fejlesztése, az ehhez kapcsolódó személyek szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: alapítványi tanács elnöke Baksa Imre
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az "Arany János" Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: Dr. Kertész János
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az Arany János Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

ÁRVA - Közhasznú alapítvány a békéscsabai árván maradt főiskolásokért, egyetemistákért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Krajcsovics Hajnalka
Főiskolán vagy egyetemen tanuló, valamely szülejét vagy mindkét szülőjét elvesztett diák megélhetésének és tanulmányainak segítése. ... >>

Az Informatika Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 88.
képviselő: elnök Soós Norbert, Mazán Róbert, Szabó Tamás József
Az informatikai kultúra elterjesztése, tehetségkutatás és gondozás az informatikai szférában, az informatikai szakma egységesítése, foglalkoztatottság elősegítése. ... >>

Az ismeretlenségből, művészekért és publicistákért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Báthori utca 10.
képviselő: Ispánovics Zoltán, Liptákné Sipiczki Mónika
Tehetségkutatás és gondozás kulturális területen, a még ismeretlen művészek és publicisták körében. A munkáik bemutatása a legsikeresebb alkotások szerzőinek támogatása. ... >>

Balassi Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: Fischer Katalin elnök
Balassi Néptáncegyüttes fenntartása és működtetése egy alapfokú művészeti oktatási intézmény megalapítása és folyamatos működtetése. ... >>

Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: Kiss József elnök, titkár Bak Tamás
A békéscsabai jelentős hagyományokkal rendelkző néptánc és népművészet értékeinek továbbfejlesztése, a tevékenység kedvezőbb személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Elsősorban a Balassi Táncegyüttes utánpótlását nevelő néptánciskola, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, működési feltételeinek javítása, a tehetséges néptáncos növendék anyagi támogatása. Azon feltételek megteremtése, hogy a fiatal néptáncosok minél több rangos fesztiválon, bemutatón vagy versenyen vehessenek részt. Vendég szakemberek meghívása, új koreográfiák vásárlása. ... >>

Balettoktatás a Tánckultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kun u. 13/2.
képviselő: elnök Dr. Csicsely Ilona
Békéscsaba Város felnövekvő nemzedékének a táncművészet által való fejlesztése és egészséges mozgáskultúra elterjesztése. A balett hagyományainak továbbvitele iskolarendszerű foglalkozásokkal tehetségek felkutatása és nevelése. Kortárs művészeti tevékenység támogatása, általános esztétikai nevelés. ... >>

Békés Megye Lakosságának Védelméért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
képviselő: Domokos László
Békés megye településein jelentkező, a lakosság életét és anyagi javait veszélyeztető váratlan veszélyhelyzetek kezelésének segítése, a mentési feladatok beindításának, a rászorultak ellátási feltételeinek azonnali biztosításának támogatása, a mentési feladatokban résztvevő szervek együttműködési feltételeinek javítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, ár- és belvíz elleni védekezés, euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Békés Megyei Családterápiás Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 8-10. IV/54.
képviselő: Dr. Albert András elnök, Varga Éva alelnök, Vulgaraszné Nánási Andrea titkár
A családterápiás módszer alkalmazása, terjesztése, illetve továbbfejlesztése, az e módszerrel dolgozók illetőleg a családterápia iránt érdeklődők tömörítése. A tagok számára segítségnyújtás szakmai munkájukhoz, rendszeres szupervíziós és továbbképzési lehetőség biztosítása, elősegítése. Szakmai kapcsolatok kiépítése, ápolása. Tudományos rendezvényeken való részvétel, helyi tudományos összejövetelek szervezése, kezdeményezése. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. / Megyeháza
képviselő: kuratóriumi elnök Simon István Tamás
Békés Megye területén élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés. Nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok szervezése, koordinálása, segítése. ... >>

Békés Megyei Ipari Szövetkezeti Nyugdíjas Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.
képviselő: Balázs Imre
A Békés megyei ipari szövetkezetek, esetleges jogutódjai, érkekképviseleti szervei nyugdíjasainak részére egészségügyi, ismeretterjesztő, művelődési célú előadásainak és nyugdíjas találkozóinak anyagi támogatása, az előzőekben meghatározott szervezetek nyugdíjasainak szociális, ezen belül elsősorban betegség esetén az orvosi ellátás, a gyógyszervásárlás anyagi támogatása. ... >>

Békés Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: Fabulyáné Kovács Tímea elnök
A MKSZ Alszövetségeként a kézilabda sportág helyi fejlesztése, versenyszervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Békés Megyei Kisiskolák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyóni G. utca 6. I/9.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Sándor
A kisebb - 300 főnél kevesebb tanulólétszámú - iskoláknak szakmai támogatás biztosítása a munkájuk színvonalának emelése érdekében. ... >>

Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: elnök Gyalog László, elnökségi tag Dombi Ildikó, titkár Hankó Tamás
Az elsődlegesen Békés megyében működő néptánccsoportok szellemi műhely, szakmai fórum létrehozása és biztosítása, a tagok szakmai tevékenységének koordinálása,segítése, a néptánckultúra őrzése, továbbfejlesztése, rendezvények, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békés Szociális Egészség Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kis-Tabán utca 5.
képviselő: Gyaraki Henriette
A szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés, átképzés területét érintő tevékenységek fejlesztésének és működésének támogatása, közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése. ... >>

Békés-Park Természetvédelmi és Szabadidőpark Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Október 6. utca 5.
képviselő: elnök Fábián Ferenc, titkár Fábián Lászoó
Szabadidőpark működtetése. Természetvédelem. Oktatás. ... >>

Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.
képviselő: elnök Forczek Győzőné, elnökhelyettes Felföldi Gábor, titkár Kériné Andó Erika
Szakmai érdekvédelem, diák kézilabda sport szervezése, oktatása. ... >>

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.
képviselő: Nagy Sándor elnök
A fiatalok személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése, biztosítása. Egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, közművelődés, kultúrális és sportprogramok ... >>

Békéscsaba Raptors Amerikai Futball Sport Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 67-69. A. VII/27.
képviselő: alelnök Veress István, elnök Hajdú Tibor
A tagok részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az amerikai futball ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása, szabadidős sport programok szervezése, a hazai versenyeken való részvétel, széles körben az egészséges sportra nevelő tevékenység. ... >>

Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2-4.
képviselő: Budavári István elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. tagjainak rendszeres versenylehetőség tervezése, szervezése. A szakosztályok működésének segítése, sporttanfolyamok működtetése. Tevékenységeit együttműködési megállapodás alapján a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium létesítvményeiben folytatja. ... >>

Békéscsabai Előre Torna Club Utánpótlásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Unyatyinszki Mihály
Az utánpótlás neveléséhez szükséges működési feltételek biztosítása. A nevelő edzők anyagi érdekeltségének fokozása. A diák és szabadidő sport szervezésének támogatása. Hazai és nemzetközi tornák szervezése, azokon való részvétel anyagi fedezetének biztosítása. A kiemelkedő hazai és nemzetközi eredmények ösztönzéséhez anyagi fedezet biztosítása. Tanulmányi ösztöndíj biztosítása sportolók részére. A Békéscsabai Torna Iskola működési feltételeinek biztosítása. ... >>

Békéscsabai Gyermekosztályért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Dr. Baji Sándor
A szakmai tevékenység tárgyi feltételeinek folyamatos javítása és bővítése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, személyi feltételek, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javírása, rekreációjának segítése, orvostechnikai eszközök, műszerek fejlesztése, korszerűsítése, tanulmányutak, oktatások, továbbképzések szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal