Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

"102 KIsállat" Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Rigó utca 17.
képviselő: Jambrichné Baranyai Klára
A kóbor állatok mentése, befogása, átmeneti elhelyezése, állatok ideiglenes gondozása, szükség esetén orvosi ellátása, állatpanzió létrehozása és fenntartása, átmeneti befogadó hálózat kiépítése és fenntartása, állatotthon létrehozása és fenntartása, menhelyek és gyepmesteri telepek szerződéses üzemeltetése, hátrányos helyzetű állattartók felkutatása és szükség esetén segítségnyújtás, tanácsadás állatvédelmi ügyekben. Fásítás, füvesítés, virágültetés, környezettudatos magatartásforma kialakítása, környezetvédelmi akciók szervezése. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Balogh Lajos, szakmai elnök Lipták István
Közreműködés a lakosság polgári védelmi, katasztrófaelhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. ... >>

Békés-Park Természetvédelmi és Szabadidőpark Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Október 6. utca 5.
képviselő: elnök Fábián Ferenc, titkár Fábián Lászoó
Szabadidőpark működtetése. Természetvédelem. Oktatás. ... >>

Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bocskai utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh László
Békéscsaba köztereinek szépítése, a volt ártézi kutak helyreállítása, a közterületek kulturális örökségeinek megóvása, szépítése. Békéscsaba történelmi és kulturális emlékeinek védelme, a város történelmében jelentős eseményeknek tárgyi emlék állítása. A város közterületein lévő szobrok és térplasztikák számának gyarapítása, elsősorban a városban élő képzőművészek munkáinak felhasználásával. ... >>

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.
képviselő: elnök Dr. Árusné dr. Juhász Györgyi, titkár Gubis Katalin
Állatvédelem, környezetvédelem, kóbor állatok befogása, állatotthon, örökbefogadó állomás létesítése, ismeretterjesztés. A Békéscsabai gyepmesteri telep és kutyamenhely szerződéses üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása és benne a veszélyes állati hulladék kezelés. ... >>

Békéscsabai Árpád Strand-Fürdő Barátainak Egyesülete

(környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 9.
képviselő: Turay Ferenc
Az intézmény fenntartása, fejlesztése érdekében felhasználják baráti és munka kapcsolataikat. A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése. Baráti találkozók szervezése, melyek nyilvánosak, azokon bári részt vehet. Az intézmény fejlesztése érdekében különböző pályázati lehetőségek figyelése, pályázati anyag elkészítésének és a pályázat beadásának koordinálása. A strand rüdő turisztikai célra való hasznosítása. ... >>

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Dr. Simon Mihály elnök
A város védése és szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, a haladó hagyományok ápolása, a városlakó haza- és városszeretetének fejlesztése, aktivizálása. ... >>

Danzugi Tájvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Thököly utca 31.
képviselő: elnök Bartók Tamás
A Danzugi Körös holtág természeti környezetének és vízfelületének védelme, a holtághoz kapcsolódó pihenési, üdülési és horgász lehetőségek színvonalának emelése. ... >>

Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület Békéscsaba

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor Megyeháza
képviselő: Dr. Sipos András elnök, Réthy Zsigmond alelnök, Szelekovszky László titkár
Dél-Kelet-Magyarország természeti értékeinek megvédése, a szakmai szempontok alapján indokolható területek védelem alá helyezése, egy mozaikos felépítésű Nemzeti Park megalapítása a Dél-Tiszántúl területén, valamint az "Alföld-program" támogatása. Környezet- és ... >>

Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete /Békéscsaba/

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: Végh László elnök
A közép-békési települések vízvédelemmel - különösen az Élővízcsatornával - kapcsolatos feladatai ellátásában kíván közreműködést vállani. Ennek keretei között a térség ár-, belvízvédelmi, vízminőségvédelmi és ehhez kapcsolódó környezetvédelmi, valamint természetvédelmi tevékenységeiben kíván szervezési érdekképviseleti szerepkört felvállalni. ... >>

Magyar Natúrpark Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Pap János
A fenntartható környezetvédelem terjesztése a magyar társadalomban, a Magyarországon működő Natúrparkok érdekének védelme, képviselete, kulturális örökségvédelem, természet-, környezetvédelem, településfejlesztés. ... >>

Natura Peregrina Természetvédő és Hagyományőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 67-69. B. IX/38.
képviselő: Csepreghy Mátyás, Csibor Gergely, Horváth Gergely, Nagy Attila
A természetcentrikus, természetvédő szemléletformálás, oktatás, illetve a természet kincseivel, terményeivel való takarékoskodás, az azokkal való optimális gazdálkodás, a fenntartható fejlődés kialakulásához szükséges gondolkodás kialakulásának elősegítése, környezet- és természetvédelmi szemléletformálást segítő innovatív programokhoz való hozzáférés elősegítése, a természeti értékek megőrzésére, az erdők, vizek hulladékmentesítésére, a természet tiszteletére való nevelés, feltalálható földtani, vulkanológiai és geomorfológiai értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó élőhelyek megőrzésének, bemutatásának és keletkezésének elősegítése, az élő és élettelen természeti értékek megőrzésének, ápolásának elősegítése, az internetes eszközök természetvédelmi vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a természetjárás népszerűsítése, előnyeinek, szépségeinek hangsúlyozása, a különféle tájak természeti szépségeinek, történelmének, nevezetességeinek, kultúrájának, hagyományainak bemutatása, népszerűsítése, természetközeli rekreációs lehetőségek kialakításának elősegítése, hozzájárulás a különböző vidékek kutlúrájának, néprajzának és művészetének megőrzéséhez, feljlesztéséhez, puszták, rétek, vizek erőd népi hagyományainak kutatása, megőrzésének elősegítése, hagyományos természetközeli lakhelyek, illetve más építmények, eszközök típusainak építési/készítési módszereinek kutatása, népszerűsítése, szabadtűzi, illetve népi főzési technikák, módszerek bemutatása, eszközök, alkalmatosságok alkalmazásának népszerűsítése, az internetes eszközök hagyományőrzéssel kapcsolatos vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a szőlőtermesztés és borászat,illetve a borvidékek kulturája, múltja, történelme, hagyományai közötti kapcsolat hangsúlyozása, hozzájárulás a hagyományos borvidékek hírnevének emeléséhez, hozzájárulás a borászattal minőségi borfogyasztással kapcsolatos kultúra megőrzéséhez, fejlesztéséhez. ... >>

OSIRIS Állat- és természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.
képviselő: Molnár Beáta, Tövisháti Zoltán
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló országos állatvédelmi-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

White Club az Élővíz-csatornáért Egyesület Békéscsaba

(környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: alelnök Békési István, alelnök Száva Józsefné, Rajnai Endre elnök
A Körösöktől kivezetett, a Gyulát-Békéscsabát-Békést összekötő Élővízcsatorna és környezete megmentésére irányul. ... >>

"Zöld 14" Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Kvasz András utca 31.
képviselő: Dr. Forján Mihály Árpád
A Békés-Bihor Eurorégió biogeográfiai egység ökológiai stabilitásának megőrzése, a lakosság, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alpján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbsége. ... >>

Zöld Csütörtök Természetvédő Kör

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. A. IV./37.
képviselő: elnök Takácsné Olasz Irén
Természetvédelmi ismeretterjesztés. ... >>

Zöld Sáv Természetvédelmi Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Lepény P. u. 11. I/8.
képviselő: Molnárné Botos Mónika
A békéscsabai vadaspark létrehozásának elősegítése, irányítása, fejlesztése, állat- és természetvédelem, és az ifjúság erre való nevelése. ... >>
1. oldal