Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 92
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Papp Gyöngyi
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

Alapítvány a Békéscsabai Intenzív Osztályért

(intézményi,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Dr. Szabó Terézia
A Réthy Pál Kórház Intenzív Osztálya szakmai tevékenységének, személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
képviselő: elnök Dr. Puskás János, titkár Krajcsóné Kraszkó Ilona
A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán Békéscsabán a felsőfokú nappali és levelező tagozatos közgazdasági képzés eredményes működésének anyagi támogatása. Tudományos műhelyek kialakításának lehetősége. A képzésben részt vevő oktatók és hallgatók tudományos ambíciói kibontakoztatásának anyagi támogatása. Posztgraduális képzések, továbbképzések, tanfolyamok szervezésének támogatása. A határokon túli magyarságnak a főiskolán folyó közgazdasági képzésben való részvételének anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Gerlai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Gerlai utca 37.
képviselő: elnök Orodán Zsuzsanna
A békéscsaba-Gerla VIII.ker. Jézmin u. 3.sz. alatti óvoda támogatása, eszközbeszerzés, kirándulások, rendezvények támogatása, rászoruló óvodás gyermekek támogatása. ... >>

Általános Iskolai Diákotthonért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. Pf:189.
képviselő: Nagy Mihály
Oktatásfejlesztés, a kimagaslóan tehetséges, valamint a szociálisan rászoruló kollégiumi tanulók, továbbá a kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

APULEIUS Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
képviselő: Andresin Irén elnök, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Vincze Gábor
A pszichiátriai tudományos kutatás támogatása, a szakrendelés tevékenységét végzők szakmai fejlődésének segítése. A Gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú Pszichiátriai Osztály tevékenységének fejlesztése, az ehhez kapcsolódó személyek szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: alapítványi tanács elnöke Baksa Imre
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az "Arany János" Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: Dr. Kertész János
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az Arany János Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

ÁRVA - Közhasznú alapítvány a békéscsabai árván maradt főiskolásokért, egyetemistákért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Krajcsovics Hajnalka
Főiskolán vagy egyetemen tanuló, valamely szülejét vagy mindkét szülőjét elvesztett diák megélhetésének és tanulmányainak segítése. ... >>

Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: Kiss József elnök, titkár Bak Tamás
A békéscsabai jelentős hagyományokkal rendelkző néptánc és népművészet értékeinek továbbfejlesztése, a tevékenység kedvezőbb személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Elsősorban a Balassi Táncegyüttes utánpótlását nevelő néptánciskola, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, működési feltételeinek javítása, a tehetséges néptáncos növendék anyagi támogatása. Azon feltételek megteremtése, hogy a fiatal néptáncosok minél több rangos fesztiválon, bemutatón vagy versenyen vehessenek részt. Vendég szakemberek meghívása, új koreográfiák vásárlása. ... >>

Balettoktatás a Tánckultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kun u. 13/2.
képviselő: elnök Dr. Csicsely Ilona
Békéscsaba Város felnövekvő nemzedékének a táncművészet által való fejlesztése és egészséges mozgáskultúra elterjesztése. A balett hagyományainak továbbvitele iskolarendszerű foglalkozásokkal tehetségek felkutatása és nevelése. Kortárs művészeti tevékenység támogatása, általános esztétikai nevelés. ... >>

Békés Megyei Kisiskolák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyóni G. utca 6. I/9.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Sándor
A kisebb - 300 főnél kevesebb tanulólétszámú - iskoláknak szakmai támogatás biztosítása a munkájuk színvonalának emelése érdekében. ... >>

Békés Megyei Mozgásszervi Rehabilitációért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Őr utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovalcsikné Czifrák Tímea
A mozgásszervi rehabilitációs gyógyító munkával kapcsolatos eredmények feldolgozása, publikálása, információs háttér kiépítése. A Békés megyei kórházak rehabilitációs osztályán az egészségügyi ellátás színvonalának javítása, egészséges életmódra nevelés, mozgásszervi rendezvények szervezése, lebonyolítás, stb. ... >>

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.
képviselő: Nagy Sándor elnök
A fiatalok személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése, biztosítása. Egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, közművelődés, kultúrális és sportprogramok ... >>

Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2-4.
képviselő: Budavári István elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. tagjainak rendszeres versenylehetőség tervezése, szervezése. A szakosztályok működésének segítése, sporttanfolyamok működtetése. Tevékenységeit együttműködési megállapodás alapján a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium létesítvményeiben folytatja. ... >>

Békéscsabai Előre Torna Club Utánpótlásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Unyatyinszki Mihály
Az utánpótlás neveléséhez szükséges működési feltételek biztosítása. A nevelő edzők anyagi érdekeltségének fokozása. A diák és szabadidő sport szervezésének támogatása. Hazai és nemzetközi tornák szervezése, azokon való részvétel anyagi fedezetének biztosítása. A kiemelkedő hazai és nemzetközi eredmények ösztönzéséhez anyagi fedezet biztosítása. Tanulmányi ösztöndíj biztosítása sportolók részére. A Békéscsabai Torna Iskola működési feltételeinek biztosítása. ... >>

Békéscsabai Muzsika Hangja Közhaszú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: Ballai Pálné
A Bartók Béla Zeneiskolában folyó oktató-nevelő munka segítése, támogatása. ... >>

Békéscsabai "Szent Lászlósokért" Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.
képviselő: elnök Szitásné Nagy Zita, elnökhelyettes Hajdúné Sebestyén Teréz, titkár Jakusovszki Pálné
A fiatalok közösségi nevelésének hatékony növelése, a közösségi tevékenységek személyiségformáló szerepének érvényre juttatása, az iskolai hagyományos rendezvények népszerűségének növelése. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos anyagi, tárgyi és technológiai feltételek biztosítása, diáksport rendezvények, táborozások, tanfolyamok szervezése támogatása, szórólapok megjelentetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Perényi László, Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Isko- la és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcso- latos anyagi, tárgyi és technikai fel- tételek biztosítása, diáksport rendez- vények, táborozások, tanfolyamok szer- vezése támogatása, szórólapok megjelen- tetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

BUBUKA Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dobozi utca 71-73.
képviselő: Gergely Miklós, kuratóriumi elnök Marton Dezső, kuratóriumi titkár Hegedűs Jenőné
Napközi működtetése bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására, akik önkormányzati fenntartású intézmény igénybe vételére nem képesek, nem jogosultak, illetve családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
képviselő: kuratóriumi elnök Kara Piroska
A békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása. A működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
képviselő: Balzer Márta
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

Csomós István Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
képviselő: elnök Csekéné László Gabriella
Kiemelkedő képességű kollégisták, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulásának támogatása, tehetséggondozás, diákönkormányzat működésének segítése. ... >>

Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25.
képviselő: elnök Kapásné Kesjár Tímea ... >>

Dr. Réthy Pál Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szombati Márta
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet fejlesztésének támogatása, a lakosság magasabb szinvonalú egészségügyi ellátásának anyagi biztosítása. Ez magába foglalja a minőségi műszerfejlesztést, orvos-technikai eszközök korszerűsítését, az orvosi szakkönyvtár fejlesztését, új gyógyítási módszerek elsajátítására bel- és külföldi tanulmányutak költségeinek szükség szerinti fedezését. ... >>

ÉLETFA Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Nagy S. u. 19.
képviselő: alelnök Adorján Lászlóné, alelnök Jenei Éva, elnök Koszecz Sándor
Művészeti Alkotóműhely és Szabadiskola létrehozása, fenntartása, működtetése. A szerves műveltség hagyományainak megismerése, megismertetése. Művészeti és Kulturális folyóirat és egyéb kapcsolódó kiadványok megjelentetése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismerése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúság- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megereremtése. Az internetes kultúra - virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése. Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban. ... >>

Eötvös József Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeres István, Uhrin Nándor
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Európai Nyelvoktatás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Pál Márton
Müködteti az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolát. Alaptevékenység nappali és levelező tagozaton nyelvi képzés, szakember képzés és vizsgáztatás. 7 év alatti gyermekek bölcsődei és óvodai elhelyezése erre kialakított speciális gyermekintézményben. Az alapítvány célja kis korban megszerettetni játékos formában a gyermekekkel az idegen nyelvet, a sportot, a képzőművészeteket és más kultúrákat. Célja a nevelésnek a társadalmi normák - kornak megfelelő - megértetése, az alkalmazásban, eligazodásban segítségnyújtás. Elérni azt, hogy az intézményből kikerülő gyermekek befogadóak és fogékonyak legyenek a pozitív élményekkel, hatásokkal szemben az egészséges és kiegyensúlyozott felnőtté válás érdekében. Az alapítvány által működtetett intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak erkölcsi elismeréseként és az iskolához való kötődésük erősítése érdekében üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Féling Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: Steinwender József
Színházi előadások létrehozása, azok rendszeres bemutatása a székhelyen, országon belül és a határon túli magyar nyelvterületeken, színházszakmai képzések szervezése, bonyolítása, színházszakmai tanácsadás más színházi közösségek részére, művészeti, közművelődési programok szervezése, bonyolítása, a rendelkezésre álló színpadtechnikai eszközök kölcsönzése. ... >>

Fiatal Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Dr. Dános Kornél
A színházművészet, valamint a színházi kiszolgáló szakmák oktatása, növendékek képzése. Az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseinek tanulmányozása, kutatása, feldolgozása, növendékképzés során történő továbbadása, tanulmányok megjelentetése. Produkciók létrehozása, kollégiumi, diákotthoni szolgáltatás biztosítása. ... >>

FIBMESZ Szociális és Kulturális Alapítvány

(intézményi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rábai M. u. 5.
képviselő: Polyák István
Az idősek otthonában, illetve gyermekotthonban tartósan elhelyezett személyek import használt ruházati cikkekkel való ellátása kedvezményes, illetve térítésmentes formában. A fent nevezett intézmények élelmiszerrel való ellátása kedvezményes, illetve térítésmentes formában. A fent nevezett intézmények támogatása használt hiradástechnikai és számítástechnikai beredezésekkel kedvezményes áron. A hiradástechnikai és számítástechnikai berendezések térítésmentes javítása - kivéve a nagy értékű alkatrészek cseréjét-, mindezekkel kapcsolatos szaktanácsadás. Jótékonysági vásárok szervezése, melyeknek bevételét a fent nevezett célokra fordítják. ... >>

Főiskolai Horgász Egyesület Békéscsaba

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
képviselő: Alt Béla, Kovács Géza
A tagok horgászérdekeinek képviselete, a lehetőségek szerint a horgászás biztosítása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A jogszabályok, horgászerkölcs szabályainak betartása. ... >>

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Diáksportköre

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.
képviselő: Tulkán Zsolt
Az intézmény, valamint az állami szervek, gazdálkodó szervezetek támogatásának, a diáksportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználsával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit. ... >>

Gölöncsér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
képviselő: Tirjákné Prisztavok Ágnes
Biztosítja a diákok szabadidejének helyes eltöltésének feltételeit. A Békési kerámiacentrum reprodukálása és gyakorlása, a népi hagyomány ápolása. Kiállítások rendezése és szervezése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Tehetséges fiatalok támogatása, művészeti iskolába való felvételiük elősegítése. Az iskolai számítástechnikai és idegennyelv oktatás fejlesztése. Iskolai sport és táborozás támogatása. ... >>

HÉTSZÍNVIRÁG Penza Lakótelepi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 20.
képviselő: Hajnal Györgyné
A gyermekek egészséges, harmónikus fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése. Képességfejlesztő játékok beszerzése. Mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása - tornaszerek, udvari játékok. Egészséges életmód kialakítása, a környezet megismerése, megbecsülésére nevelés - kirándulások. ... >>

Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Seregi Zoltán
A Békés Megyei Jókai Színházban bemutatásra kerülő ifjúsági és gyermekszínházi (bérleti és bérletszüneti rendszerű) előadások teljes körű támogatása, mindenekelőtt a színpadi feldolgozás megvalósítása, a fellépő előadó- és színművészek közreműködésének, tiszteletdíjának támogatása, továbbá mindazon tevékenységek elősegítése, amelyek egy-egy színdarab bemutatásához szükségesek. Az alapítvány további célja az ifjúság esztétikai nevelésén, a színház megszerettetését szolgáló tevékenységen túl a színházművészet megismertetése, oktatása, valamint a legmegfelelőbb játszási forma kialakításán felül a gyermekek és az ifjúság esztétikai és művészeti oktatását leginkább elősegítő oktatási és képzési formák támogatása. Ösztöndíj létrehozása. Előadóművészek, ifjú előadóművészek képzésének, önképzésének támogatása. Színházművészettel kapcsolatos képzésben résztvevő fiatalok tanulmányi célú támogatása. Művészeti produkciók létrehozása. ... >>

Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: Dr. Dóró János elnök, Gáspár Tibor, Klampeczki Béla
Az ifjúsági és gyermekszínjátszás segítése Békés megyében. ... >>
1. oldal 2. oldal