Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

A HANGYA Raktárszövetkezeti Termékpályás Szövetkezetek/Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kerek 637.
képviselő: Adamcsik László
A Szövetség elsődleges célja a non-profit jellegű termékpályás szövetkezetek és szolgáltató szervezetek esélyegyenlőségének megvalósítására figyelemmel önszerveződéseik elősegítése elsősorban az EU-konform szövetkezeti szövetségi módszerek megismertetésével, mindenkor összhangban a HANGYA alapelveivel és a közösen megfogalmazott stratégiával. Cálja továbbá olyan gazdasági szervezet, ill. közös befektetési és kereskedelmi vállalkozás - rendelkezésre álló anyagi erőforrások közös felhasználásával történő - létrehozásának és folyamatos fenntartásának elősegítése, amely a HANGYA ágazati területek termékeinek, terményeinek élelmiszerré való feldolgozását, kereskedelmi rendszerének kiépítését szolgálja, ezáltal elősegíteni, hogy a Szövetséghez tartozó szervezetek termékei biztonsággal és jövedelemmel értékesüljenek. ... >>

ÁFÉSZ-ek Békés Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
képviselő: elnök Simon Györgyné, társadalmi alelnök Zsadányi Sándor
Biztosítja a szövetség tagjai társadalmi, gazdasági és jogi érdekképviseletét, elősegíti azok demokratikus önkormányzaton alapuló törvényes működését. ... >>

Alföldi Szlovákok Szabad Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Albertiné Kozsuch Ilona
Érdekvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Autójavító Vállalat Dolgozóinak Független Szakszervezete Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 62.
képviselő: Lázár István, Nagy József, Varga András, Veres László ... >>

Békés Megyei Földhivatal Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 5.
képviselő: Kovács Bertalan, Körmendi István
A Békés Megyei Földhivatal, és a Békés megyében működő területi földhivatalok érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Békés Megyei Gyáriparosok Szövetsége Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
képviselő: Dr. Bodzás Júlia elnök
A gazdaságban kialakult magántőke megjelenítése, hatékony szerepvállalásának elősegítése, a kívánatos gazdasági és tulajdonszerkezet kialakítása. A magyar állami iparvállalatok privatizációjának elősegítése, a magántőke intenzív behatolásának támogatása a magyar állami iparvállalati tulajdonviszonyok strukturájába. Együttműködés szervezése, elősegítése. Érdekképviselet, segítséget nyújt a tagok szakmai és üzleti-gazdálkodási tevékenységük fejlesztéséhez. ... >>

Békés Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Mednyánszki u. 2.
képviselő: Havas István elnök
Közreműködik, hogy érvényesüljön a tagszervezetek versenysemlegessége és emelkedjék versenyképessége, folyamatos legyen gazdasági, műszaki fejlődése, hatékony gazdálkodása, erősödjön az értékesítés biztonsága. Érvényesüljön a tagszervezetek önállósága, működésükben erősödjenek a piaci vonások. A tagszervezete külső szervvel előforduló vitájában jogos védelmet kapjon részéről. Tagszervezetei egymás közötti vitája véleményegyeztetés útján eredménnyel záruljon. ... >>

Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Balogh Lajos, szakmai elnök Lipták István
Közreműködés a lakosság polgári védelmi, katasztrófaelhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. ... >>

Békés Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: Fabulyáné Kovács Tímea elnök
A MKSZ Alszövetségeként a kézilabda sportág helyi fejlesztése, versenyszervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Békés Megyei Kézműves Ipartestületek Területi Szövetsége Gyula

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 8.
képviselő: Beszterczey László alelnök, Kertész János ügyvezető, Valnerovicz Kálmán elnök
A Területi Szövetség célja a szövetséget alkotó ipartestületek tagságát magába foglaló egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Körös Volán
képviselő: Hoffman Antal titkár
A tagság érdekeinek képviselete, védelme, szociális segítségnyújtás. ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítvány

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
képviselő: Dénesi Miklósné elnök
A Körös Volán Rt. munkavállalóinak és :A Körös Volán Rt. munkavállalóinak és családtagjainak támogatás nyújtása, egyszeri biztosításával a tag halála esetére, vagy közvetlen hozzátartozójának halála miatt jelentős többletköltségek enyhítése, ha ez az illő eltemetés, vagy a megélhetés biztosítása érdekében szükséges, -tagjának és családtagjának bel- és külföldi gyógykezelés támogatására, - a tagok egyéb elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelenkező hátrányos helyzetük, szociális nehézségük ... >>

Békés Megyei Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítvány /Békéscsaba/

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
képviselő: Dénesi Miklósné
A szakszervezet tagjának és családtagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag vagy közvetlen hozzátartozója halála miatti többletköltségek enyhítése, tagjának és családtagjának bel- és külföldi gyógykezelés támogatása, a tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetük, szociális nehézségük csökkentése. ... >>

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3.
képviselő: alelnök Fekete Zoltán, alelnök Tóth Márton, elnök Dankó Béla, főtitkár Szpisják Zsolt
A szövetség célja a labdarúgás szakmai és erkölcsi színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése. A szövetség tagjainak érdekképviselete. ... >>

Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 2.
képviselő: Barabás Béla titkár, Bokor Sándor elnök, Kelemen Mihály elnökhelyettes
Tagjai képviselete, védelme, ezen keresztül segíti tagjai önálló, hatékony és eredményes gazdálkodását. ... >>

Békés Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Justh Gyula utca 6. I./8.
képviselő: alelnök Nagy Szabolcs, elnök Buzder Ferenc
A tagszervezetek által képviselt munkavállalók érdekeinek képviselete a "Megyei Szakszervezeti Kerekasztal" tárgyalásaiban. Kollektív keretszerződések kidolgozásában való részvétel. ... >>

Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: elnök Gyalog László, elnökségi tag Dombi Ildikó, titkár Hankó Tamás
Az elsődlegesen Békés megyében működő néptánccsoportok szellemi műhely, szakmai fórum létrehozása és biztosítása, a tagok szakmai tevékenységének koordinálása,segítése, a néptánckultúra őrzése, továbbfejlesztése, rendezvények, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. utca 35.
képviselő: alelnök Balázs Imre, alelnök Krizsán György, elnök Szrenka Pálné
A nyugdíjasok érdekeinek védelme, beleértve a társadalmi megbecsülésüket, anyagi helyzetüket, kulturális igényeiket. ... >>

Békés Megyei Polgárok Munkástanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 12.
képviselő: Kurunczi Zoltán elnök
Tagjainak munkáltatókkal szembeni érdekvédelme és érdekérvényesítése, egészséges munkakörülmények és szociális biztonság megteremtése és biztosítása, a munkaerőpiacról kiszorultak visszasegítése a munka világába. ... >>

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: elnök Marik Lászlóné
A megyei sportági és egyéb, a sporttal foglalkozó, egyesületek, szakszövetségek, melyek jogi személyiséggel nem feltétlenül rendelkeznek, és minden más, a sportot szerető és támogató érdeklődő érdekképviseletének ellátása, terveik, feladataik megfelelő szintű összehangolása. ... >>

Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
képviselő: Dr. Tóth Miklósné titkár, Honti Pál elnök
Békés megyei területén a szabadidős klubok tevékenységének segítése, támogatása, programok biztosítása. A tanács tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. Kapcsolatok ápolása egyéb sportszervezetekkel, új szabadidős klubok létrehozása, segítése. ... >>

Békés Megyei Takarékszövetkezeti Szövetség

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 6.
képviselő: Dr. Kovács Árpádné elnök, Nagy Pál alelnök, Zvada Mihályné alelnök
A szövetség tagjainak, továbbá rajtuk keresztül a takarékszövetkezeti tagság érdekeinek képviselete, védelme, valamint a szövetség tagjai gazdasági erejének és társadalmi szerepének növelése. ... >>

Békés Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 81. II/7.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Természetjárás révén elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, a Körösök vidékén a természtjárás ösztönzése, környezetvédelem, ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békés Megyei Vadászszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Csoma Antal elnök, Hrabovszki János elnökhelyettes
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete. A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti együttműködés előmozdítása. Közreműködik a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásához. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Békés Megyei Vízművek Zrt. Szakszervezeti Alapszervezete Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviselő: Bene László elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a dolgozók élet és munkakörülményeinek továbbfejlesztésére, javítására. ... >>

Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.
képviselő: elnök Forczek Győzőné, elnökhelyettes Felföldi Gábor, titkár Kériné Andó Erika
Szakmai érdekvédelem, diák kézilabda sport szervezése, oktatása. ... >>

Békéscsabai Cigány Európai Integrációs Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dombos utca 8.
képviselő: elnök Kovács Tibor, elnökhelyettes Farkas Róbertné, elnökhelyettes Nagy Gusztáv
Elsősorban a cigány kisebbség, de más hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, szociális, kulturális, érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Békéscsabai Egészségügyi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Bánhunyadi Róbert elnök
Az egészségügyi dolgozók keresztény értékrend szerinti munkavállalói érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Békéscsabai Gazdakör Egyesület

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 19.
képviselő: elnök Zsilák Urbán András
Békéscsaba város és vonzáskörzetében a gazdálkodók érdekvédelme, érdekképviselete, tevékenységük összehangolása, támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése. ... >>

Békéscsabai Ipartestület

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 8.
képviselő: elnök Lukoviczki György
Kifejezeni azt a szándékot, hogy egymás erősítésére, érdekeik képviseletére szövetséget kötnek. ... >>

Békéscsabai Közoktatási Intézmények Vezetőinek Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: elnök Maczik Mihály András
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. Ezen belül az igazgató érdekeinek és jogainak képviselete és érdekérvényesítése, jogi és szakmai eszközök felhasználásával a munkáltatóval szemben. ... >>

Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
képviselő: titkár Erdélyi György
A Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete tagságának, munkavállalói, jogi, anyagi, szociális és kulturális érdekképviselete és védelme. ... >>

Békéscsabai Románok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: elnök Frankó Gábor
A Békéscsabán és környékén élő román nemzetiségű állampolgárok alkotmányában és törvényekben biztosított egyéni és kollektív jogait, politikai és kulturális érdekeit az önkormányzati hatalom minden szintén képviselő társadalmi szervezet, amely autonóm szervezetekkel és közösségekkel is rendelkezhet. ... >>

Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
képviselő: Gólya Pál elnök
A békéscsabai civil szervezetek képviselete, szakmai háttér biztosítása, a szervezetek közötti koordináció, rendezvényszervezés, régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése, működtetése, egyéb közhasznú tevékenység folytatásával. ... >>

Csaba-Taxi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Fényesi utca 133.
képviselő: elnök Litauszky György
A személy és teherfuvarozást, valamint autómentést végző tagjai munkájának a szervezése, segítése, szakmai továbbképzésük szervezése, elősegítése. ... >>

CSABA-TAXI Egyesület Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58.
képviselő: Gulyás György elnök
A CSABATAXI Egyesület célja, hogy mint szakmai érdekképviseleti szervezet működjön együtt a helyi önkormányzattal a szolgáltatást igénybe vevők, valamint a szolgáltatást nyújtók érdekeinek egyeztetésében és ... >>

Cukorbetegek Klubja Békéscsaba

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai utca 18.
képviselő: titkár Szemenyei Imréné
A tagok egészségügyi képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek érdekszövetségének tagjaként érdekképviselet biztosítása, információ szolgáltatás. Részt vesz az egészségnevelő, felvilágosító munkában. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi szervekkel, az Önkormányzattal. ... >>

Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Degré u. 41.
képviselő: Szép László
Fogyatékkal élők és a velük foglalkozó testnevelő tanárok érdekképviselete, sporttevékenységük koordinálása, támogatása. ... >>

Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjas Klub Békéscsaba

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Békési utca 4.
képviselő: elnök Bánfiné Rózsa Mária, elnökhelyettes Budai Lajosné
Érdekvédelem. A megye és a város hagyományainak őrzése, kirándulások, szellemi és kulturális vetélkedők szervezése. Kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. ... >>

Hungária Dobermann Klub

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 131.
képviselő: Dohóczki Tamás elnök
A fajta állományának népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének elősegítése. A fajtára vonatkozó populáció genetikára alapozott törzskönyvezés megvalósítása. A fajta tenyésztői, kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása. A fajtaleírás (standard) egyesületi tagokkal való megismertetése és az ezzel összefüggő kinológiai ismeretek bővítése. A tagjai számára egyesületi élet biztosítása és a közösségi tevékenység érvényesítése. Céljai megvalósítása érdekében rendezvények szerezése, adott esetben együttműködés más kinológiai szervezetekkel. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Jamina Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
képviselő: Koszecz Sándor
A tegegyesületek közös témájú együttműködésének elősegítése. Egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése. Közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése. ... >>

KNER Nyomda Rt. Dolgozói Részvényesek Érdekvédelmi Egyesülete /Békéscsaba/

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21.
képviselő: Gyebnár Pálné
A társaság dolgozói és erre jogosult nyudijasai által megvásárolt kedvezményes dolgozói részvényeket az egyesület kezeli és tulajdonosaikat képviseli a társaság közgyűlésén. ... >>

Körös Irodalmi Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy utca 1.
képviselő: Elek Tibor
A regionális (megyei) irodalmi élet szervezése, az alkotói tevékenységgel kapcsolatos érdekvédelmi feladatok ellátása, fórumok szervezése, működtetése. Az értéket hordozó kortársi magyar, valamint világirodalom iránti igény felkeltése és megtartása. ... >>

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Békéscsaba

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Hunya Miklós elnök
A szövetségbe tömörült tagegyesületek megyei, regionális érdekképviselete, érdekvédelme. A tagegyesületek működési feltételeinek segítése. A halfogó sport fejlesztése, népszerűsítése, a halak természeti környezetének védelme. ... >>

Közegészségügyi Szakszervezet Békés Megyei Alapszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
képviselő: gazdasági vezető Mészáros Béláné, titkár Papp Róbert
A szervezet a közegészségügyi-járványügyi szakterület valamennyi dolgozója érdekének képviseletében fellép. ... >>

Közoktatási Szakértők Békés Megyei Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Urszinyi A. u. 1.
képviselő: Dr. Végh Lászlóné elnök
A tagok szakmai ismereteinek bővítése, szakértői tapasztalatok közzétételének elősegítése, annak biztosítása, hogy objektív szakvélemények, pedagógiailag megalapozott javaslatok készüljenek, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, az intézmények, a fenntartók és az ágazati irányítás segítése a közoktatási törvény szellemében. ... >>

Madách utcai Diáksport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Madách u. 2.
képviselő: Kissné Laurenczy Melinda elnök
sport Az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. ... >>

Magyar Gazdák és Fogyasztók Önvédelmi Mozgalmának Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szépkert utca 4.
képviselő: elnök Hanó Miklós, társelnök Sákán Antal
A Magyarországon mezőgazdasági termeléssel foglalkozók és élelmiszerfogyasztók érdekeinek védelme, a magyar mezőgazdaság hagyományainak megőrzése. ... >>
1. oldal 2. oldal