Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

A Békés Megyei Ortopédiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Dr. Tóth János
Az ortopédiai ellátásra szoruló betegek gyógyításához szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók tudományos tevékenységének támogatása. Pályázatok kiírása és támogatása a ... >>

Alapítvány a Békéscsabai Intenzív Osztályért

(intézményi,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Dr. Szabó Terézia
A Réthy Pál Kórház Intenzív Osztálya szakmai tevékenységének, személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

APULEIUS Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
képviselő: Andresin Irén elnök, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Vincze Gábor
A pszichiátriai tudományos kutatás támogatása, a szakrendelés tevékenységét végzők szakmai fejlődésének segítése. A Gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú Pszichiátriai Osztály tevékenységének fejlesztése, az ehhez kapcsolódó személyek szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Békés Megye Lakosságának Védelméért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
képviselő: Domokos László
Békés megye településein jelentkező, a lakosság életét és anyagi javait veszélyeztető váratlan veszélyhelyzetek kezelésének segítése, a mentési feladatok beindításának, a rászorultak ellátási feltételeinek azonnali biztosításának támogatása, a mentési feladatokban résztvevő szervek együttműködési feltételeinek javítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, ár- és belvíz elleni védekezés, euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Békés Megyei Ipari Szövetkezeti Nyugdíjas Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.
képviselő: Balázs Imre
A Békés megyei ipari szövetkezetek, esetleges jogutódjai, érkekképviseleti szervei nyugdíjasainak részére egészségügyi, ismeretterjesztő, művelődési célú előadásainak és nyugdíjas találkozóinak anyagi támogatása, az előzőekben meghatározott szervezetek nyugdíjasainak szociális, ezen belül elsősorban betegség esetén az orvosi ellátás, a gyógyszervásárlás anyagi támogatása. ... >>

Békés Megyei Mozgásszervi Rehabilitációért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Őr utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovalcsikné Czifrák Tímea
A mozgásszervi rehabilitációs gyógyító munkával kapcsolatos eredmények feldolgozása, publikálása, információs háttér kiépítése. A Békés megyei kórházak rehabilitációs osztályán az egészségügyi ellátás színvonalának javítása, egészséges életmódra nevelés, mozgásszervi rendezvények szervezése, lebonyolítás, stb. ... >>

Békés Megyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 1-3.
képviselő: elnök Farkas János
Tagjai közművelődési, szórakozási lehetősége, segélyezése biztosítása, túraszervezés, egészségügyi tanácsadás. Közbiztonság szilárdítása, ... >>

Békés Öregség Alapítvány

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 12.
képviselő: Melczer Mária Ágnes elnök
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "D" Szociális Otthon Békéscsaba, Bartók B. út 12. szociális- és egészségügyi ellátásának segítése. ... >>

Békés Öregség Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 12.
képviselő: Dócs János
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "D" Szociális Otthona (Békéscsaba, Bartók B. út 12.) szociális- és egészségügyi ellátásának segítése. ... >>

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Mészáros Ferenc
Támogatást nyújtani az önkormányzat által a szociális tevékenység, időskorúak gondozása érdekében létrehozott személyes gondoskodást nyújtó Egyesített Szociális Intézmény eszközbeszerzéseihez, az ott élő idősek életkörülményeinek javításához, a házi segítségnyújtás, beteggondozás eszközeinek beszerzéséhez. ... >>

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Dózsa György út 35.
képviselő: alelnök dr. Pap István, elnök Vágvölgyi Gábor
A város, elsősorban nyugdíjas állampolgárai és családtagjaik érdekeinek védelme és képviselete, az állampolgári jogok érvényesülésének kibontakozása, egészségmegőrző, betegségmegelőző programok szervezése, családsegítés és időskorúak gondozása, ismeretterjesztés, kulturális- és az érintett korosztály igényeihez igazodó sporttevékenység szervezése oly módon, hogy elsősorban a résztvevő közösségek vállaljanak aktív, tevőleges szerepet ezek szervezésében, lebonyolításában és részvételben egyaránt. ... >>

Békéscsabai Drótostót Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Justh Gy. utca 4 a 3/12
képviselő: Jakusovszki Pál
Az emberi kapcsolatok szálainak erősítése. Segíteni az idős, esetleg beteg, vagy bármely más okból erre rászoruló embertársaink ellátásában, napi életvitelének megkönnyítésében. A családok számára megoldani a gyermekek elhelyezését, felügyeletét. Javítani az egyedülállók életminőségét társas programok szervezésével. Az egészséges életmód népszerűsítése, a mindannapi életbe beillesztése. Környezettudatos és környezetszerető életvitel népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Egészségügyi Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Bánhunyadi Róbert elnök
Az egészségügyi dolgozók keresztény értékrend szerinti munkavállalói érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Békéscsabai Gyermekosztályért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Dr. Baji Sándor
A szakmai tevékenység tárgyi feltételeinek folyamatos javítása és bővítése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, személyi feltételek, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javírása, rekreációjának segítése, orvostechnikai eszközök, műszerek fejlesztése, korszerűsítése, tanulmányutak, oktatások, továbbképzések szervezése. ... >>

BÉTHEL Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. utca 2.
képviselő: Kovács Edina
Karitatív segítségnyújtás a lakosság szociális körülményeit, pszicho-szomatikus, mentális közérzetét javító programokban közreműködés, életvezetési tanácsadás, közreműködés az újszerű, humán ellátási formák - különösen a szociális és személyes gondoskodást végző ellátási formák fejlesztésében, működtetésében, együttműködés a humán ellátási területen működő intézményekkel, szociális szolgáltatói hálózat fejlesztése, fiatal pályakezdők, fogyatékkal rendelkezők foglalkoztatásának, rehabilitációjának segítése. A térségben a református egyház diakóniai munkájának segítése és a református kálvinista szellemiség munkálása. Felnőttképzés. Álláskeresők, megváltozott munkaképességű, fogyatékos, mentálisan sérült és pszichiátriai betegek foglalkoztatása és rehabilitációja. ... >>

CSABAFITT Fitness és Aerobik Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 29.
képviselő: Nagy István
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehebilitációs tevékenység, oktatás, sport tevékenység. ... >>

Csupaszív Nagycsaládos Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rövid u. 14.
képviselő: Fáberné Dohányos Mária elnök
Ismeretterjesztés, egészségügyi felvilágosítás, kulturális tevékenység, családi életre nevelés. ... >>

Cukorbetegek Klubja Békéscsaba

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai utca 18.
képviselő: titkár Szemenyei Imréné
A tagok egészségügyi képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek érdekszövetségének tagjaként érdekképviselet biztosítása, információ szolgáltatás. Részt vesz az egészségnevelő, felvilágosító munkában. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi szervekkel, az Önkormányzattal. ... >>

Dr. Réthy Pál Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szombati Márta
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet fejlesztésének támogatása, a lakosság magasabb szinvonalú egészségügyi ellátásának anyagi biztosítása. Ez magába foglalja a minőségi műszerfejlesztést, orvos-technikai eszközök korszerűsítését, az orvosi szakkönyvtár fejlesztését, új gyógyítási módszerek elsajátítására bel- és külföldi tanulmányutak költségeinek szükség szerinti fedezését. ... >>

Dr. Szentkereszty András Egészségügyi Alapítvány a Közlekedés Biztonságáért

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Gyulai utca 9.
képviselő: elnök Dr. Boros Zoltán
Dr. Szentkereszty András, a fiatalon, 45 éves korában elhunyt orvos-igazgató emlékének ápolása, megőrzése mellett a közlekedési balesetek megelőzéséért a megye orvosai, gyógyszerészei, pszichológusai, egészségügyi dolgozói tevékenységének összefogása, valamint a közlekedési balesetet szenvedett egészségügyi dolgozóknak és a közlekedési baleset következtében elhunyt egészségügyi dolgozók hozzátartozóinak a legmagasabb szintű egészségügyi ellátás biztosítása, támogatása. ... >>

Egészséges jövőnkért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. II/7.
képviselő: Medovarszki Zoltán
Az emberek egészséges jövőjét megalapo- zó programok beindítása, a már meglévők támogatása, az emberek fizikai és men- tális állapotának javítására, a beteg- ségek kialakulásának megelőzésére és gyógítására, az egészséges életmód, la- kókörülmények, az aktív pihenés és üdültetés, a harmónikus családi élet megteremtésére, a sport valamint a testkultura elterjesztésére, a nyugdí- jas réteg életmódának és életminőségé- nek kavítására, a szociális gondozásra, illetve a komplex cél megvalósításához az anyagi alapok biztosítása, elsősor- ban adományok gyűjtése útján. ... >>

EGYENSÚLY AE Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 62.
képviselő: Herczegné Számel Annamária
szenvedélybetegek, gyógyultak társadalmi beilleszkedésének segítése, rehabilitáció, egészségmegőrzés ... >>

Egyetemes Kulturáért Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 7. II/7.
képviselő: Dr. Nagy Andor a kuratórium elnöke, Medovarszki Zoltán, Tikk László
A nemzet szellemi javainak megóvása, fejlesztése, a nemzetközi kulturális értékek bemutatása és ismertté tétele érdekében olyan közművelődési, irodalmi tudományos, műszaki, egészségügyi, tu- risztikai, ismeretterjesztő, kulturális és oktatási termékek készítése, készít- tetése, illetve ilyen jellegű szolgál- tatások nyújtása, amely alkalmas a fen- ti cél megvalósítására. ... >>

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Alapítvány a rosszindulatú daganatos gyermekek gyógykezelésének segélyezésére

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
képviselő: Dr. Rück András elnök
A rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek belföldi és külföldi gyógykezelésének segélyezése. A gyógykezelésen túli szükség szerinti segélyezése. A gyógykezelést végzés intézmények szükség szerinti támogatása. A rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekeket támogató alapítványok támogatása. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: elnök Zahorán György
A fegyveres erőkés testületek hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazott tagjai köréből nyugállományba helyezettek és családtagjaik részére társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot teremt. Egészségmegőrzési, betegség megelőzési tevékenység támogatása, szociális tevékenység, családsegítés támogatása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Fehér-Fény Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 41. fsz. 2.
képviselő: Dr. Pataki Károly
Az emberek lelki evolúciójának elősegítése, a népgyógyászat, természetgyógyászat elterjesztésére, megismerésére. ... >>

Fény Gyermekei Alapítvány Gerla

(egészségügyi)

5623 Gerla, Jegenye u. 10.
képviselő: Mihály Zoltánné ... >>

Hazai Pálya Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Bankó András utca 21.
képviselő: Velkey Gábor Dániel
A környezet, a természet, az egészség, az épített és a kulturális örökség védelme. Az infrastruktúra védelme és további fejlesztésének ösztönzése. A sport, kulturális, oktatási, kutatási, nevelési és képzési feladatok ellátása. A rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek érdekeinek védelme, fogyasztók védelme, jogaik érvényesítésének ösztönzése, állatvédelem. ... >>

HÓRUSZ-SZEME Spirituális Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Toldi utca 22.
képviselő: Papp Lajos elnök
Beteg és energiahiányos gyermekek és felnőttek energetizálása, felépülésének elősegítése, spirituális önfejlesztés, lelki segítségnyújtás, hagyományőrzés, nemzeti-népi kulturális örökség ápolása. ... >>

Inzulinelhagyók Egyesülete

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Szamóca u. 26.
képviselő: Tordai Ferenc ( elnök )
Egészségmegőrző, betegség megelőző, gyógyító-, egészségügyi célú. ... >>

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület - Békéscsaba

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Mester utca 45.
képviselő: elnök Gacs Gabriella
A lakosság egészséges életmódra nevelése. A prevenció, betegségek megelőzőse. Hozzájárulás az egészségügyi program megvalósításához. Előadások tartása, belföldi és külföldi előadók meghívása. ... >>

KÉK ÉG Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 61-65/b. X/39.
képviselő: Hurtyák Róbert
Súlyos beteg, maradandó károsodást szenvedett, hátrányos helyzetű, rászoruló, állami gondozott és árva gyermekek támogatása, stb. ... >>

Közegészségügyi Szakszervezet Békés Megyei Alapszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
képviselő: gazdasági vezető Mészáros Béláné, titkár Papp Róbert
A szervezet a közegészségügyi-járványügyi szakterület valamennyi dolgozója érdekének képviseletében fellép. ... >>

Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Harang u. 2.
képviselő: elnök Hrabovszky György, Hrabovszki Györgyné titkár
Egészségmegőrzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység szervezése, családsegítés. ... >>

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.
képviselő: Bognár Gyöngyi gazdasági alelnök, Szabóné Dr. Kállai Klára elnök
A szakmai együttműködés kereteinek a biztosítása a tagszolgálatok számára. ... >>

Mák Virág Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Erdélyi Tamás elnök
Szenvedélybetegek gondozása, prevenció. ... >>

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy F. utca 6/1.
képviselő: elnök Mező Andrea, Kolarovszki Judit Tímea titkár, Körömi János alelnök
Drogprevenciós célból a veszélyeztetett réteg védelme érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző és egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése. Gyermek- és ifjúságvédelem, jogsegélyszolgálat biztosítása. A segítő tevékenység magában foglalja az ártalomcsökkentést, az érintettekkel és potenciális veszélyeztetettekkel való kapcsolatfelvételt, ezek megkeresését is. ... >>

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27.
képviselő: Czeglédiné Kovács Ágnes
Békés megye területén élő mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogok érvényesülésének elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása, a mozgásukban akadályozott gyermekek integrált óvodai nevelésének és iskolai oktatásának elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges és erkölcsi támogatásával. ... >>

Naplemente 2006. Alapítvány

(egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Ady E. utca 30-34.
képviselő: Melczer Mária Ágnes kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, a Békéscsabai Egyesített Szociális intézményben figyelő szolgálat létrehozása, az intézmény valamint dolgozóinak és ellátottjainak támogatása. ... >>

"Partnerség Egészséges Társadalmunkért - Közéleti Társaság" Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 6.
képviselő: Dr. Kovács Zoltán, Paluska Pál, Tóth Zsuzsanna
Egészségügyi és egészség fejlesztési ismeretek terjesztése, települési és országos programok és rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása. ... >>

Pedagógus Szív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.
képviselő: Birtyik Mihály, Dr. Kovács Lászlóné, elnök Balázs Imréné, Kalászné Gelencsér Ilona, Takács Istvánné
A Békés megyei oktatásügyi dolgozó szülők gyermekeinek belföldön és külföldön történő gyógykezeltetése. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés. ... >>

Stefánia Védőnői Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: elnök Dr. Kovácsné Komlósi Mariann
A védőnői munkával összefüggő preventív tevékenységek támogatása, illetve szervezése. A békéscsabai védőnők szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Táliber Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Zsótér Mária
Egészségmegzőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, szociális, tudományos, kulturális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, természet- állat-, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

TÁMASZ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
képviselő: Tóthné Svecz Valéria elnök
A szakszervezet üzemi balesetben, vagy más tragikus körülmények között (pl. betegségben) elhunyt tagjai tartásra jogosult hozzátartozóinak egészségügyi, szociális, valamint hátrahagyott fiatalkorú leszármazóinak iskoláztatási célú támogatása. Diák- és tömegsport eredményességi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű, beteg nyugdíjasok támogatása. Súlyos, vagy hosszabb ideig beteg, aktív munkavállalók anyagi támogatása. ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Békés Megyei Érdekvédelmi Sportegyesület

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Bányai István elnök, Kovács Krisztián elnökhelyettes
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vesebetegek helyzetét, társadalmi beilleszkedését szolgáló intézkedéseket. Javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a vesebetegeket érintő ügyekben. ... >>

Wass Albert Nyugdíjas Klub Békéscsaba-Erzsébethely Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Madách utca 38.
képviselő: Juhász József
Az egyesület célul tűzte ki, hogy a nyugdíjas vagy nyugdíj közeli korosztály számára aktív életet biztosítson, és gondoskodjék a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséről. Az egyesület a fentieket sport, kulturális rendezvények, szellemi vetélkedők, szórakoztató programok, egészségügyi felvilágosító előadások, természetgyógyászati foglalkozások, természetjáró programok szervezésével igyekszik elérni. ... >>
1. oldal