Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés szociális civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Csabai u. 30.
képviselő: Bartyik Jánosné
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása, gyermekek képességének fejlesztése, tehetséggondozás. ... >>

Báró Harruckern János György Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Kalász utca 8.
képviselő: Blaskovits Péter elnök
Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Békéscsabai Mentőalapítvány

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Borosgyán utca 23.
képviselő: elnök Földi Krisztián
A prehospitalis sürgősségi ellátás színvonalának emelése, a Békéscsabai Mentőállomás dolgozói által használt mentéstechnikai eszközök és védőfelszerelések beszerzése, munkakörülmények javítása, továbbképzések, oktatás szervezése. ... >>

Békési Egyetértés Mg. Szövetkezet Alapítványa

(szociális)

5630 Békés, Rákóczi F. út 33.
képviselő: Balogh László
A szociálisan rászoruló szövetkezeti tagok támogatása. ... >>

Békési Fiatalokért Egyesület

(szociális)

5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
képviselő: elnök Takács János
Összefogni azokat a Békésen élő pedagógusokat, orvosokat, szociális munkásokat, nyugdijasokat és egyéb személyeket, akik felvállalják, hogy aktívan tevékenykednek a békési fiatalokért. Segíteni szeretnének a fiataloknak, hogy önálló, sorsáért felelős állampolgárokká váljanak. ... >>

Békési Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Nevelő u. 1.
képviselő: elnök Szalkai Sándorné
A Békési 8. sz. Napköziotthonos Óvoda területén játszóudvar készítése, állandó karbantartása, esetleges állagromlástól való megóvása. Az óvoda eszközállományának és a nevelés feltételeinek segítése, javítása. ... >>

Békési Idősekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Miklósné
A Békés város területén lakó idős, beteg nyugdíjasok felkutatása, részükre indokolt esetben kisebb javítási munkák végzése, a felmerülő költségek finanszírozása, vagy ahhoz való hozzájárulás. Segítségnyújtás az egyéni gyógyászati segédeszközök cseréjéhez, javításához, vagy karbantartásához hozzájárulás. Átmeneti támogatás biztosítása. Szervezett műsoros klubdélutánok, ismeretterjesztő előadások technikai, pénzügyi támogatása. ... >>

Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 3-5.
képviselő: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó
Az iskola tehetséges tanulói, közösségi csoportjai részére személyiségfejlesztés biztosítása, diáksport fejlesztése, tanulmányi versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása, hátrányos helyzetű jó képességű gyermekek különböző versenyeken való részvételének ... >>

Cigány Szabadidősport Klub

(sport,szociális)

5630 Békés, Szikszai u. 14.
képviselő: Rácz Rezső
A szabadidősportklub célja az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Családért Alapítvány

(szociális,kulturális)

5630 Békés, Malom utca 5.
képviselő: Barkász Sándor, H. Kovács Judit elnök
Innovatív módszerek felkutatása és helyi viszonyokra történő adaptálásuk elősegítése. Tevékenységével igyekszik elsősorban a hátrányos helyzetű népesség csoportok számára a foglalkoztatási lehetőségeket feltárni, szervezni, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani egyrészt anyagi felemelkedésük céljából, másrészt kulturális értékeket, hagyományokat ápolni és továbbadni a szellemi örökségünk megőrzése és továbbörökítése céljából a társadalom minden rétege felé. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5630 Békés, József A. u. 12.
képviselő: elnök Fehérné Sas Éva
Az iskola diákjainak jutalmazása, hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi versenyeken, kultúrális rendezvényeken való indulásának támogatása. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Hőzső u. 14.
képviselő: Veress Béla Károlyné
Az iskola számítástechnikai, műszaki fejlesztése, tehetséggondozás. ... >>

Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület

(szociális)

5630 Békés, Jámbor utca 34.
képviselő: Jeneiné Drucker Judit elnök
Szabadidős tevékenység szervezése, hátrányos helyzetűek segítése. ... >>

EUNET Európai Együttműködési Hálozatokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Vásárszél utca 9. 3/11.
képviselő: dr. Kibédi-Varga Lajos
Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Kapocs Daganatos Betegek Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Szigetvári utca 15.
képviselő: elnök Némethné Kiss Klára
Békési lakosú daganatos betegek érdekeinek képviselete, támogatása, a betegek összefogása, részükre szakszerű tájékoztatás nyújtás. ... >>

MÁS-KÉP Egyesület

(szociális,kulturális)

5630 Békés, Hőzső utca 13.
képviselő: elnök Mező László
A Békésen élő cigány családok közösségi életének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a nők esélyegyenlőségének javítása, a romaság pozitív értékeinek propagálása, hagyományőrzés. Programok szervezésével más kép kialakítása a hátrányos helyzetű emberekről. ... >>

"MÉGIS VAN REMÉNY" Egyesület

(szociális)

5630 Békés, Drága utca 25.
képviselő: Durkó Albert ... >>

Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5630 Békés, Petőfi u. 4.
képviselő: Dr. Balanyi Lászlóné alelnök, Szulovszky Gyula elnök
A működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a tagok érdekvédelme, képviselete, összefogása. ... >>

Szent Ferenc Alapítvány

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Tátra u. 27.
képviselő: Kraszkó Ilona Mária elnök
munkaerő piacon hátrányos helyezetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Szent Lázár Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Gorkij utca 2/2.
képviselő: Kovács Istvánné
Idős, beteg emberek, hátrányos helyzetűek támogatása, humanitárius segítségnyújtás, munkanélküliek munkahely teremtése, rehabilitációs foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Szilágyi László Alapítvány

(szociális)

5630 Békés, Széchenyi tér 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Katona Gyula
A református egyházközösséghez tartozó, rászoruló, szegény, idős egyháztagok anyagi támogatása. A református egyházközösség által fenntartott, vagy esetleg később létesítendő szociális és karitatív intézmények anyagi támogatása. ... >>

Szilágyi László Alapítvány /Békés/

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Széchenyi tér 21.
képviselő: Tasnádi Jolán
Békés református egyházközségének karitatív - szociális tevékenysége, oktatási és művelődési céljának elősegítése. ... >>

Tágas Tér Egyesület

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Summás utca 18.
képviselő: Stelkovics Róbert
Tevékenységével személyes életvezetési tanácsadást nyújt - elsősorban a hátrányos helyzetű - embereknek, családoknak életváltozást eredményező közösségfejlesztési szolgáltatást nyújtson, ennek érdekében rendezvényeket szervezzel, oktatási és tanácsadási, mentori tevékenységet végezze. Az egyesület célja továbbá, hogy a társadalom tagjaival Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat megismertesse, elfogadtassa. ... >>
1. oldal