Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés sport civil szervezetek


Találatok száma: 56
1. oldal

A Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Cseresznye u. 5.
képviselő: Csarnai Gábor elnök
Békés városban sportegyesületeknél igazolt fiatal sportolók fejlődésének elősegítése, tömegsport jellegű asztalitenisz versenyek szervezése, lebonyolítása, szakkörök működtetésének támogatása, az asztalitenisz népszerűsítése az ifjúság körében. ... >>

A Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Kalász u. 29.
képviselő: Andor László
Ifjú sakkozók fejlődésének elősegítése, versenyeken való részvétel támogatása, szakkörök működtetése. ... >>

A békési "KORONA ÚTI ÓVODA GYERMEKEIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Korona u. 1.
képviselő: Maczikné Horváth Annamária kuratóriumi elnök
Az ovodába járó gyerekek egészséges életmódra történő nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése,az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek ovodai nevelésének megsegítése ... >>

A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Ótemető utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Imréné
Az Ótemető úti óvodába járó gyermekek egyéni személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása. Az óvodai játékeszközök, sporteszközök bővítése, fejlesztése. Óvodai kirándulások szervezése, költségeinek támogatása. Családi teadélutánok, vetélkedők, összejövetelek szervezése. Évente 2 óvónő szakmai tanfolyamának költségtérítése. ... >>

A Békési Ökölvívásért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Fáy A. u. 5/1. B. I/9.
képviselő: Maczik Pál
igazolt ökölvívó sportolók sportbeli fejlődésének elősegítése. Sportfelszerelések biztosítása, nehéz szociális helyzetű ökölvívó fiatalok szociális segítése ... >>

ÁFÉSZ Lövész Tömegsportklub Békés

(sport)

5630 Békés, Szántó u. 6.
képviselő: Androvitz Lajos elnök ... >>

Alkoholmentes Szabadidős Klub

(sport)

5630 Békés, Jantyik u. Műv.Központ
képviselő: Bánfalvi Magdolna titkár
Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Szánthó A. u. 10.
képviselő: Pataky Attila elnök
Békés Megye Képviselőtestülete Általános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthona tehetséges tanulóinak segítése, jutalmazása, táboroztatása. Az iskola alaptevékenységét segítő, a tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltető eszközök beszerzése. Az iskolai alaptevékenységen túli, az oktatást és nevelést elősegítő tevékenységek, így különösen a tömegsport, a szakkörök, kirándulások, szintjátszókör támogatása. A kiemelkedő tanulmányi munka, sporteredvény, művészeti tevékenység jutalmazása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 79. §-ának megfelelően nevelési-oktatási intézmény alapítása, fenntartása. ... >>

Barátság Horgászegyesület /Békés/

(sport)

5630 Békés, Széchenyi tér 11.
képviselő: Galovicz Lajos elnök, Lájer Pál ... >>

Békés - Murony Vadásztársaság

(sport)

5630 Békés, Kalászsor utca 30.
képviselő: elnök Kocsor László
vadgazdálkodás, sport és vadászlehetőség biztosítása ... >>

Békés Város Atlétikájáért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: Sebestyén Zsófia elnök
Sporttevékenység a munkaviszonyban és a poglári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével. ... >>

Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Bajza utca 1.
képviselő: Nánásiné Szabó Eszter
Békés város bölcsődéiben nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a gondozási-nevelési feltételek folyamatos javítása a bölcsődékben, a bölcsődei játékeszközök fejlesztése, a bölcsődék játékudvarának fejlesztése, a biztonságos játéktevékenység feltételeinek megteremtése, a bölcsődés gyermekek és a bölcsődei dolgozók egészségvédelme, testi és lelki egészségének megőrzése, a bölcsődék informatikai eszközállományának bővítése, fejlesztése, a bölcsődei dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, képzésszervezés, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, minden olyan tevékenység, amely a bölcsődék fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve. ... >>

Békési ÁFÉSZ Sportegyesület

(sport,oktatási)

5630 Békés, Szánthó A. u. 6.
képviselő: Bíró Imre
Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Asztalitenisz, kosárlabda, modellező, torna szakosztály működtetése. ... >>

Békési Cigánysport Egyesület

(sport)

5630 Békés, Dankó út
képviselő: Bodoczki Mihály elnök
Az adott területen belül szakágak működtetése, önköltséges tanfolyamok szervezése, a sportigények felkeltése, biztosítása, egészséges életmódra való nevelés, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Békési Diákok Atlétikai Clubja

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Szarvasi utca 34.
képviselő: elnök Fábián Tamás, ügyvezető elnök Veres Zsolt
1. A békési diákok szervezett atlétikai felkészítése, versenyeztetése, akik elsősorban békési lakosok vagy békési iskolák tanulói.
2. Segíteni az egészségmegörző, mozgást igénylő, szabadidős tevékenységként az altétikát választó diák és felnőtt békési lakosokat, tevékenységükben tanáccsal ellátni őket, szabadidős rendezvényeket szervezni számukra.
3. Segíteni a békési szenior korú atléták szabadidős tevékenységét, versenyekre való felkészítését, versenyeztetését. ... >>

Békési Férfi Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
képviselő: Baukó József elnök, Takács János ügyvezető elnök
Sportolási lehetőség biztosítása a kézilabdázni vágyó fiúk, férfiak számára. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságon, tornákon, kupákon. Az iskolai kézilabdacsapat segítése. ... >>

Békési Futball Club

(sport)

5630 Békés, Szarvasi utca 34.
képviselő: elnök Erdős Norbert Zoltán
A futball club célja, hogy elősegítse a békési labdarugó sport színvonalának emelését, megteremtse és folyamatosan biztosítsa a bajnokságban induló csapat működésének feltételeit, gondoskodjon az utánpótlás neveléséről. ... >>

Békési Horgász Egyesület

(sport)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: elnök Arató Imre
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Békési Kajak - Kenu Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Tátra u. 36.
képviselő: elnök Dr. Nagy György
Sportolási lehetőség biztosítása a kajakozni és kenuzni vágyó fiúk és lányok részére. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságokon, tornákon, kupákon. Az iskolai kajak-kenu sport segítése. ... >>

Békési Kézilabdázásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik M. utca 21-25.
képviselő: Mester Péter
A helyi sportélet támogatása, különösen a helyi kézilabda sport iskolai és versenysport támogatása. A helyi gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályos kézilabda csapatok működési feltételeinek segítése. A Békési NB I B-s Férfi Kézilabda Csapat felkészülésének és bajnokságban való részvételének támogatása, a működés anyagi feltételeinek javítása. ... >>

Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 3-5.
képviselő: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó
Az iskola tehetséges tanulói, közösségi csoportjai részére személyiségfejlesztés biztosítása, diáksport fejlesztése, tanulmányi versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása, hátrányos helyzetű jó képességű gyermekek különböző versenyeken való részvételének ... >>

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi u. 7-9.
képviselő: elnök Erdei Ferenc, ügyvezető elnök Takács János
Szabadidős tevékenység szervezése, rekreáció segítése a sport eszközeivel. Tömegsport rendezvények szervezése, természetjárás, turisztikai programok szervezése, segítése, környezetvédelem. Labdajátékok városi szervezése. Tehetséges fiatalok felkarolása és versenyeztetésük megszervezése, kiemelten a város hagyományos sportágában a kosárlabdázásban. Városi bajnokságok rendezése. ... >>

Békési Szabadidős Íjász Klub

(sport,természetvédelem,oktatási)

5630 Békés, Zöldfa utca 13.
képviselő: elnök Fábi István
Szabadidős tevékenység szervezése. Rekreáció segítése a sport eszközeivel. Tömegsport rendezvények szervezése, az íjászat népszerűsítése. Természetjárás, turisztikai programok szervezése, környezetvédelem. Tehetséges fiatalok felkarolása és versenyeztetésük megszervezése. Városi és megyei bajnokságok rendezése. ... >>

Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület

(sport)

5630 Békés, Csabai u. 9.
képviselő: elnök Sájerman László, tiszteletbeli elnök Urkomné Veres Ilona, titkár Lévai Csaba
Lovassport népszerűsítése, Békés város képviselete a lovassportban, lovaspálya kialakítása, fedeles lovarda, vagy szín építése (hogy ne legyen az idő befolyásoló tényező), lovasprogramok szervezése, rendezése, az egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Békési Tenisz Klub

(sport,oktatási)

5630 Békés, Petőfi utca 16.
képviselő: elnök Farkas György
Békés városban a tenisz sport meghonosítása. A tenisz verseny-sportba való bekapcsolása. A tenisz oktatás megszervezése. A szabadidős sporttevékenység lehetőségeinek bővítése. ... >>

Békési Torna Egylet

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Maczik Pál elnök
Az ifjúság sportoltatása, versenyeztetése. Utánpótlás nevelés a működő sportágak részére, az általános és középfokú iskolák, oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelése, sporttevékenysége. ... >>

Borosgyán Horgász Egyesület

(sport)

5630 Békés, Széchenyi tér 11.
képviselő: Lájer Pál
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Cigány Szabadidősport Klub

(sport,szociális)

5630 Békés, Szikszai u. 14.
képviselő: Rácz Rezső
A szabadidősportklub célja az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Dél-Kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

5630 Békés, Szarvasi út 16. IV/27.
képviselő: Kovács Ferenc elnök
Katasztrófahelyzetek kialakulása esetén vízimentés, katasztrófaelhárítási feladatok, életmentési feladatok ellátása, különleges mentési feladatok (kutyás-, vízi- és hegyimentés, valamint barlangmentés). Egyéb veszélyhelyzetek esetén kialakuló mentési, kárelhárítási, felderítési feladatok. Szabadidős tevékenység szervezése, tömegsportrendezvények szervezése, népszerűsítése, gyermekek és felnőttek természetes és mesterséges vizekkel valamint a vizek veszélyeivel való megismertetése. Egészségmegőrző és rehabilitációs programok szervezése. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, József A. u. 12.
képviselő: Karácsné Sárközi Dóra
A gyermekek táboroztatásához való hozzájárulás, sporteszközök vétele, a diáksport működéséhez szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Európai Élettér Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi út 107.
képviselő: elnök Surman Attila Miklós
Kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási és kutatási tevékenység, egészségügyi és szociális tevékenység, környezetvédelem, jogvédő tevékenység és egyéb tevékenység végzése. Olyan szükségszerű feladatok felvállalása, amely az egész társadalom számára hasznos. Nehéz élethelyzetben lévő társadalmi csoportok érdekképviselete, köztük a cigányság érdekképviselete. Kulturális rendezvények szervezése, hagyományőrzés és ápolás. Sport tevékenység folytatása hobbiszinten. Közéleti tevékenységek folytatása. Elősegíteni az oktatási és nevelési nehézségekkel küszködő gyermekek előrébb jutását, tanácsolni, mentorolni az arra ráutaltakat, munkaerőpiacra jutásuk elősegítése, foglalkoztatás. Továbbá adományok osztása, koordinálása. Integráció elősegítése. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, az alapítónál szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

Fenntartható Térségért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

5630 Békés, Iskola utca 13.
képviselő: Gyebnár Péter
A sport, turisztikai, kulturális lehetőségek összekapcsolása. ... >>

Gyulai Szolgáltató Vadásztársaság

(sport)

5630 Békés, Kalász u. 30.
képviselő: Kocsor László
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált - eseti - sportvadászati lehetőséget biztosít. Bérkilövő jellegéből adódóan eseti önköltséges vagy jutalom társas vadászatokat szervez. ... >>

HIÁTUS Alapítvány /Bétakikome/

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

5630 Békés, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Dankowsky Tímea
A Békési Középiskolai Kollégium elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultura megőrzése, a környezet- és természetvédelem támogatása, a tanulmányi munkához szükséges anyagi háttér biztosítása, a sportolás, az egészséges életmód támogatása, a kollégisták szabadidős programjaihoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint a kollégiumi konyha szolgáltatási színvonalának javítása. ... >>

HIÁTUS Alapítvány a Békésen tanuló középiskolai kollégistákért és menzásokért

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

5630 Békés, Petőfi S. u. 9.
képviselő: D. Nagy Ágnes, Takács Ernő
A Békési Középiskolai Kollégium elhe- lyezési körülményeinek javítása, népi kultura megzőrzése, környezet- és ter- mészetvédelem támogatása, tanulmányi munkához szükséges anyagi háttér bizto- sítása, sportolás, egészséges életmód támogatása, kollégisták szabadidős programjaihoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, a kollégiumi konyha szol- gáltatási színvonalának javítása. ... >>

Jóbarát Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5630 Békés, Mátyás király utca 2.
képviselő: Szűcs Sándor, Zsíros János
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Kállai Jenő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik utca 21-25.
képviselő: elnök Dávid Katalin
Békés Város sportéletének fejlesztése, az Eötvös József Általános Iskola sportcsarnoka felszerelésének biztosítása, sportszerek, sporteszközök vételének anyagi biztosítása. ... >>

Kígyó és Daru Távol-Keleti Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

5630 Békés, Szélső utca 46.
képviselő: elnök Puskás István, főtitkár Prágai Endre
Szabadidős programok szervezése, a sport iránt érdeklődők összefogása. ... >>

Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Málna u. 5.
képviselő: Domokos László
Az óvodába járó gyerekek egészséges életmódra nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése, az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek óvodai nevelésének megsegítése. ... >>

Körös Régió Természetjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

5630 Békés, Múzeum köz 1.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Egyesületi formában keretet adni a Körösök völgyében a térség, a régió megismeréséhez álló turisztikai vonzerő értékeinek jobb kihasználásához, látványosságainak megismeréséhez, kerékpár és lovastúrák előkészítésével, vizitúrák szervezésével, hajók bérbeadásával kikötőhelyek biztosításával, vadvizi tőra programok előkészítésével, hegyi, barlang- és sítúrák programjainak ajánlásával, iskolák és magánszemélyekből álló csoportok részére magyar és a környező országok területére. ... >>

Linea Aerobic Klub

(sport)

5600 Békés, Petőfi utca 17.
képviselő: Bimbó Katalin elnök
Sportág népszerűsítése, versenyekre való felkészítés segítése, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Magyar Nemzeti Esély Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Kökény utca 36.
képviselő: Kis Tamás
Közreműködni a magukat magyar nemzetiségűnek valló emberek életminőségének javításában, alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több fórumon képviselni érdekeiket. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok megtartása, szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kultúra és közélet területén tevékenykedő, magukat magyar nemzetiségűnek valló tehetségeknek. ... >>

Marcsi Judó Iskolája

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Fáy u. 11. 4/30.
képviselő: Kálóczi Mária ... >>

MTTSZ Békés Városi Lövész Tömegsport Klub

(sport)

5630 Békés, Hőzső u. 4.
képviselő: Szabó László
Szabadidős, tömeg- és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, azok anyagi finanszírozása. ... >>

MTTSZ Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Lövész Tömegsport Klub Békés

(sport)

5630 Békés, Rákóczi F. u. 33.
képviselő: Gombkötő József elnökhelyettes, Hegyesi Erzsébet gazd.ügyintéző, Tokaji Mihály elnök ... >>

MTTSZ Mezőgazdasági Szakmunkás és Szakközépiskola Lövész Tömegsportklub

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Mester Péter, Pataki László, Vámos Jánosné
Szabadidős, tömeg- és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, azok anyagi finanszírozása. ... >>
1. oldal 2. oldal