Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

A békési "KORONA ÚTI ÓVODA GYERMEKEIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Korona u. 1.
képviselő: Maczikné Horváth Annamária kuratóriumi elnök
Az ovodába járó gyerekek egészséges életmódra történő nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése,az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek ovodai nevelésének megsegítése ... >>

A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Ótemető utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Imréné
Az Ótemető úti óvodába járó gyermekek egyéni személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása. Az óvodai játékeszközök, sporteszközök bővítése, fejlesztése. Óvodai kirándulások szervezése, költségeinek támogatása. Családi teadélutánok, vetélkedők, összejövetelek szervezése. Évente 2 óvónő szakmai tanfolyamának költségtérítése. ... >>

A Jantyik utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Jantyik u. 33.
képviselő: Ökrösné Baji Katalin elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, eszközök gyarapítása, képesség fejlesztés és tehetséggondozás. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Béres Istvánné elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása. Élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése. A játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása (udvari, csoportszobai). A kiemelt képesség fejlesztése és a tehetség gondozása. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Kisné dr. Balogh Ibolya
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása. ... >>

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Szánthó A. u. 10.
képviselő: Pataky Attila elnök
Békés Megye Képviselőtestülete Általános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthona tehetséges tanulóinak segítése, jutalmazása, táboroztatása. Az iskola alaptevékenységét segítő, a tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltető eszközök beszerzése. Az iskolai alaptevékenységen túli, az oktatást és nevelést elősegítő tevékenységek, így különösen a tömegsport, a szakkörök, kirándulások, szintjátszókör támogatása. A kiemelkedő tanulmányi munka, sporteredvény, művészeti tevékenység jutalmazása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 79. §-ának megfelelően nevelési-oktatási intézmény alapítása, fenntartása. ... >>

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Csabai u. 30.
képviselő: Bartyik Jánosné
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása, gyermekek képességének fejlesztése, tehetséggondozás. ... >>

Békés-Tarhosi Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: alelnök Lndenbergerné dr. Kardos Erzsébet, elnök Mező Imre, titkár Erdei István
A Tarhosi Énekiskola (1946-1954) hagyományainak alapján a Körös-vidék a zenei közműveltségének fejlesztése. Zenei találkozók kezdeményezése és ezek szervezésében való részvétel. A magyar kóruskultúra fejlesztésében való részvétel. Találkozók, pályázatok, írásművek, rádió- és TV-műsorok kezdeményezése. A volt tarhosi diákok összefogása, találkozó rendezése, hagyományok ápolása. ... >>

Békési Diákok Atlétikai Clubja

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Szarvasi utca 34.
képviselő: elnök Fábián Tamás, ügyvezető elnök Veres Zsolt
1. A békési diákok szervezett atlétikai felkészítése, versenyeztetése, akik elsősorban békési lakosok vagy békési iskolák tanulói.
2. Segíteni az egészségmegörző, mozgást igénylő, szabadidős tevékenységként az altétikát választó diák és felnőtt békési lakosokat, tevékenységükben tanáccsal ellátni őket, szabadidős rendezvényeket szervezni számukra.
3. Segíteni a békési szenior korú atléták szabadidős tevékenységét, versenyekre való felkészítését, versenyeztetését. ... >>

Békési Férfi Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
képviselő: Baukó József elnök, Takács János ügyvezető elnök
Sportolási lehetőség biztosítása a kézilabdázni vágyó fiúk, férfiak számára. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságon, tornákon, kupákon. Az iskolai kézilabdacsapat segítése. ... >>

Békési Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Nevelő u. 1.
képviselő: elnök Szalkai Sándorné
A Békési 8. sz. Napköziotthonos Óvoda területén játszóudvar készítése, állandó karbantartása, esetleges állagromlástól való megóvása. Az óvoda eszközállományának és a nevelés feltételeinek segítése, javítása. ... >>

Békési Gyermekmosoly Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Nevelő u. 1.
képviselő: Makra Sándor
A békési 8. számú Napköziotthonos Óvoda területén játszóudvar elkészítése, állandó karbantartása, az idő múlásával bekövetkezendő esetleges állagromlástól való megóvása. ... >>

Békési Kajak - Kenu Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Tátra u. 36.
képviselő: elnök Dr. Nagy György
Sportolási lehetőség biztosítása a kajakozni és kenuzni vágyó fiúk és lányok részére. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságokon, tornákon, kupákon. Az iskolai kajak-kenu sport segítése. ... >>

Békési Kézilabdázásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik M. utca 21-25.
képviselő: Mester Péter
A helyi sportélet támogatása, különösen a helyi kézilabda sport iskolai és versenysport támogatása. A helyi gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályos kézilabda csapatok működési feltételeinek segítése. A Békési NB I B-s Férfi Kézilabda Csapat felkészülésének és bajnokságban való részvételének támogatása, a működés anyagi feltételeinek javítása. ... >>

Békési Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Széchenyi tér 4.
képviselő: Bíró Mária elnök, Gyumbier Ferencné
A Békési Városi Könyvtár szinvonalas működésének segítése, könyvek, sajtótermékek, video- és hangkazetták beszerzése, könyvtári rendezvények finanszirozása. Technikai eszközök beszerzése révén a könyvtárnak, mint információs központnak a fejlesztése. ... >>

Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 3-5.
képviselő: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó
Az iskola tehetséges tanulói, közösségi csoportjai részére személyiségfejlesztés biztosítása, diáksport fejlesztése, tanulmányi versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása, hátrányos helyzetű jó képességű gyermekek különböző versenyeken való részvételének ... >>

Békési Torna Egylet

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Maczik Pál elnök
Az ifjúság sportoltatása, versenyeztetése. Utánpótlás nevelés a működő sportágak részére, az általános és középfokú iskolák, oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelése, sporttevékenysége. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, József A. u. 12.
képviselő: Karácsné Sárközi Dóra
A gyermekek táboroztatásához való hozzájárulás, sporteszközök vétele, a diáksport működéséhez szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5630 Békés, József A. u. 12.
képviselő: elnök Fehérné Sas Éva
Az iskola diákjainak jutalmazása, hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi versenyeken, kultúrális rendezvényeken való indulásának támogatása. ... >>

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Hőzső u. 14.
képviselő: Veress Béla Károlyné
Az iskola számítástechnikai, műszaki fejlesztése, tehetséggondozás. ... >>

Egészséges Nőkért, Boldog Születésekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5630 Békés, Málna utca 10.
képviselő: Dr. Rucz Árpád
A Békéscsabai Réthy Pál Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Oszályán történő gyógyító, ápoló munka segítése, a tárgyi feltételek javítása. A műtéti, szülészeti, újszülött ellátás és csecsemőgondozás felszereltségének javítása, a hiányzó eszközök beszerzése. Az osztályon dolgozó orvosok, szülésznők, ápolók képzésének, továbbképzésének támogatása. Szakkönyvet, folyóiratok vásárlása. ... >>

Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.
képviselő: Bondárné Pásztor Emma
A békési Epreskert óvodába járó gyermekek egészséges életmódra történő nevelése feltételeinek biztosítása, az óvodának egy csoportszobával való bővítése, ennek felszerelése eszközökkel, játékokkal, a meglevő játékeszközök folyamatos bővítése. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, az alapítónál szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

Farkas Gyula Oktatási Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Sájerman László
Az alapítónál kimagasló sport vagy tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása, az alapítónál működő kollégium anyagi eszközeinek fejlesztése és bővítése, szervezett szakmai, kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

HIÁTUS Alapítvány /Bétakikome/

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

5630 Békés, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Dankowsky Tímea
A Békési Középiskolai Kollégium elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultura megőrzése, a környezet- és természetvédelem támogatása, a tanulmányi munkához szükséges anyagi háttér biztosítása, a sportolás, az egészséges életmód támogatása, a kollégisták szabadidős programjaihoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint a kollégiumi konyha szolgáltatási színvonalának javítása. ... >>

HIÁTUS Alapítvány a Békésen tanuló középiskolai kollégistákért és menzásokért

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

5630 Békés, Petőfi S. u. 9.
képviselő: D. Nagy Ágnes, Takács Ernő
A Békési Középiskolai Kollégium elhe- lyezési körülményeinek javítása, népi kultura megzőrzése, környezet- és ter- mészetvédelem támogatása, tanulmányi munkához szükséges anyagi háttér bizto- sítása, sportolás, egészséges életmód támogatása, kollégisták szabadidős programjaihoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, a kollégiumi konyha szol- gáltatási színvonalának javítása. ... >>

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Hunyadi tanya 1/1.
képviselő: Tokai Ferencné
Az óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése éa annak elősegítése, illetve ezek támogatása. ... >>

Kállai Jenő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik utca 21-25.
képviselő: elnök Dávid Katalin
Békés Város sportéletének fejlesztése, az Eötvös József Általános Iskola sportcsarnoka felszerelésének biztosítása, sportszerek, sporteszközök vételének anyagi biztosítása. ... >>

Korona Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány /Békés/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Málna u. 5.
képviselő: Domokos László
Az óvodába járó gyerekek egészséges életmódra nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése, az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek óvodai nevelésének megsegítése. ... >>

Körös Menti Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Jantyik utca 21-25.
képviselő: elnök Farkas László Sándorné
Kistérségipedagógiai érdekképviselet, összefogás,a társult iskolák pedagógiai szakmai segítése. ... >>

Körös Régió Természetjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

5630 Békés, Múzeum köz 1.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Egyesületi formában keretet adni a Körösök völgyében a térség, a régió megismeréséhez álló turisztikai vonzerő értékeinek jobb kihasználásához, látványosságainak megismeréséhez, kerékpár és lovastúrák előkészítésével, vizitúrák szervezésével, hajók bérbeadásával kikötőhelyek biztosításával, vadvizi tőra programok előkészítésével, hegyi, barlang- és sítúrák programjainak ajánlásával, iskolák és magánszemélyekből álló csoportok részére magyar és a környező országok területére. ... >>

Marcsi Judó Iskolája

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Fáy u. 11. 4/30.
képviselő: Kálóczi Mária ... >>

MTTSZ Mezőgazdasági Szakmunkás és Szakközépiskola Lövész Tömegsportklub

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Hőzső u. 39.
képviselő: Mester Péter, Pataki László, Vámos Jánosné
Szabadidős, tömeg- és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, azok anyagi finanszírozása. ... >>

TALENTUM Alapfokú Művészeti Iskoláért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Akácfa u. 9.
képviselő: Kis Béla elnök
Alapfokú művészoktatás, iskolarendszerű képzésben, alapfokú művészeti iskola fenntartása. ... >>

Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Teleky u. 26.
képviselő: Szalai László elnök
Az óvodába járó gyermekek személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása, játékeszközök bővítése. Óvodai kirándulások, összejövetelk szervezése, óvónők szakmai tanfolyamának költségtérítése, ... >>
1. oldal