Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bekecs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"Bekecsi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3903 Bekecs, Honvéd u. 79.
képviselő: Bodnár Lajosné
A Bekecsi Általános Iskola bővítése, az új tantermek bútorainak biztosítása. A Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folyó oktató, nevelő munka segítése, így különösen: taneszközök beszerzése, tehetséges gyermekek támogatása, tanulmányi kirándulások szervezése, a költségek térítése, tanulmányi vetélkedők szervezése, s támogatása, egészséges életmódra nevelés, diáksport támogatása, környezetszeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra támogatása, a tanulók művészeti és kultúrális lehetőségeinek támogatása, stb. Az alapítvány céljának elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

LURKÓ ALAPÍTVÁNY BEKECS

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3903 Bekecs, Béke út 2.
képviselő: Sárossy Tünde
A gyermekek nevelése és oktatása, képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés. A hátrányos helyzetben lévő beteg, szociálisan vagy önhibájukon kívül rászoruló óvodás korú gyermekek tanulmányainak, megélhetésének segítése.
A hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javítása, szociális tevékenység, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Gyermekbarát-balesetmentes udvari környezet kialakítása.
A néphagyomány ápolás eszközrendszerének folyamatos bővítése, korszerűsítése, a nevelés feltételeinek javítása. Jeles napokra családok bevonása az óvodai életbe, kulturális rendezvények szervezése, támogatása.
Az óvodai csoportszobai játékállomány bővítése, minőségi javítása, korszerű, használható, időtálló játékeszközök beszerzésével.
A művészeti nevelés eszköztárának fejlesztése, mesekönyvek, bábok, gyermekhangszerek beszerzésével.
Kistérségünk megismertetése, az alapítvány által támogatni kívánjuk a gyermekkirándulásokat, kistérségben, régiónkban szervezett gyermekrendezvényeken való részvételt.
A természet közeli, érzelemgazdagító életszemlélet, környezettudatos viselkedés kialakítása, szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárolása. A mozgáslehetőségek, a testedzés feltételeinek bővítése, programok szervezése, tartásjavító, gyógytorna eszközeinek beszerzése.
Természetes anyagokból készült, a gyermekek méreteihez megfelelő óvodai bútorok beszerzése. Esztétikus, barátságos gyermek-közeli óvodai környezet kialakítása, a gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz szükség szerint az önerő biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Színesebb Életért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3903 Bekecs, Szabadság út 17/A.
képviselő: Szűcsné Gábor Erika
mozgássérültek részére oktatás, átképzés megszervezése, támogatása, - üdülési lehetőségek felkutatása, megszervezése, rokkantaknak alkalmas üdülések szervezése és megfelelő üdülésre alkalmas létesítmények kialakítása, - szervezési és koordinációs munka végzése súlyosan sérült, segítség nélkül maradt rokkant emberek érdekében szociális és kulturális területeken, - betegség, vagy baleset folytán mozgás és munkaképességben korlátozott emberek visszasegítése a mindennapi életbe. Ennek érdekében az élet különböző területéről életmodellek kidolgozása, ezek működtetése. Fentiekről oktatás végzése, és munkahelyek teremtés,. - a rokkant embereknek ingyenes jogsegély nyújtása és egyéb gazdasági és életviteli tanácsadás. - rokkantak sporttevékenységének támogatása - halmozottan sérültek szociális, mentális és rehabilitációs segítése a mindennapi gondok leküzdésében, az 1997. évi CLVI.tv.26.§.c.) 2. és c.) 17.pontjai szerint. - az alapítvány a célkitűzését pályázat útján, és a célcsoportokkal felvett kapcsolat alapján, az igények szerint teljesíti. ... >>

VIP Dance Club Egyesület

(sport,oktatási)

3903 Bekecs, Szent István út 16.
képviselő: Maurizio Vescovo enök
Az egyesület célja, hogy a versenytáncot, mint sportot és, mint életmódot a fiatalság körében propagálja, a fiatalság részére oktassa. Az egyesület a hazai versenytánc nemzetközi színtéren való eredményességének elősegítése érdekében megkülönböztetett figyelmet kíván forgatni a fiatal tánctehetségek felfedezésére, szakmai előmenetelének biztosítására. Az egyesület célja továbbá a társastáncok korosztálytól független oktatása, és a versenytánc megismertetése, népszerűsítése a társadalom széles körében. ... >>
1. oldal