Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bekecs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

"Bekecsi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3903 Bekecs, Honvéd u. 79.
képviselő: Bodnár Lajosné
A Bekecsi Általános Iskola bővítése, az új tantermek bútorainak biztosítása. A Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folyó oktató, nevelő munka segítése, így különösen: taneszközök beszerzése, tehetséges gyermekek támogatása, tanulmányi kirándulások szervezése, a költségek térítése, tanulmányi vetélkedők szervezése, s támogatása, egészséges életmódra nevelés, diáksport támogatása, környezetszeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra támogatása, a tanulók művészeti és kultúrális lehetőségeinek támogatása, stb. Az alapítvány céljának elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

LURKÓ ALAPÍTVÁNY BEKECS

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3903 Bekecs, Béke út 2.
képviselő: Sárossy Tünde
A gyermekek nevelése és oktatása, képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés. A hátrányos helyzetben lévő beteg, szociálisan vagy önhibájukon kívül rászoruló óvodás korú gyermekek tanulmányainak, megélhetésének segítése.
A hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javítása, szociális tevékenység, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Gyermekbarát-balesetmentes udvari környezet kialakítása.
A néphagyomány ápolás eszközrendszerének folyamatos bővítése, korszerűsítése, a nevelés feltételeinek javítása. Jeles napokra családok bevonása az óvodai életbe, kulturális rendezvények szervezése, támogatása.
Az óvodai csoportszobai játékállomány bővítése, minőségi javítása, korszerű, használható, időtálló játékeszközök beszerzésével.
A művészeti nevelés eszköztárának fejlesztése, mesekönyvek, bábok, gyermekhangszerek beszerzésével.
Kistérségünk megismertetése, az alapítvány által támogatni kívánjuk a gyermekkirándulásokat, kistérségben, régiónkban szervezett gyermekrendezvényeken való részvételt.
A természet közeli, érzelemgazdagító életszemlélet, környezettudatos viselkedés kialakítása, szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárolása. A mozgáslehetőségek, a testedzés feltételeinek bővítése, programok szervezése, tartásjavító, gyógytorna eszközeinek beszerzése.
Természetes anyagokból készült, a gyermekek méreteihez megfelelő óvodai bútorok beszerzése. Esztétikus, barátságos gyermek-közeli óvodai környezet kialakítása, a gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz szükség szerint az önerő biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Parachute Miskolc Sport Klub

(intézményi,sport)

3903 Bekecs, Igazság út 64.
képviselő: Rábai János József elnök ... >>
1. oldal