Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Battonya oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
képviselő: Dobozi Emilia, Roczkóv Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása, az intézményben végzett diákok szerb legalább középfokú nyelvvizsgájának 50%-ban történő anyagi támogatása. Intézmény állagának megóvása, rendezvények eseti és részleges költségviselése. ... >>

A Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi út 54.
képviselő: Roczkov Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása ösztöndíj, eseti támogatás formájában, kizárólagosan felsőfokú oktatási intézmények hallgatói támogatásával. ... >>

A zene mindenkié Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő utca 103.
képviselő: kuratóriumi elnök Motyovszkiné Kovács Erika
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Ezen munka eredményességének lehetőségét biztosítani, minőségileg jó eszközök, hangszerek vásárlásával. Tanulóink, pedagógusaink eljuttatása a megyei, országos versenyekre, találkozókra, bemutatókra, műsorokra. Testvérvárosi kapcsolatok kölcsönös ápolása, az iskola működő hagyományainak ápolása. ... >>

Battonya Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 72/a.
képviselő: elnök Király Józsefné
Könyvtári rendezvények finanszírozása, technikai eszközök beszerzése, könyvek és "hangzó anyagok" vásárlása, fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása és azok díjazása. ... >>

Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Fő u. 72/a.
képviselő: Király Józsefné elnök
Könyvtári rendezvények finanszírozása, technikai eszközök beszerzése, könyvek és hangzó anyagok vásárlása, fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása és azok díjazása. ... >>

Battonya Város Művelődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 77.
képviselő: Takács Dezsőné Tornyai Erzsébet
Előadások, művészeti események szervezésének támogatása, meghívott előadók, művészek tiszteletdíjának, szállásuknak, étkezésüknek, utiköltségüknek finanszírozása, Battonya város iskoláinak a támogatása, könyvutalványok vétele, versenyeken jó eredményt elért tanulók díjazása, a városban működő Gazdakör által szervezett összejöveteleken résztvevő előadók tiszteletdíjához való hozzájárulás. ... >>

Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Hősök tere 11/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Nagy Ildikó
A Battonyai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának és sportéletének korszerűsítése az alapító okiratban részletezett célok alapján. ... >>

Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 32.
képviselő: Czúth Lajosné elnök
Óvodai nevelés támogatása, alkalmankénti szociális támogatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Battonyai Testgyakorlók Köre

(sport,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 62-64.
képviselő: elnök Droppa Ferenc
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőségek elősegítése. ... >>

"Kárpád - medencei Magyar Gazdák" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5830 Battonya, Tanya 29.
képviselő: Keszthelyi Zoltán
Az egyesület tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, tudományos kiállítások, oktatás, a gazdálkodók közötti versenyek, és az egyesületi oktatási csoportok tevékenységévnek finanszírozása. Programokon való részvételhez kapcsolódó vendéglátás, közösségi kirándulások, kiadványok, gazdafórumok, egyesületi rendezvények finanszírozása, eszközök beszerzése. A mindenkori tagok bevonása a magyar, illetve Kárpád-medencei gazdahagyományok ápolásába, önmaguk és mások iránti tiszteletük, igényességük formálásába. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, rászoruló családok, gazdák támogatása. ... >>

Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5830 Battonya, Hősök tere 5.
képviselő: Somogyvári Istvánné
A Közösségi Ház tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, hitoktatás, énekkar és az egyházközségi lelki csoportok szervezése, közösségi kirándulások, zarándoklatok, kiadványok, színházlátogatások, egyházközségi rendezvények szervezése, rászoruló gyermekek, családok támogatása. ... >>

Lucian Magdu Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 121.
képviselő: kuratóriumi elnök Sutya Miklósné
A Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek javítása. Az iskolában és óvodában folyó oktatás és nevelés színvonalának emelése, a román nyelv tanulásában élen járó diákok jutalmazása. A román nyelv oktatásában élen járó perdagógusok anyagi elismerésben való részesítése. A román egyházi hitoktatás színvonalának javítása. ... >>

LUCIAN MAGDU Alapítvány /Battonya/

(oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 40.
képviselő: Figuli Ivona
Oktatási, hitoktatási cél az alapítói okrat szerint. ... >>

Mikes Kelemen Középiskoláért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 72.
képviselő: elnök Benye Hajnalka
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, sport, euróatlanti integráció elősegítése. ... >>
1. oldal