Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Battonya kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A zene mindenkié Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő utca 103.
képviselő: kuratóriumi elnök Motyovszkiné Kovács Erika
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Ezen munka eredményességének lehetőségét biztosítani, minőségileg jó eszközök, hangszerek vásárlásával. Tanulóink, pedagógusaink eljuttatása a megyei, országos versenyekre, találkozókra, bemutatókra, műsorokra. Testvérvárosi kapcsolatok kölcsönös ápolása, az iskola működő hagyományainak ápolása. ... >>

Battonya Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 72/a.
képviselő: elnök Király Józsefné
Könyvtári rendezvények finanszírozása, technikai eszközök beszerzése, könyvek és "hangzó anyagok" vásárlása, fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása és azok díjazása. ... >>

Battonya Város Művelődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 77.
képviselő: Takács Dezsőné Tornyai Erzsébet
Előadások, művészeti események szervezésének támogatása, meghívott előadók, művészek tiszteletdíjának, szállásuknak, étkezésüknek, utiköltségüknek finanszírozása, Battonya város iskoláinak a támogatása, könyvutalványok vétele, versenyeken jó eredményt elért tanulók díjazása, a városban működő Gazdakör által szervezett összejöveteleken résztvevő előadók tiszteletdíjához való hozzájárulás. ... >>

Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Hősök tere 11/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Nagy Ildikó
A Battonyai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának és sportéletének korszerűsítése az alapító okiratban részletezett célok alapján. ... >>

Battonyai "EURÓPA" Ifjúsági Sportegyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 78/4.
képviselő: elnök Papp László endre
Battonya és a város nemzeti kisebbségeihez tartozók szellemi, kulturális életének felpezsdítése. Fiatalok számára mentálhigiénés, szabadidős tevékenység szervezése, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység, a versenysport és helyi tömegsport támogatása. ... >>

Battonyai Magyar - Román Baráti Társaság Egyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Hunyadi út 40.
képviselő: Andrásné Ikládi Etelka társelnök, Angyal Józsefné elnök, Pelyváné Pilán Zsófia titkár
A magyar és román polgárok körében barátsági mozgalom szervezése. Rendezvények, programok szervezése, kiadványok megjelentetése magyar és román nyelven. Települések testvérkapcsolatainak kialakítása, társadalmi, gazdasági együttműködések létrehozása, közös kulturális és sportrendezvények szervezése, cserelátogatások. ... >>

Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 32.
képviselő: Czúth Lajosné elnök
Óvodai nevelés támogatása, alkalmankénti szociális támogatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete

(kulturális,egyéb)

5830 Battonya, Hunyadi u. 40.
képviselő: Kreszta Traján elnök
Az egyesület célja, hogy az Állam által biztosított feltételek alapján szervezze, és irányítsa a helyi román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzésével, fejlesztésével, az önismereti tudat erősítésével, és a közösségi élettel kapcsolatos tevékenységet. ... >>

Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5830 Battonya, Hunyadi János utca 58.
képviselő: Gyenes-Eckbauer Miklós
Hagyományőrzés, természetvédelem, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Fantázia Sport és Kultúra Egyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Puskin utca 39.
képviselő: Droppa Ferenc titkár, Mudrity György elnökhelyettes, Nagy István elnök
Sport, tömegsport - különösen a labdarúgás, kerékpározás, atlétika, gyermekek és családok sportversenyei, horgászat, egyéb tömegeket megmozgató sport tevékenységek - kulturális események megszervezése, lebonyolítása, fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

"Kárpád - medencei Magyar Gazdák" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5830 Battonya, Tanya 29.
képviselő: Keszthelyi Zoltán
Az egyesület tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, tudományos kiállítások, oktatás, a gazdálkodók közötti versenyek, és az egyesületi oktatási csoportok tevékenységévnek finanszírozása. Programokon való részvételhez kapcsolódó vendéglátás, közösségi kirándulások, kiadványok, gazdafórumok, egyesületi rendezvények finanszírozása, eszközök beszerzése. A mindenkori tagok bevonása a magyar, illetve Kárpád-medencei gazdahagyományok ápolásába, önmaguk és mások iránti tiszteletük, igényességük formálásába. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, rászoruló családok, gazdák támogatása. ... >>

Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5830 Battonya, Hősök tere 5.
képviselő: Somogyvári Istvánné
A Közösségi Ház tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, hitoktatás, énekkar és az egyházközségi lelki csoportok szervezése, közösségi kirándulások, zarándoklatok, kiadványok, színházlátogatások, egyházközségi rendezvények szervezése, rászoruló gyermekek, családok támogatása. ... >>

Segélynyújtó kéz a roma és a hovatartozás nélküli személyek jobblétéért alapítvány

(szociális,kulturális)

5830 Battonya, Fő út 126.
képviselő: elnök Farkas Fortuna
Hátrányos helyzetű családok segítése, roma kultúra és hagyomány ápolása. ... >>

SZÁMÍTHATSZ RÁNK! Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

5830 Battonya, Hősök tere 8.
képviselő: Korobán Éva elnök
Családok szociális, kulturális támogatása. Kiadványok készítése, eljuttatása a szülőkhöz a droghasználat megelőzésével kapcsolatban. Lakosság információval való ellátása (felvilágosítás, prevenció). Helyi erőforrások mobilizálása (családok, közösségek), programok szervezése a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére. Szülő-gyerek közötti konfliktusok kezelésének támogatása. Az Európai Unió prevenciós elveinek és módszereinek megismertetése. ... >>
1. oldal