Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye szociális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Együtt az Idősekért Alapitvány (közhasznú)

(szociális)

3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.
képviselő: Máténé Galovics Katalin
A Starján, Mizserfa-Szentkuti Szociális Otthon által nyújtott szociális szolgáltatás színvonalának emelése, az itt élő idős emberek életkörülményeinek jyvítása. ... >>

Együtt Egymásért a Közös Jövőért Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 36.
képviselő: Ajtai Katalin, Csikós Annamária, Daróczi Sándor Józsefné
Roma családok, elsősorban gyermekek, fiatalok, társadalmi, szociális képviselete, érdekvédelme - érdekérvényesítése, támogatása, esélyegyenlőtlenségük csökkentése, az oktatás, foglalkoztatás rendszerbe való irányításuk és tartásuk, a cigányság kultúrájának ápolása, továbbadása, valamint egymást segítő közösségek szervezése, társadalmi felzárkóztatásuk, beilleszkedésük segítése. ... >>

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dobó utca 108.
képviselő: Kékesi Katalin
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése.
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. ... >>

ÉLET ÉRTELME ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3078 Bátonyterenye, Csentei út 36.
képviselő: Királyné Baranyai Katalin
Gyermekgondozás, gyermekek életkörülményeinek javítása. Idősgondozás, betegek, idősek, fogyatékkal élők életkörülményeinek, életminőségének javítása. Olyan gyermekek financiális támogatása, akiknek részvétele ? anyagi fedezet hiánya miatt ? szervezett programokon (pl. nyári tábor, kirándulás) nem biztosított Olyan gyermekek támogatása, akik testi-, vagy szellemi fogyatékosság okán nem juthatnának hozzá speciális képzéshez, gondoskodáshoz (pl. készségfejlesztő foglalkozás), akik elhelyezése a működ intézményekbe nem, vagy csak nehezen megoldott. Olyan betegek, idősek, fogyatékkal élők támogatása, akik anyagi, testi vagy szellemi korlátozottságuk miatt nem juthatnának az alapítvány által szervezet programokhoz (pl. kirándulás, színház-, múzeum látogatás). Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, fogyatékkal élők támogatása az igénybe vett szociális intézmények, ellátórendszerek térítési díjainak hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kiegészítésével. Betegek, idősek, fogyatékkal élő ellátottak hatékony érdekvédelme, jogi képviselete. Az alapítvány által működtetni kívánt ingatlanok megvétele, korszerűsítése, tárgyi felszereltségének bővítése, folyamatos fejlesztése. Az alapítványi tevékenységek technikai hátterének kialakítása, korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi, tárgyi eszközök feltételrendszerének biztosítása. ... >>

GYERMEKÜNK JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 6.
képviselő: Dr. Ludvai Dezső József
A bölcsődés gyermekek életkörülményeinek javítása. Hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez (pl. nagyméretű, udvari, környezetbarát fajátékok, bölcsődei játékok, bábok, mesekönyvek, foglalkozásköltséges eszközök). Az Európa Unió normáinak megfelelő játékok beszerzéséhez támogatás nyújtása, a balesetveszélyes játékok cseréje érdekében. A bölcsőde helyi nevelési programja, a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a bölcsődei térítési díj hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kieÓvodás és más oktatási intézményben elhelyezett foglalkoztatott gyermekek életkörülményeinek javítása, hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez, pl. nagyméretű udvari, környezetbarát fajátékok, óvodai játékok, bábok, mesekönyvek, tanszerek, foglalkozás költséges eszközök. Az óvoda és más oktatási intézmény helyi nevelési programja a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. A kor kihívásának megfelelő, oktatást, a gyermekek fejlődését elősegítő számítástechnikai berendezések megvásárlása.gészítésével. ... >>

Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dankó út 28.
képviselő: elnök Biri Gyuláné
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, archív hangzenei felvételek meghallgatása.
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) összegyűjtése, családfakutatás.
- Roma könyvtár létrehozása.
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése.
- Roma közösségház létrehozása.
Pk60024/2007/11. sz. alatt célkiegészítés:-hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása. ... >>

Jövő Reménységei Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3070 Bátonyterenye, Iskola út 8-10
képviselő: Dr. Balászi Károly, Juhász Béláné
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetű tanulók segítése, tehetséggondozás. Idegen nyelvek emelt szintű oktatása, a kommunikatív kompetencia elérése. Kapcsolatok kiépítése az Európai Unió oraszágaiban, elsősorban a német nyelvterületen, partnerintézményekkel. A társadalmi háttérbázis erősítése az iskola fejlesztése érdekében. ... >>

Nagycsaládosok Bátonyterenyei Egyesülete

(szociális)

3070 Bátonyterenye, Tátra ut 6.
képviselő: Ónodiné Szőke Margit ... >>

Pontus Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Barátság út 3. IV/3.
képviselő: Balogh Nikoletta, Csemer Patrícia
A roma és nem roma civil szervezetek Európai Uniós és hazai pályáztatási kultúrájának fejlesztése. Európai Uniós és hazai programok, projektek szakmai és pénzügyi lebonyolításának, sikerességének fejlesztése. Az egyesület tagjainak uniós szakpolitikák területén szerzett tapasztalatainak kamatoztatása a hátrányos helyzetű, köztük roma közösségek érdekében. Roma fiatalok idegen nyelvi ismeretének fejlesztése, bővítése. ... >>

TERET A TEHETSÉGNEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 187.
képviselő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla
A bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézménnyel jogviszonyban álló tanulók érdekében az iskola anyagi segítése. Az iskolai oktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása azzal a céllal, hogy erősödjön és támogatásban részesüljön az iskola progresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazása, szaktárgyi oktatási dologi és személyi feltételei, különösen: a művészeti nevelés és képzés, tehetséggondozás, a közösségfejlesztés, a nyelvoktatás, a számítástechnikai, informatikai képzés, a környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes eltöltése,a diáksport, a pályairányítás, a továbbtanulás, a pedagógus továbbképzés. Az alapítvány támogatni kívánja a tehetséges, ám nehezebb szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, képességeik kibontakoztatását is. Támogatást kíván nyújtani olyan alapfokú oktatási intézmény létrehozásához és működtetéséhez, amely a jövőben az Erkel Ferenc Általános Iskola szellemiségét kívánja követni, szükség esetén a fenntartói jogok és kötelezettségek felvállalásával is. Az alapítvány szükség esetén ellátja az iskola tanulóinak érdekképviseletét. ... >>
1. oldal