Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye sport civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Bátony Sport- és Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Rózsavölgyi Márk út 1.
képviselő: Macska Tamás
Az egészséges életmód, rendszeres testmozgás, sportolás, testedzés, testépítő kultúra, erőemelés népszerűsítése. Sport, szabadidős és hobbitevékenységek támogatása. A sporttevékenységhez kapcsolódó értékek felkutatása, gondozása, a sporthagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Bátonyterenye Város Sportegyesülete

(sport,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Danyi Zoltán titkár, Koósné Nagy Judit elnökhelyettes, Nagy Attila elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. Sportágaiban a sport szervezése, fenntartása, utánpótlás nevelése, versenyzési feltételek megteremtése. Kistérségük hírnevének öregbítése, hagyományok ápolása. ... >>

Bátonyterenye Városi Asztalitenisz Sportkör

(sport)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 73/B.
képviselő: Bulla Norbert ... >>

Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület

(sport)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220.
képviselő: Dr. Dérer István
Az egyesület fő célja a BSHE által kezelt tevékenységi területekre kiterje-dően kedvező lehetőségek és feltételek megteremtésével komplex szabadidős és sporthorgászati lehetőség biztosítása az egyesület nyilvántartott tagjai és gyermekhorgászai, valamint támogatói és vendégei részére. ... >>

Bátonyterenyei K.10.Kiserdei Kutyakiképző Iskola

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 4
képviselő: Oláh Sándor
Különböző fajtájú és keverék kutyák kiképzésének irányítása, felügyelete és tármogatása. A kutyák használati tulajdonságainak, magatartása erősítése és elmélyítése, testi teljesítőképességének és kitartásának fokozása. Az iskolai tagok sporttevékenységének és ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása, a különböző fajtájú kutyák és keverékek tervszerű kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfeleően. Az állatvédelem érdekeinek támogatása, az ifjúsági munka támogatása. ... >>

Bátonyterenyei Shotokan Karate Sportegyesület

(sport)

3070 Bátonyterenye, Akácos út 34.
képviselő: Kovács Tibor
Sportegyesület célja: a gyermek, serdülő, ifjusági és juniur korosztályok szabadidő, illetve tömegsport tevékenység keretein belül rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a sport és a shotokan karate iránti szeretet megerősítése,a karate népszerűsítése, tradícioinak megőrzése. ... >>

BÁTONYTERENYEI TEKE KLUB

(sport,érdekképviselet)

3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3
képviselő: Dóra József
Tagjainak rendszeres versenylehetőség szervezése, sporttanfolyamok működtetése, a Magyar Tekézők Szövetsége, illetve a regionális és megyei szövetség által kiírt bajnokságban versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Cserhát Repülőklub

(sport,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Iskola út 1.
képviselő: Kocsolányi Ferenc
A sportegyesület célja a sárkányrepülés, motoros sárkányrepülés, vitorlázás, siklóernyőzés, stb. biztonságos művelésére, a repülés elméleti és gyakorlati oktatására, a repülőszerkezetek üzemeltetési feltételeinek megteremtésére vonatkozó szervezet létrehozása. ... >>

E-2. Kisterenyei Postagalmabsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

3078 Kisterenye, Határ út 10.
képviselő: Horváth László
Sportegyesület, célja a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tagok által igényelt tevékenységeinek összefoglalása az egyesületi tagok érdekvédelme, a tenyésztéshez, versenyzéshez szükséges eszközök beszerzése, versenyprograomk szervezése, lebonyolítása, a tagok szakmai tájékoztatása, stb. ... >>

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dobó utca 108.
képviselő: Kékesi Katalin
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése.
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. ... >>

Fiatalok Bátonyterenyei Egyesülete

(sport,oktatási,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Hegedűs Gábor
A labdarúgás és lovas sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A sportegyesület elsődleges célja a tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

GEPÁRD 33 POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET

(sport,érdekképviselet,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Fenyves út 24.
képviselő: Kecskés István
Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar jogszabályok és az IPSC (Nemzetközi Szituációs Lövész Szövetség) előírásainak betartásával szervezi, irányítja, fejleszti a magyar sportlövészetet, valamint kulturált lehetőséget biztosítani a sportlövészettel foglalkozók számára. ... >>

Kisterenyei Sportegyesület

(sport)

3078 Kisterenye, Sport út 1.
képviselő: Honti Huba ... >>

Marshal Team Autósport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csillag utca 1/G.
képviselő: Buda Gábor, Bujdosó Gábor, Rácz Ákos
Az Egyesület célja autóversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyek biztosítása, az autóversenyzés népszerűsítése, a versenyzéssel kapcsolatos műszaki ismeretek átadása, terjesztése, valamint versenyautók technikai fejlesztése. Ennek keretében tagjai sport- és kulturális eseményeket rendeznek, így gondoskodnak a pályabiztonsági szolgálat fenntartásáról, a sportbírók biztonságáról, kijelölik és megépítik a pályát, rádióhálózatot, továbbá gondoskodnak egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állásáról, safety car, valamint rescue feladatokat látnak el teljes technikai felszereltséggel. Az egyesület ? felkérésre ? segítséget nyújt a más által szervezett versenyek lebonyolításához, és megállapodás szerint biztosítja a szükséges feltételeket. Az egyesület regisztrált amatőr versenyeket is szervez egyéb szakágakban, mint gyorsasági, gokart, terep rally, és rally cross verseny. ... >>

Mátravölgye Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3070 Bátonyterenye, Dózsa György út 11.
képviselő: Miliczki István
Bérvadászat folytatása, területtel rendelkező vadásztársaságok részére nyujtott vadgazdálkodással kapcsolatos segitség, a természet és a környezet védelme. ... >>

Nagybátonyi FÜTŐBER Horgász Egyesület

(sport)

3078 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.
képviselő: Hives József
Horgászsport fejlesztése. ... >>

Nagybátonyi Sport Club

(sport)

3070 Bátonyterenye, Sport telep
képviselő: Bazsó Gábor
A rendszeres sportolás, versenyzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet fejlesztése, a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

Palóctáj Vadásztársaság

(sport)

3078 Bátonyterenye, Hársfa út 26.
képviselő: Márta István ... >>

POWER Testépitő Sportegyesület

(sport)

3070 Bátonyterenye, Iskola köz 5.
képviselő: Göröcs Attila ... >>

Tehetségért a Váci Mihály Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3078 Bátonyterenye, Váci út 5.
képviselő: Oravecz László
A Váci Mihály Gimnázium oktatási tevékenységének segítése, tárgyi feltételek javítása. A gimnáziumba járó tanulók eredményes munkájának, szabadisős és sport tevékenységének ösztönzése, támogatása. Az iskola külföldi kapcsolatépítő tevékenységének támogatása. A gimnázium szakmai programjának támogatása. ... >>

TERET A TEHETSÉGNEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 187.
képviselő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla
A bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézménnyel jogviszonyban álló tanulók érdekében az iskola anyagi segítése. Az iskolai oktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása azzal a céllal, hogy erősödjön és támogatásban részesüljön az iskola progresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazása, szaktárgyi oktatási dologi és személyi feltételei, különösen: a művészeti nevelés és képzés, tehetséggondozás, a közösségfejlesztés, a nyelvoktatás, a számítástechnikai, informatikai képzés, a környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes eltöltése,a diáksport, a pályairányítás, a továbbtanulás, a pedagógus továbbképzés. Az alapítvány támogatni kívánja a tehetséges, ám nehezebb szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, képességeik kibontakoztatását is. Támogatást kíván nyújtani olyan alapfokú oktatási intézmény létrehozásához és működtetéséhez, amely a jövőben az Erkel Ferenc Általános Iskola szellemiségét kívánja követni, szükség esetén a fenntartói jogok és kötelezettségek felvállalásával is. Az alapítvány szükség esetén ellátja az iskola tanulóinak érdekképviseletét. ... >>
1. oldal