Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

A Bátonyterenyei Levelezőlapgyüjtemény Megmentéséért Alapitvány

(kulturális)

3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 24.
képviselő: Barják Gyula
Nógrád megye multjának kutatása, különös tekintettel a képes levelezőlapokra. A kutatás eredményeinek feldolgozása és közzététele. A gyüjtemény szinvonalának emelése, hogy Bátonyterenye kulturális ... >>

Ágasvár Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Hegyaljai út 13
képviselő: Kiss Péter Ernő
A közvetlen környezet természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése. A természeti és épített környzet rombolásának megakadályozása, műemlékvédelem, természetvédelem. ... >>

Bányász Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Népkert út 7-9.
képviselő: Szerémi László
A bányász hagyományok ápolása, Bányász Dalkör megalakítása, múködtetésének biztosítása, programjaik szervezése, részvételének biztosítása városuk ünnapségein. ... >>

Bátony Sport- és Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Rózsavölgyi Márk út 1.
képviselő: Macska Tamás
Az egészséges életmód, rendszeres testmozgás, sportolás, testedzés, testépítő kultúra, erőemelés népszerűsítése. Sport, szabadidős és hobbitevékenységek támogatása. A sporttevékenységhez kapcsolódó értékek felkutatása, gondozása, a sporthagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Bátonyterenye Barátainak Köre

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Bástya utca 11.
képviselő: Nagy Mihály ... >>

Bátonyterenye Óvodásaiért Alapitvány / kiemelten közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály ut 5/A.
képviselő: Radicsné Pintér Ilona
Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóságának óvidáiba járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészitése, illetve megteremtése. ... >>

Bátonyterenye Város Sportegyesülete

(sport,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Danyi Zoltán titkár, Koósné Nagy Judit elnökhelyettes, Nagy Attila elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. Sportágaiban a sport szervezése, fenntartása, utánpótlás nevelése, versenyzési feltételek megteremtése. Kistérségük hírnevének öregbítése, hagyományok ápolása. ... >>

Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Abonyi út 1/a.
képviselő: Kiss Andrásné
A polgárok kultúrált szabadidő eltöltésének érdekében klub-helyiség kialakítása és működtetése, helyi tehetségek felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése. Történelmi hagyományok, örökségek ápolása, régi korok emlékeinek gyűjtése. ... >>

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dobó utca 108.
képviselő: Kékesi Katalin
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése.
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. ... >>

Észak-Mátra Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 8.
képviselő: Földi Balázs
Az egyesület célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági - erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. Az egyesület célját oktatás, nevelés szemléletformálás, ismeretterjesztés, tájékoztatás, valamint a természeti és épített környezet állapotának javítására irányuló gyakorlati tevékenységek segítésével kívánja elérni. ... >>

FEKETE GYÉMÁNT Egyesület

(kulturális)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Nagy János
A bányász hagyományok apolása (emklékhely-múzeum létrehozása, koszorúzás, gyertyagyújtás). ... >>

Filléres Egyesület

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Klapka ut 20.
képviselő: Jelinekné Korondi Klára ... >>

Generációk a Művelődésért

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Berki Judit
Generációs programok szervezése, bonyolítása, különös tekintettel a kulturális közművelődési programok tervezésére, és végrehajtására. Gyermekek, fiatalok számára információs szolgálat működtetése, oktatási, képzési tevékenységük támogatása a könyvtári szolgáltatások speciális bővítésével. Gyermekek, fiatalok demokráciára történő nevelése, Kamaszparlamentek rendezése. Az idősek számára az aktív időskor megélését segítő szabadidős programok, mentálhigiénés, egészségmegőrző programok szervezése, bonyolítása. A palóc kultúra ápolása, a meglévő kulturális értékek átadása, terjesztése. A bányász hagyományok megőrzése, a meglévő értékek összegyűjtése, rendszerezése. Az amatőr generációs művészeti csoportok munkájának elősegítése. Közösségfejlesztői tevékenység helyi amatőr közösségek erősítése, újak létrehozása. Élethosszig tartó tanulás, szabadegyetemi programok tervezése, végrehajtása. Kiadványok megjelentetése. Az alapítvány tevékenységi körében az Európai Unió célkitűzéseit, pályázatait figyelembe véve végzi. ... >>

Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dankó út 28.
képviselő: elnök Biri Gyuláné
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, archív hangzenei felvételek meghallgatása.
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) összegyűjtése, családfakutatás.
- Roma könyvtár létrehozása.
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése.
- Roma közösségház létrehozása.
Pk60024/2007/11. sz. alatt célkiegészítés:-hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása. ... >>

LokArt Egyesület

(oktatási,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Ady Endre út 4/a.
képviselő: Miklós Gábor
Fő célja a kulturális értékek közvetítése és terjesztése, kulturális rendezvényszervező és ismeretterjesztő tevékenység útján. Elsősorban a fiatalok, sokrétű érdeklődési körének megfelelő kulturális és szórakozási szabadidős tevékenységek, lehetőségek megyén belüli megteremtésével. ... >>

Marshal Team Autósport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csillag utca 1/G.
képviselő: Buda Gábor, Bujdosó Gábor, Rácz Ákos
Az Egyesület célja autóversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyek biztosítása, az autóversenyzés népszerűsítése, a versenyzéssel kapcsolatos műszaki ismeretek átadása, terjesztése, valamint versenyautók technikai fejlesztése. Ennek keretében tagjai sport- és kulturális eseményeket rendeznek, így gondoskodnak a pályabiztonsági szolgálat fenntartásáról, a sportbírók biztonságáról, kijelölik és megépítik a pályát, rádióhálózatot, továbbá gondoskodnak egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állásáról, safety car, valamint rescue feladatokat látnak el teljes technikai felszereltséggel. Az egyesület ? felkérésre ? segítséget nyújt a más által szervezett versenyek lebonyolításához, és megállapodás szerint biztosítja a szükséges feltételeket. Az egyesület regisztrált amatőr versenyeket is szervez egyéb szakágakban, mint gyorsasági, gokart, terep rally, és rally cross verseny. ... >>

Összefogás a Városért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Szőlő út 6.
képviselő: Vanya Attila Tiborné
Az egyesület célja, hogy tevékenységével Bátonyterenye városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület célja továbbá, hogy politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként Bátonyterenye életének egyik meghatározójává váljon. ... >>

Rákóczibánya Községet Szépítő és Önvédő Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

3070 Bátonyterenye, Rákóczi telep Fő tér 5
képviselő: Jakab Gábor
Rákóczi telep történelmi hagyományainak ápolása, történelmi értékeinek óvása. Támogatni, segíteni a telep 75 bányászati múltjából, kulturájából fennmaradt még menthető értékek feltárását, megőrzését, fennmaradását, a bányászat hagyományait. Védeni és ápolni a környezetet, az élő temészetet. ... >>

TERET A TEHETSÉGNEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 187.
képviselő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla
A bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézménnyel jogviszonyban álló tanulók érdekében az iskola anyagi segítése. Az iskolai oktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása azzal a céllal, hogy erősödjön és támogatásban részesüljön az iskola progresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazása, szaktárgyi oktatási dologi és személyi feltételei, különösen: a művészeti nevelés és képzés, tehetséggondozás, a közösségfejlesztés, a nyelvoktatás, a számítástechnikai, informatikai képzés, a környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes eltöltése,a diáksport, a pályairányítás, a továbbtanulás, a pedagógus továbbképzés. Az alapítvány támogatni kívánja a tehetséges, ám nehezebb szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, képességeik kibontakoztatását is. Támogatást kíván nyújtani olyan alapfokú oktatási intézmény létrehozásához és működtetéséhez, amely a jövőben az Erkel Ferenc Általános Iskola szellemiségét kívánja követni, szükség esetén a fenntartói jogok és kötelezettségek felvállalásával is. Az alapítvány szükség esetén ellátja az iskola tanulóinak érdekképviseletét. ... >>
1. oldal