Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapitvány (közhasznu)

(intézményi,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
képviselő: Oravecz László
Óvodák, Iskolák alap-közép felsőfokú intézmények támogatása, a Bátonyterenyén élő alap-közép-felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, versenyeken, pályázatokon kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek támogatása. Bátonyterenye város területén működő óvodák és alapfokú iskolák működési feltételeinek javítása. ... >>

Bátonyterenye Óvodásaiért Alapitvány / kiemelten közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály ut 5/A.
képviselő: Radicsné Pintér Ilona
Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóságának óvidáiba járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészitése, illetve megteremtése. ... >>

Bátonyterenyei K.10.Kiserdei Kutyakiképző Iskola

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 4
képviselő: Oláh Sándor
Különböző fajtájú és keverék kutyák kiképzésének irányítása, felügyelete és tármogatása. A kutyák használati tulajdonságainak, magatartása erősítése és elmélyítése, testi teljesítőképességének és kitartásának fokozása. Az iskolai tagok sporttevékenységének és ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása, a különböző fajtájú kutyák és keverékek tervszerű kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfeleően. Az állatvédelem érdekeinek támogatása, az ifjúsági munka támogatása. ... >>

ÉLET ÉRTELME ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3078 Bátonyterenye, Csentei út 36.
képviselő: Királyné Baranyai Katalin
Gyermekgondozás, gyermekek életkörülményeinek javítása. Idősgondozás, betegek, idősek, fogyatékkal élők életkörülményeinek, életminőségének javítása. Olyan gyermekek financiális támogatása, akiknek részvétele ? anyagi fedezet hiánya miatt ? szervezett programokon (pl. nyári tábor, kirándulás) nem biztosított Olyan gyermekek támogatása, akik testi-, vagy szellemi fogyatékosság okán nem juthatnának hozzá speciális képzéshez, gondoskodáshoz (pl. készségfejlesztő foglalkozás), akik elhelyezése a működ intézményekbe nem, vagy csak nehezen megoldott. Olyan betegek, idősek, fogyatékkal élők támogatása, akik anyagi, testi vagy szellemi korlátozottságuk miatt nem juthatnának az alapítvány által szervezet programokhoz (pl. kirándulás, színház-, múzeum látogatás). Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, fogyatékkal élők támogatása az igénybe vett szociális intézmények, ellátórendszerek térítési díjainak hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kiegészítésével. Betegek, idősek, fogyatékkal élő ellátottak hatékony érdekvédelme, jogi képviselete. Az alapítvány által működtetni kívánt ingatlanok megvétele, korszerűsítése, tárgyi felszereltségének bővítése, folyamatos fejlesztése. Az alapítványi tevékenységek technikai hátterének kialakítása, korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi, tárgyi eszközök feltételrendszerének biztosítása. ... >>

Generációk a Művelődésért

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Berki Judit
Generációs programok szervezése, bonyolítása, különös tekintettel a kulturális közművelődési programok tervezésére, és végrehajtására. Gyermekek, fiatalok számára információs szolgálat működtetése, oktatási, képzési tevékenységük támogatása a könyvtári szolgáltatások speciális bővítésével. Gyermekek, fiatalok demokráciára történő nevelése, Kamaszparlamentek rendezése. Az idősek számára az aktív időskor megélését segítő szabadidős programok, mentálhigiénés, egészségmegőrző programok szervezése, bonyolítása. A palóc kultúra ápolása, a meglévő kulturális értékek átadása, terjesztése. A bányász hagyományok megőrzése, a meglévő értékek összegyűjtése, rendszerezése. Az amatőr generációs művészeti csoportok munkájának elősegítése. Közösségfejlesztői tevékenység helyi amatőr közösségek erősítése, újak létrehozása. Élethosszig tartó tanulás, szabadegyetemi programok tervezése, végrehajtása. Kiadványok megjelentetése. Az alapítvány tevékenységi körében az Európai Unió célkitűzéseit, pályázatait figyelembe véve végzi. ... >>

GYERMEKÜNK JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 6.
képviselő: Dr. Ludvai Dezső József
A bölcsődés gyermekek életkörülményeinek javítása. Hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez (pl. nagyméretű, udvari, környezetbarát fajátékok, bölcsődei játékok, bábok, mesekönyvek, foglalkozásköltséges eszközök). Az Európa Unió normáinak megfelelő játékok beszerzéséhez támogatás nyújtása, a balesetveszélyes játékok cseréje érdekében. A bölcsőde helyi nevelési programja, a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a bölcsődei térítési díj hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kieÓvodás és más oktatási intézményben elhelyezett foglalkoztatott gyermekek életkörülményeinek javítása, hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez, pl. nagyméretű udvari, környezetbarát fajátékok, óvodai játékok, bábok, mesekönyvek, tanszerek, foglalkozás költséges eszközök. Az óvoda és más oktatási intézmény helyi nevelési programja a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. A kor kihívásának megfelelő, oktatást, a gyermekek fejlődését elősegítő számítástechnikai berendezések megvásárlása.gészítésével. ... >>

Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dankó út 28.
képviselő: elnök Biri Gyuláné
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, archív hangzenei felvételek meghallgatása.
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) összegyűjtése, családfakutatás.
- Roma könyvtár létrehozása.
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése.
- Roma közösségház létrehozása.
Pk60024/2007/11. sz. alatt célkiegészítés:-hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása. ... >>

Jövő Reménységei Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3070 Bátonyterenye, Iskola út 8-10
képviselő: Dr. Balászi Károly, Juhász Béláné
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetű tanulók segítése, tehetséggondozás. Idegen nyelvek emelt szintű oktatása, a kommunikatív kompetencia elérése. Kapcsolatok kiépítése az Európai Unió oraszágaiban, elsősorban a német nyelvterületen, partnerintézményekkel. A társadalmi háttérbázis erősítése az iskola fejlesztése érdekében. ... >>

K.lo.Kiserdei Kutyaképző Iskola

(intézményi,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Á ut.4.
képviselő: Oláh Sándor ... >>

Tehetségért a Váci Mihály Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3078 Bátonyterenye, Váci út 5.
képviselő: Oravecz László
A Váci Mihály Gimnázium oktatási tevékenységének segítése, tárgyi feltételek javítása. A gimnáziumba járó tanulók eredményes munkájának, szabadisős és sport tevékenységének ösztönzése, támogatása. Az iskola külföldi kapcsolatépítő tevékenységének támogatása. A gimnázium szakmai programjának támogatása. ... >>

TERET A TEHETSÉGNEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 187.
képviselő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla
A bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézménnyel jogviszonyban álló tanulók érdekében az iskola anyagi segítése. Az iskolai oktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása azzal a céllal, hogy erősödjön és támogatásban részesüljön az iskola progresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazása, szaktárgyi oktatási dologi és személyi feltételei, különösen: a művészeti nevelés és képzés, tehetséggondozás, a közösségfejlesztés, a nyelvoktatás, a számítástechnikai, informatikai képzés, a környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes eltöltése,a diáksport, a pályairányítás, a továbbtanulás, a pedagógus továbbképzés. Az alapítvány támogatni kívánja a tehetséges, ám nehezebb szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, képességeik kibontakoztatását is. Támogatást kíván nyújtani olyan alapfokú oktatási intézmény létrehozásához és működtetéséhez, amely a jövőben az Erkel Ferenc Általános Iskola szellemiségét kívánja követni, szükség esetén a fenntartói jogok és kötelezettségek felvállalásával is. Az alapítvány szükség esetén ellátja az iskola tanulóinak érdekképviseletét. ... >>
1. oldal