Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Bátonyterenyei K.10.Kiserdei Kutyakiképző Iskola

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 4
képviselő: Oláh Sándor
Különböző fajtájú és keverék kutyák kiképzésének irányítása, felügyelete és tármogatása. A kutyák használati tulajdonságainak, magatartása erősítése és elmélyítése, testi teljesítőképességének és kitartásának fokozása. Az iskolai tagok sporttevékenységének és ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása, a különböző fajtájú kutyák és keverékek tervszerű kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfeleően. Az állatvédelem érdekeinek támogatása, az ifjúsági munka támogatása. ... >>

Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Abonyi út 1/a.
képviselő: Kiss Andrásné
A polgárok kultúrált szabadidő eltöltésének érdekében klub-helyiség kialakítása és működtetése, helyi tehetségek felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése. Történelmi hagyományok, örökségek ápolása, régi korok emlékeinek gyűjtése. ... >>

Bátonyterenyei Vállalkozók Egyesülete

(egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csokonai út 2.
képviselő: Juhászné Bártfai Ildikó
Bátonyterenye, valamint a bátonyterenyei kistérség válalkozásainak egymás közötti szakmai és információs kapcsolattartása. ... >>

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dobó utca 108.
képviselő: Kékesi Katalin
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése.
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. ... >>

Fiatalok Bátonyterenyei Egyesülete

(sport,oktatási,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Hegedűs Gábor
A labdarúgás és lovas sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A sportegyesület elsődleges célja a tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

"Gazdit és Otthont" Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

3070 Bátonyterenye, Mikszáth Kálmán út 13.
képviselő: Csontos Jánosné
Állatvédelem, a gazdátlan állatok családokhoz való ideiglenes elhelyezése, orvosi ellátása, majd örökbefogadó gazdákhoz való eljuttatása. Az állatok védelméről rendelkező jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. Kapcsolattartás hasonló célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. ... >>

Generációk a Művelődésért

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Berki Judit
Generációs programok szervezése, bonyolítása, különös tekintettel a kulturális közművelődési programok tervezésére, és végrehajtására. Gyermekek, fiatalok számára információs szolgálat működtetése, oktatási, képzési tevékenységük támogatása a könyvtári szolgáltatások speciális bővítésével. Gyermekek, fiatalok demokráciára történő nevelése, Kamaszparlamentek rendezése. Az idősek számára az aktív időskor megélését segítő szabadidős programok, mentálhigiénés, egészségmegőrző programok szervezése, bonyolítása. A palóc kultúra ápolása, a meglévő kulturális értékek átadása, terjesztése. A bányász hagyományok megőrzése, a meglévő értékek összegyűjtése, rendszerezése. Az amatőr generációs művészeti csoportok munkájának elősegítése. Közösségfejlesztői tevékenység helyi amatőr közösségek erősítése, újak létrehozása. Élethosszig tartó tanulás, szabadegyetemi programok tervezése, végrehajtása. Kiadványok megjelentetése. Az alapítvány tevékenységi körében az Európai Unió célkitűzéseit, pályázatait figyelembe véve végzi. ... >>

GEPÁRD 33 POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET

(sport,érdekképviselet,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Fenyves út 24.
képviselő: Kecskés István
Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar jogszabályok és az IPSC (Nemzetközi Szituációs Lövész Szövetség) előírásainak betartásával szervezi, irányítja, fejleszti a magyar sportlövészetet, valamint kulturált lehetőséget biztosítani a sportlövészettel foglalkozók számára. ... >>

Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dankó út 28.
képviselő: elnök Biri Gyuláné
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, archív hangzenei felvételek meghallgatása.
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) összegyűjtése, családfakutatás.
- Roma könyvtár létrehozása.
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése.
- Roma közösségház létrehozása.
Pk60024/2007/11. sz. alatt célkiegészítés:-hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása. ... >>

Magyarországi Nemzeti Kisebbségi Liberális Fórum

(egyéb)

3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc ut 18.
képviselő: Balogh Imre ... >>

Marshal Team Autósport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csillag utca 1/G.
képviselő: Buda Gábor, Bujdosó Gábor, Rácz Ákos
Az Egyesület célja autóversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyek biztosítása, az autóversenyzés népszerűsítése, a versenyzéssel kapcsolatos műszaki ismeretek átadása, terjesztése, valamint versenyautók technikai fejlesztése. Ennek keretében tagjai sport- és kulturális eseményeket rendeznek, így gondoskodnak a pályabiztonsági szolgálat fenntartásáról, a sportbírók biztonságáról, kijelölik és megépítik a pályát, rádióhálózatot, továbbá gondoskodnak egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állásáról, safety car, valamint rescue feladatokat látnak el teljes technikai felszereltséggel. Az egyesület ? felkérésre ? segítséget nyújt a más által szervezett versenyek lebonyolításához, és megállapodás szerint biztosítja a szükséges feltételeket. Az egyesület regisztrált amatőr versenyeket is szervez egyéb szakágakban, mint gyorsasági, gokart, terep rally, és rally cross verseny. ... >>

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 9.
képviselő: Szomora Szilárd
A megyében élő cigányság képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. A cél érdekében a szövetség eljár mindazon kérdésekben, melyek a tagok és a megyében élő cigányság érdekeivel összefüggenek. ... >>

Összefogás a Városért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Szőlő út 6.
képviselő: Vanya Attila Tiborné
Az egyesület célja, hogy tevékenységével Bátonyterenye városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület célja továbbá, hogy politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként Bátonyterenye életének egyik meghatározójává váljon. ... >>

Pontus Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Barátság út 3. IV/3.
képviselő: Balogh Nikoletta, Csemer Patrícia
A roma és nem roma civil szervezetek Európai Uniós és hazai pályáztatási kultúrájának fejlesztése. Európai Uniós és hazai programok, projektek szakmai és pénzügyi lebonyolításának, sikerességének fejlesztése. Az egyesület tagjainak uniós szakpolitikák területén szerzett tapasztalatainak kamatoztatása a hátrányos helyzetű, köztük roma közösségek érdekében. Roma fiatalok idegen nyelvi ismeretének fejlesztése, bővítése. ... >>

SEDITIONEM Felemelkedést Elősegítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3078 Bátonyterenye, Klapka út 15.
képviselő: Móroczné Kézdi Judit
A perifériára szorult társadalmi réteg felemelkedésének elősegítése a társadalomba való újbóli beilleszkedésnek, felzárkóztatásának segítése. ... >>

Szarisznyói Üdülő Egyesület

(egyéb)

3070 Bátonyterenye, Barátság út 7. II/9.
képviselő: Márton Zoltán
A szarisznyói üdülőingatlanok tulajdonosainak és használóinak közösséggé szerveződésének elősegítése, az üdülőtulajdonosok érdekeinek képviselete. ... >>
1. oldal