Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bárdudvarnok természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Európai Realitas Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 115.
képviselő: Péter Anna Gabriella
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyében élő romák problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyében élő roma közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is. ... >>

Kaposszentbenedek Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.
képviselő: elnök Merkei László, titkár Bukovics Péter
Horgászturizmus feltételeinek javítása Kaposszentbenedek és Bárdudvarnok térségében. A sporthorgászat népszerűsítése. Természetjáró turizmus fejlesztése. A térség élővilágának védelme. ... >>

Marófai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd 36.
képviselő: Őze István
Az egyesület célja Bárdudvarnok községben élők sport (horgászat) - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - tevékenységének segítése, szervezése (amely az 1997. évi CLVI.törvény 26.§ c.pontjának 14. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység) érdekében önkéntes társadalmi tevékenység végzése.A horgászegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Tgajai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, természet szeretetére és védelmére. Az egyesület célja továbbá a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

ÖKOMÓD Zselici Természeti Örökség Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 40. Kastély
képviselő: Kurdi Péter
A Zselici táj /kezdetben elsősorban ÉNy-i területek/ és annak humán ökológiai értékeinek feltárása és védelme. A természet- és tájvédelem, környezetkímélő gazdálkodási formák, életterek rehabilitálása, kialakítása elméleti és gyakorlati területen egyaránt, valamint ezek művészi eszközökkel történő megje- lenítése, gazdagítása. A közoktatás számára különböző képzési rendszerekhez illetve mindezek taníthatóságát segíteni úgy módszertani, mint infrastruktúrális területen. A Zselici régió területfejlesztési törekvéseinek természet- környezetvédelmi szempontú, hosszútávú segítése és érvényre juttatása. ... >>

Petörke-völgyi Horgász Egyesület, Bárdudvarnok

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 38.
képviselő: Herzsenáth József
a/ tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása.
b/ a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Szent Benedek Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 2.
képviselő: Forintos László
Az egyesület célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, természetvédelemre valamint a fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó törvények (különösen az 1996. évi LV.tv., a 2007. évi XVI.tv. az 52/2006. (V.31.) FVM rendelet és a 79/2004. (V.04.) FVM rendelet), más szakmai jogszabályok, előírások megtartásával példás egyesületi élettel és a vadászati kultúra hagyományainak ápolásával korszerű vadgazdálkodást végezzen, óvja a vad élőhelyét, nyugalmát, szükség szerint etesse, a mindenkori vadgazdálkodási terv szerinti optimális vadlétszám szintentartását társaság tagjaival és bérvadásztatással kulturált vadászati lehetőségek és körülmények között oldja meg, valamint vadgazdálkodással kapcsolatos kiadások fedezésére vadhúst és bérvadászati lehetőséget értékesítsen. ... >>
1. oldal