Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bárdudvarnok sport civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Bárdudvarnok Sportkör

(sport)

7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca 14.
képviselő: Varga Lajos
A faluban élő, illetve itt dolgozó fiatalok edzési, sportolási, versenyzési lehetőségének megteremtése. A gyerekek egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testedzés és a sportolás megkedveltetése. Kiegészítő programok szervezése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

Forrás Horgász Egyesület

(sport)

7478 Bánya,
képviselő: Bezerédi Mihály
a) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése b) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása c) tagjai számára rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása, ennek keretében ismertetni a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket d) korszerű halgazdálkodás folytatása, valamint a halállomány védelmének és a horgászatra vonatkozó jogszabályok megtartásának biztosítása e) rendszeres lehetőség biztosítása tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására f) halfogó versenyek rendezése. ... >>

Juszt Lovasudvar Sportegyesület

(sport)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 19.
képviselő: alelnök Tóth Jánosné, elnök Juszt Miklós
A Juszt Lovasudvar Sportegyesület célja, a lovassport fejlesztése, népszerűsítése, a sportág működésének elősegítése, így különösen az élsport színvonalának fokozatos emelésében való aktív közreműködés, a sportág tömegbázisának növelése, elsősorban az ifjúság életmódjának alakításával. ... >>

Kaposszentbenedek Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.
képviselő: elnök Merkei László, titkár Bukovics Péter
Horgászturizmus feltételeinek javítása Kaposszentbenedek és Bárdudvarnok térségében. A sporthorgászat népszerűsítése. Természetjáró turizmus fejlesztése. A térség élővilágának védelme. ... >>

Marófai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd 36.
képviselő: Őze István
Az egyesület célja Bárdudvarnok községben élők sport (horgászat) - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - tevékenységének segítése, szervezése (amely az 1997. évi CLVI.törvény 26.§ c.pontjának 14. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység) érdekében önkéntes társadalmi tevékenység végzése.A horgászegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Tgajai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, természet szeretetére és védelmére. Az egyesület célja továbbá a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Petörke-völgyi Horgász Egyesület, Bárdudvarnok

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 38.
képviselő: Herzsenáth József
a/ tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása.
b/ a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>
1. oldal