Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bárdudvarnok oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Goszthony Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpózion" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7478 Bárudvarnok Bárdibükk, Goszthony Kúria
képviselő: kuratórium elnöke Sápi Lajos, kuratóriumi alelnök Andor István
a bárdiudvarnok-bárdibükki Goszthony Kúria ingatlan felújítása, ott alkotóház működési feltételének megteremtése, az üveges alkotóház működtetése, különösen egy állandó kiállítóhely kialakítása, egy fejleszthető üvegolvasztó rendszer megépítése, műhelyek és lakóegységek létesítése, az üvegművészek részére rendszeres továbbképzés biztosítása, általában az üvegművészet minden lehetséges formában való támogatása, a művészeti oktatáshoz kapcsolódva a hallgatók számára szakmai gyakorlatok megtartása, valamint a posztgraduális képzés feltételeink megteremtése. ... >>

Kaposvári Waldorf - pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Kölcsey utca 6.
képviselő: Sármány Zoltán
Általános cél: A gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia módszerének, eredményeinek megismertetése, alapelvei alkalmazásának magyarországi és Somogy megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. A Waldorf-pedagógia megismertetése, gyakorlása érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása és segítése. Új Wandorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegítése, támogatása. Konkrét cél: Kaposvár és vonzáskörzetében az Országos Közoktatási Intézet által minősített Waldorf-óvodapedagógiai programon, és ennek évtizedes nemzetközi módszertani tapasztalatain alapuló óvoda létrehozása, működtetése és fenntartása.
Az alapítvány, mint leendő óvodafenntartó célja a törvény által előírt jogi, ellenőrzési feladatok ellátásán, valamint az Óvodavezető felett gyakorolt munkáltatói jogok gyakorlásán túl az óvodában zajló életet szolgálni és támogatni. Az alapítvány feladata az óvoda életének anyagi és adminisztrációs - szükség szerint szervezési - feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja továbbá, a gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az alapítvány hosszútávú célja egy önálló Waldorf iskola megalapítása Kaposváron, vagy annak vonzáskörzetében. ... >>

"LURKÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca 9.
képviselő: elnök Balogh Szabolcs
A Bárdudvarnok, Csokonai u.9.sz.alatti általános iskola keretein belül a tanulást segítő eszközök beszerzése, a tanulók tanulmányi eredményeinek jutalmazása, a beszédproblémás gyermekek képzésének támogatása, a szervezett tanulmányi kirándulások segítése, az iskolai szervezet keretein belül szakkörök támogatása, az úszásoktatás támogatása, a diákok étkezési támogatása, iskolák közötti versenyek támogatása, a gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentése, a pályázatokon való részvétel, a napközis foglalkozások, valamint a nyári napközis táborok szervezése és támogatása. ... >>

ÖKOMÓD Zselici Természeti Örökség Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 40. Kastély
képviselő: Kurdi Péter
A Zselici táj /kezdetben elsősorban ÉNy-i területek/ és annak humán ökológiai értékeinek feltárása és védelme. A természet- és tájvédelem, környezetkímélő gazdálkodási formák, életterek rehabilitálása, kialakítása elméleti és gyakorlati területen egyaránt, valamint ezek művészi eszközökkel történő megje- lenítése, gazdagítása. A közoktatás számára különböző képzési rendszerekhez illetve mindezek taníthatóságát segíteni úgy módszertani, mint infrastruktúrális területen. A Zselici régió területfejlesztési törekvéseinek természet- környezetvédelmi szempontú, hosszútávú segítése és érvényre juttatása. ... >>

Zsippó Kulturális és Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.
képviselő: Svenda István
A Dél-Dunántúli Régió-ezen belül elsősorban Somogy megye-kuturális és művészeti életének gyarapítása, sokszínűvé tétele az alábbi feladatok megvalósításával: szabadtéri színházi előadások, irodalmi estek, hangversenyek, népzenei, népművészeti táborok, rendezvények szervezése, állandó képzőművészeti kiállítások létrehozása, a régióban, Magyarországon és a határokon túl alkotó fiatal, tehetséges kezdő képzőművészek felkarolása, tehetséggondozása, segítése, művészetük megismertetése képzőművészeti alkotótáborok megszervezésével és munkásságuk időszaki kiállításokon történő bemutatásával, kapcsolódás a fenti tevékenységekkel a megyében működő turisztikai programokhoz, elsősorban a 2004. januárjától tervezett Találkozások Kulturális Programsorozathoz. Együttműködés a fenti programok keretében a Somogy megyében működő kulturális és művészeti-oktatási tevékenységet folytató intézményekkel - (Csiky Gergely Színház, Liszt Ferenc Zeneiskola, Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kara, Iparművészeti Szakközépiskola, stb.) - Az oktatási intézmények részére a diákok nyári gyakorlatához a helyszín biztosítása. Kapcsolatteremtés a megyében, a régióban, az országban és az ország határain túl tevékenykedő művészekkel. ... >>
1. oldal