Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baracska oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

A BARACSKAI GYERMEKEKÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

2471 Baracska, Templom u. 19.
képviselő: Kiss Tamásné kuratórium elnöke
A gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Továbbá az alapító okiratban ... >>

A BARACSKAI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2471 Baracska, Fehérvári u. 40/b.
képviselő: Kovács Tamásné kuratóriumi elnök
A Szent László Regionális Óvoda Baracskai Tagóvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység eszközrendszerének bővítése, felújítása. A gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása (gyermekeket kiszolgáló bútorzat korszerűsítése, óvodai helyiségek korszerűsítése, felújítása).
Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az egészséges életmód szokás-átalakító tevékenységének segítése, az ismeretszerzési lehetőségek, a megismerési folyamatok fejlesztése, kreativitásuk, aktivitásuk támogatása, a különböző fejlődési területekre ható, azt támogató, segítő tevékenységek széles körű lehetőségeinek biztosítása, figyelembe véve a gyermekek igényét, életkori sajátosságaikat. Szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, érzékelést fejlesztő, utánzást, szerepjátszást segítő készség és képességfejlesztő játékok, logikai készségeket, számalapismereteket, fogalmakat, megismerési folyamatokat elősegítő játékok, eszközök vásárlása, nevelési, fejlesztési programba beépítése, folyamatos alkalmazása.
Családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése (családi délután, játszóház, ünnepek szervezése, megrendezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. A szakmai innováció támogatása, az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása.
Az alapítvány a tárgyi feltételek, az eszközrendszer bővítésével, fejlesztésével, szakirodalom, oktatási segédanyag beszerzésével lehetővé teszi az esztétikai, valamint a biztonságos közlekedésre nevelést. ... >>
1. oldal