Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balmazújváros kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8.
képviselő: elnök Juhász Tibor
a balmazújvárosi Nagyszík teermészeti, környezeti és kulturális értékeinek védelme, fenntartásának biztosítása. ... >>

Balmaz-ART Képzőművészeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 5.
képviselő: elnök Szeifert Imre
Balmazújváros és az Észak-Alföldi Régió épített, kuturális és természeti értékeinkek közismertté tétele, népszerűsítése ... >>

Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 1-2.
képviselő: alelnök: Bódis Béláné, elnök: Széchy Józsefné
helyi lakosság lokálpatriotizmusának erősítése, hagyományőrzés ... >>

Balmazújváros Lakosságáért Szabadelvű Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Jókai köz 4.
képviselő: elnök Tarné Lajter Angéla
Balmazújváros és környéke építészeti, környezeti, kulturális hagyományainak megőrzése, támogatása, népszerűsítése, lokálpatrióta szellemiség kialakítása, a város és környéke lakosainak érdekképviselete. ... >>

Balmazújvárosi Bimbó közi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó-köz 1.
képviselő: Dr. Molnár Tibor elnök
az óvoda támogatása ... >>

Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI Egyesület)

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 26.
képviselő: elnök Béke Lajos, elnökhelyettes Radócz László
Balmazújváros és a kistérség ifjúságának összefogása, valamint felzárkóztatása. ... >>

Balmazújvárosi Kossuth Kör

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 43.
képviselő: Radócz Istvánné elnök ... >>

Balmazújvárosi Középiskola Tálentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Battjyány u. 1-7.
képviselő: elnök Tóthné Babos Katalin, tag Haranginé Tóth Éva, tag Nagy Zoltán
Elősegíteni, hogy Balmazújváros egyik szellemi, kulturális bázisává váljon a gimnázium. A tehetséges tanuló közép- és felsőfokú továbbtanulásának támogatása. A tanítás - tanulás feltételeinek javítása, a diáksport és az egészséges életmódra nevelés segítése. ... >>

Balmazújvárosi Közművelődésért Alapítvány

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.
képviselő: Nagy Sándor elnök
Anyagi, erkölcsi támogatás és segítség nyújtása azoknak, akik Balmazújváros közművelődéséért, kulturális életének fejlődéséért tenni kívánnak. A közművelődés területén programok szervezése és támogatása, az ilyen célokat szolgáló társadalmi szervezetekkel történő hatékony együttmüködés. ... >>

Balmazújvárosi Német Falusiak Egyesülete

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 17.
képviselő: elnök Pénzes Sándor
kutlturális tevékenység, hagyományőrzés ... >>

Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
képviselő: elnök Pankotai József
A Balmazújvárosi Római Katolikus Templom felújítása, értékeinek és állagának megóvása, a templom és az egyházközség múltját és jelenét megismertető múzeum létrehozása és fenntartása, kulturális programok szervezése, a 30 év alatti, hitüket rendszeresen gyakorló, hitoktatásban részt vevő, szociálisan rászoruló személyek támogatása, segítségnyújtás az egyházi oktatás feltételeinek megteremtéséhez, az egyházközség idős, beteg tagjainak felkutatása és támogatása. ... >>

Bekton Ifjúsági Fúvószenekar

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó köz 3.
képviselő: Bekker Gyula zenekarvezető, Németi István elnök, Takács Erika titkár
zenei rendezvények lebonyolítása ... >>

Dream Street Filmstúdió és Filmművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó köz 3.
képviselő: elnök: Bekker Péter
Fiatal tehetségek felkutatása és gondozása, nemzetközileg elismert alkotások létrehozása. ... >>

Fantázia Mazsorett Egyesület Balmazújváros

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 11.
képviselő: alelnök Elekné Vágner Krisztina, alelnök Sólyom Zsanett, elnök Kiss Mariann
testmozgás, személyiségfejlesztés, oktatás ... >>

Függetlenek Balmazújvárosi Egyesülete

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Báthori u. 3/A.
képviselő: elnök Kálmán László, gazd.alelnök: Tóth Lászlóné
Balmazújváros város lakosainak életkörülményei javítására, életszínvonalának emelésére, a jobb megélhetésére irányuló kezdeményezések támogatása, felerősítése. Munkahelyteremtés elősegítésének, munkanélküliség mérséklésének, valamint a megvalósítható üzleti tervvel rendelkező vállalkozások támogatása. ... >>

Hímes Néptáncegyüttes Egyesület Balmazújváros

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Halász u. 1.
képviselő: elnök: Silling László, elnökségi tag: Bordás Beáta Erzsébet, elnökségi tag: Nádasdi Lajos
néptánc oktatása, táncos kifejezési formák megtanítása és előadása ... >>

Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör

(kulturális,érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Mikszáth Kálmán u. 21.
képviselő: elnök: Petrovics Sándor
Balmazújváros szellemi és tárgyi kultúrájának, hagyományainak gyűjtése, őrzése, átadása a jövő nemzedékeinek szllemi és fizikai épülésének érdekében. ... >>

Katinca Néptánccsoport Egyesület

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Hortobágyi u. 6.
képviselő: Battainé Szabó Katalin, Nagy Istvánné elnök, Tar Istvánné titkár ... >>

Magyar Agár Tenyésztők Országos Egyesülete

(sport,kulturális)

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 8.
képviselő: Tar Imre elnök
Őshonos állatfajtánk, a magyar agár belső és külső értékmérő tulajdonságaiak - tudományos alapokra épülő - egyértelmű rögzítése. Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem stb. ... >>

Rákóczi Olvasó Népkör

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Rákóczi u. 39.
képviselő: Kunkli József körelnök
A szervezett közösség és az azt alkotó körtagok társadalmi és személyes boldogulásának segítése. A tartalmas életmód kialakítása, fejlesztése. A helyi társadalmi élet fejlesztése. ... >>

Református Gyülekezetekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
képviselő: Dr. Fábián Ildikó
Különböző rendezvények, találkozók, kapcsolatok keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel megvalósulhassanak a protestáns szellemiségnek megfelelő, támogatandó célkitűzések, különösen a református vallási- és hitélet segítése, "kis gyülekezetek", egyházi intézmények és események támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőző, gyógyító tevékenység támogatása a hagyományos szociális tevékenység: az elesettek, idősek és hátrányos helyzetűek felkarolása, gyámolítása, szociális anyagi helyzetük javítása, sorsuk jobbá tétele, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

RÓNA Legeltetési Társulás

(kulturális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 99.
képviselő: elnök Szlávik János, elnökségi tag Bordás István, elnökségi tag Harangi László
Az egyesület célja, hogy a társulásban résztvevők komplex módon ismerjék meg és őrizzék a magyar és Kelet-Európa-i paraszti és pásztor hagyományokat. Az egyesület célja, hogy a társulásban résztvevő tagok szarvasmarha tenyésztéssel és legeltetéssel kapcsolatos elméleti kérdésekben folyamatosan konzultáljanak, tapasztalataikat kicseréljék, ezzel kapcsolatos ismereteiket mélyítsék. ... >>

"Veréce" Hagyományőrző Egyesület és Népdalkör

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Sós Imre u. 17.
képviselő: elnök: Török Andrásné
Hagyományőrzés, népdalkör létrehozása, a tájra jellemző népdalok felkutatása, összegyűjtése, átörökítése az utókor számára. ... >>
1. oldal