Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balmazújváros egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

"ARANYKOR" Támogató Szeretet Közösség Egyháza

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 8.
képviselő: vez.tag Fülöpné Mezei Anikó, vez.tag Molnárné Kordás Judit, vezető Dr. Molnár Tibor
A fogyatékos és hátrányban élő emberek segítése, életük jobbá és teljesebbé tétele, szeretet hiányuk csökkentése, életük kiteljesítése. ... >>

Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
képviselő: Koroknai István
bűn- és balesetmegelőzés ... >>

Balmazújvárosi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,egyéb)

4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.
képviselő: elnök Kun Sándor
sportvadászati lehetőség biztosítása ... >>

Balmazújvárosi Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 12.
képviselő: gazd.ügyint. Radócz Jánosné, pol.munkatárs Nádasdi Sándor, titkár Bereczki Sándor, uttörőelnök Kerekes Erzsébet
Részvétel a demokratikus szocialista Magyarország megteremtésében, ennek szellemében a helyi politikai élet alakítása a Balmazújvároson és vonzáskörzetében élő, baloldali gondolkodású fiatalok bevonásával, tömörítésével. ... >>

Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület (BUKSI Egyesület)

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 48.
képviselő: elnök: Tar Ágnes Júlia
Balmazújváros és térségében a megfelelő állattartási kultúra módjának elterjesztése, az egész élővilág iránt felelősséget érző emberek összefogása, valamint az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. ... >>

Balmazújvárosi Vadászklub

(sport,egyéb)

4060 Balmazújváros, Virágoskút
képviselő: Durkó István titkár, elnök: Puskás Nándor
Vadgazdálkodás, sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS és LOBBI a BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉGÉRT CIVIL SZÖVETSÉG (CÉLBAKISÉR Civil Szövetség)

(érdekképviselet,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 26.
képviselő: elnök Béke Lajos
A Balmazújvárosi Kistérség társadalmi szervezeteinek érdekérvényesítésének elősegítése és közös érdekképviselete. ... >>

Gondviselés Közösség Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Árpád u. 8.
képviselő: elnök Juhászné Kányássy Katalin, elnökhelyettes Haranginé Béke Szilvia, elnökhelyettes Prém Éva, elnökhelyettes Szabóné Czellár Anita
Az egyház tagjai, pártoló tagjai és más személyek hitének erősítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés- oktatás, hátrányos helyzetű csoportok segítése stb. ... >>

Hátrányos Helyzetű Kistérségi Társulás

(szociális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
képviselő: alelnök Drága József, alelnök Vadász Mihály, elnök Drága Artúr
nemzeti, etnikai kisebbségek érdekeinek képviselete ... >>

"Hunor" Íjász Egyesület ("Hunor" IE.)

(sport,egyéb)

4060 Balmazújváros, Csikókert u. 8.
képviselő: elnök Szilágyi János
A helyi íjászélet megszervezése és fellendítése, a versenyíjászat szakmai feltételeinek biztosítása, az íjászat, mint szabadidősport népszerűsítése, a történelmi íjászat felelevenítése. Kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szakmailag illetékes szervekkel, önkormányzatokkal. ... >>

Jobb és Szebb Mindennapokért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Szabadság sor 21/b.
képviselő: Dobos Sándorné elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Kovács József Alapítvány

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
képviselő: elnök Csehné Fodor Erzsébet
A hálózati számítástechnika vívmányai magyarországi elterjesztésének támogatása. ... >>

Közös Úton a jobb Jövőért Egyesület

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Kiskút u. 34.
képviselő: Ráczné Rácz Erzsébet elnök
jogvédő és érdkekképviseleti tevéknység ... >>

Polgárőrség Balmazújváros

(közbiztonság,egyéb)

4060 Balmazújváros, Debreceni út 12.
képviselő: elnök Salánki Ágnes, elnökhelyettes: Oláh Ferenc, gazdasági vezető Tóthné Tar Róza, szolgálatvezető: Gulya Roland, titkár Nagy Júlia
A bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Református Gyülekezetekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
képviselő: Dr. Fábián Ildikó
Különböző rendezvények, találkozók, kapcsolatok keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel megvalósulhassanak a protestáns szellemiségnek megfelelő, támogatandó célkitűzések, különösen a református vallási- és hitélet segítése, "kis gyülekezetek", egyházi intézmények és események támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőző, gyógyító tevékenység támogatása a hagyományos szociális tevékenység: az elesettek, idősek és hátrányos helyzetűek felkarolása, gyámolítása, szociális anyagi helyzetük javítása, sorsuk jobbá tétele, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

Roma Polgárjogi Mozgalom Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Kiskútújsor 46.
képviselő: Gyöngyösi Attila
Fellépés a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

RÓNA Legeltetési Társulás

(kulturális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 99.
képviselő: elnök Szlávik János, elnökségi tag Bordás István, elnökségi tag Harangi László
Az egyesület célja, hogy a társulásban résztvevők komplex módon ismerjék meg és őrizzék a magyar és Kelet-Európa-i paraszti és pásztor hagyományokat. Az egyesület célja, hogy a társulásban résztvevő tagok szarvasmarha tenyésztéssel és legeltetéssel kapcsolatos elméleti kérdésekben folyamatosan konzultáljanak, tapasztalataikat kicseréljék, ezzel kapcsolatos ismereteiket mélyítsék. ... >>

Tiszántúli Expo Klub

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Veres P. u. 28.
képviselő: Dr. Báthori Gábor elnök ... >>

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Diáksport Közhasznú Spsortegyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.
képviselő: elnök Lugosi Zoltán, titkár Dr. Áncsán Mariann
A helyi lehetőségeknek, igényeknek megfelelő sportágak, különösképpen: kézilabda, női és férfi szertorna, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz művelésének terjesztése, népszerűsítése, programok szervezése, sportesemények rendezése, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvények szervezése, egészséges életmódra nevelés az egyesület alapvető célja. ... >>
1. oldal