Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszárszó oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Pákozdi Ibolya
Általános cél: a balatonszárszói iskola tanulóinak oktatásához szükséges korszerű technikai eszközök beszerzése. Konkrét cél: a fentieken belül az iskolában számítógépek beszerzése, az ehhez kapcsolódó eszközök, videólánc, számítógépes terem, nyelvi labor kiépítése. ... >>

Magyar Pedagógusok Módszertani Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Mikes K. utca 10
képviselő: elnök Petkes Csaba
A magyar pedagógusok módszertani gazdagodását, fejlődését elősegítő továbbképzések, programok szervezése, lebonyolítása. Tanulás-módszertani tanfolyamok és tréningek szervezése tanulók és szülők részére. Interaktív internetes felület létrehozása pedagógiai módszerek, tanulási technikák tárházaként, gyakorló pedagógusok részére. Nyilvános és interaktív internetes felület létrehozása, lehetőséget teremtve a gyakorló pedagógusoknak a módszertani innovációval, továbbképzésekkel, pályázati struktúrákkal kapcsolatos véleményeik, gondolataik, dolgozataik megjelenítésére és megvitatására. A pedagógiai, szakmai, módszertani szempontok érvényesítése az oktatásirányításban. Annak ösztönzése és elősegítése, hogy a módszertani innovációt célzó és lehetővé tevő pályázati programokra ne a fenntartó szervezetek, hanem maguk az intézmények pályázhassanak, a pályázati struktúrák az oktatási intézmények és a pedagógus szervezetek véleményének figyelembe vételével kerüljenek kialakításra. Kisgyermekkori fejlesztő és szülőképző rendszer magyarországi kidolgozásának és felépítésének előmozdítása és ösztönzése. A természettudományos és művészeti tárgyak óraszám emelésének támogatása az alap- és középfokú oktatásban. Annak előmozdítása és ösztönzése, hogy a pedagógusképzésben a módszertani tantárgyakat az alap- és középfokú oktatásban komoly gyakorlati tapasztalatra szert tett, és a gyakorlati munkában kiemelkedően eredményes pedagógus kollégák oktassák. A fenti célokkal kapcsolatos felmérések, dolgozatok készítése, ezek megismertetése az oktatásirányítással és a döntéshozókkal. ... >>

Menyegző Értékőrző Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Jókai utca 41.
képviselő: Végh Szabolcs
A Kárpád-medencei magyarság népi kultúrájának és természeti értékeinek megóvása és közvetítése különböző közösségek részére. Ezen belül elsősorban a népzene, néptánc, népszokások és paraszti életmód, paraszti hagyományos gazdálkodás, népi építészet, népi mesterségek, a városi folklór hagyományainak, a kulturális és természeti környezet fenntarthatóságának feltárása és feldolgozása a mai ember számára a néprajztudomány, a kulturális antropológia és a környezetvédelem eszköztárának felhasználásával. Ezek tolmácsolása egyes művészeti ágakon (színház, báb, zene, mozgásművészetek, képző-, fotó-, és filmművészet, kézművesség, iparművészet) és oktatáson, tanácsadáson keresztül. Hosszú távú célkitűzés minden célok elérésének érdekében egy bemutató-, képző-, kulturális központ létesítése és működtetése. ... >>
1. oldal