Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszárszó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: Cseri Péter
a./ Balatonszárszó természeti, környezeti adottságaihoz méltó helyének, rangjának környezeti adottságaihoz méltó elnyerése a "Balatoni - régió" illetve a Siófoki (Balatonföldvári) kistérség életében. b./ Széleskörű információbázist tartalmazó kiadvány, nyomtatvány összeállítása, évenkénti aktualizálása. c./ A szárszói rendezvények, kulturális programok szervezésében való aktív - szakértői - közreműködés. d./ A helyi idegenforgalmi, turisztikai értékek teljes körű feltárása, és bemutatása a "b" pontban jelzett kiadványokban, nyomtatott és elektronikus sajtóban. e./ Segítséget nyújt az Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalom területi és helyi érdekeinek összehangolásában végzett tevékenységéhez, ehhez - szükség szerint - külső szakértők közreműködését is megszervezi. f./ Szakmai konzultációt, felvilágosító előadássorozatot szervez a fizető vendéglátó tevékenységet folytatók körében, különösen a 45/1998. (VI. 24.) IKIM. sz. rendeletet módosító 54/2003. (VIII. 29.) GKM. sz. rendeletre tekintettel. g./ Balatonszárszó, mint kiemelt üdülőhely hazai és külföldi - turisztikai rendezvényeken, vásárokon való - képviselete. h./ A turizmus fellendítésével párhuzamosan javuló életkörülmények: új munkaalkalmak megteremtése, ennek elősegítése, vállalkozások színvonalas működésének elősegítése. i./ A turisztikai döntések érvényesülésének figyelemmel kísérése a döntés előkészítésben aktív részvétel. j./ A turisztikai infrastruktúra fejlesztésének segítése, a kistérségi turisztikai együttműködés kialakításának és működésének ösztönzése. k./ Az Európai Unió regionális programjaiban való aktív részvétel. l./ A non profit jellegű marketing, termékfejlesztési és információs munka koordinálása. m./ Széleskörű együttműködés kialakítása az érdekelt önkormányzatokkal, gazdasági kamarákkal, civil szervezetekkel. n./ Idegenforgalmi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók védelme.
... >>

Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Pákozdi Ibolya
Általános cél: a balatonszárszói iskola tanulóinak oktatásához szükséges korszerű technikai eszközök beszerzése. Konkrét cél: a fentieken belül az iskolában számítógépek beszerzése, az ehhez kapcsolódó eszközök, videólánc, számítógépes terem, nyelvi labor kiépítése. ... >>

"GENEZÁRET" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Fő utca 53.
képviselő: Karsai Ödön
Támogatni a balatonszárszói műemlékjellegű református templom külső-belső karbantartását és felújítását, a templomban egy hangversenycéloknak is megfelelő orgona megépítését, az egyházközség egyéb épületeinek felújítását és építését, valamint az ezekben az épületekben tartott vallásos és kulturális rendezvények szervezését és lebonyolítását. ... >>

Magyar Pedagógusok Módszertani Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Mikes K. utca 10
képviselő: elnök Petkes Csaba
A magyar pedagógusok módszertani gazdagodását, fejlődését elősegítő továbbképzések, programok szervezése, lebonyolítása. Tanulás-módszertani tanfolyamok és tréningek szervezése tanulók és szülők részére. Interaktív internetes felület létrehozása pedagógiai módszerek, tanulási technikák tárházaként, gyakorló pedagógusok részére. Nyilvános és interaktív internetes felület létrehozása, lehetőséget teremtve a gyakorló pedagógusoknak a módszertani innovációval, továbbképzésekkel, pályázati struktúrákkal kapcsolatos véleményeik, gondolataik, dolgozataik megjelenítésére és megvitatására. A pedagógiai, szakmai, módszertani szempontok érvényesítése az oktatásirányításban. Annak ösztönzése és elősegítése, hogy a módszertani innovációt célzó és lehetővé tevő pályázati programokra ne a fenntartó szervezetek, hanem maguk az intézmények pályázhassanak, a pályázati struktúrák az oktatási intézmények és a pedagógus szervezetek véleményének figyelembe vételével kerüljenek kialakításra. Kisgyermekkori fejlesztő és szülőképző rendszer magyarországi kidolgozásának és felépítésének előmozdítása és ösztönzése. A természettudományos és művészeti tárgyak óraszám emelésének támogatása az alap- és középfokú oktatásban. Annak előmozdítása és ösztönzése, hogy a pedagógusképzésben a módszertani tantárgyakat az alap- és középfokú oktatásban komoly gyakorlati tapasztalatra szert tett, és a gyakorlati munkában kiemelkedően eredményes pedagógus kollégák oktassák. A fenti célokkal kapcsolatos felmérések, dolgozatok készítése, ezek megismertetése az oktatásirányítással és a döntéshozókkal. ... >>

Menyegző Értékőrző Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Jókai utca 41.
képviselő: Végh Szabolcs
A Kárpád-medencei magyarság népi kultúrájának és természeti értékeinek megóvása és közvetítése különböző közösségek részére. Ezen belül elsősorban a népzene, néptánc, népszokások és paraszti életmód, paraszti hagyományos gazdálkodás, népi építészet, népi mesterségek, a városi folklór hagyományainak, a kulturális és természeti környezet fenntarthatóságának feltárása és feldolgozása a mai ember számára a néprajztudomány, a kulturális antropológia és a környezetvédelem eszköztárának felhasználásával. Ezek tolmácsolása egyes művészeti ágakon (színház, báb, zene, mozgásművészetek, képző-, fotó-, és filmművészet, kézművesség, iparművészet) és oktatáson, tanácsadáson keresztül. Hosszú távú célkitűzés minden célok elérésének érdekében egy bemutató-, képző-, kulturális központ létesítése és működtetése. ... >>
1. oldal