Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszabadi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 96.
képviselő: Szabó Zsuzsanna
Balatonszabadiban az oktatás-nevelés fejlesztése; olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását és a képességfejlesztést szolgálják. ... >>

BALATONSZABADI LABDARÚGÓ EGYESÜLET

(sport,oktatási)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 102.
képviselő: elnök Gulyás János
Az Egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése a sport speciális eszközeivel, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása. Az Egyesület segíti a település oktatási intézményei tanulói renszeres testedzését, sporttevékenységét. ... >>

EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor utca 2/a.
képviselő: elnök Molnár Árpád
A település múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása. A település természeti és épített környezetének védelme. Az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. Együttműködés az önkormányzattal, lakossággal, intézményekkel, és más szervezetekkel. A lakókörnyezet, a közterület szépítése, ápolása, állaguk megóvása. A közösségi munkában együttműködés a lakosság minden korosztályával. A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. A lakosság önképzésének, kulturális fejlődésének, művelődésének fejlesztése. Együttműködés a Polgárőrséggel. A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába. ... >>

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 139.
képviselő: elnök Szücsné Szányel Katalin
A balatonszabadi Aranyalma Napközi Otthonos Óvodában az esztétikus, egészséges környezet alakítása; olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálják; valamint a környezet tevékeny megszerettetését elősegítő kirándulások szervezése. ... >>

Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8651 Balatonszabadi, Zrínyi utca 22.
képviselő: elnök Mészárosné Horváth Rózsa
A cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az Egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket. Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik. Biztosítja, hogy tagjai és az egyesületen kívül állók minden lehetséges segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növekedését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével (ún. primer prevencióval) kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. ... >>

Onogur Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 52.
képviselő: elnök Borsos Tamás
1./ A magyar honfoglalás korának tudományos ismeretterjesztő célú bemutatása, harcászat, kézművesség és életmód hiteles ismertetése. 2./ Tevékenységével kapcsolatban, rendezvényeket szervez, bemutató foglalkozásokat tart. 3./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végezhet. ... >>
1. oldal