Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszabadi kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Balatonszabadi Művelődési Kör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 133.
képviselő: Tóth Lászlóné
Az Egyesület célja, hogy tagjainak lehetőséget biztosítson a művelődésre, szórakozásra, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére. Őrizze a hagyományokat, a többi civil szervezettel együttműködve segítse a helyi kulturális rendezvényeket. ... >>

Balatonszabadi Népdalkör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.
képviselő: Németh János ... >>

Balatonszabadi Roma- és Kisebbségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Enyingi utca 10/a.
képviselő: Kristóf Beáta
Az Egyesület célja kisebbségek érdekképviselete, hagyományainak ápolása, megőrzése, továbbfejlesztése. Az etnikai, vallási különbségek megszüntetése, társadalmi és önkormányzati szervekkel együttműködés, médiákkal való kapcsolattartás, rendezvények közös koordinálása. ... >>

EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor utca 2/a.
képviselő: elnök Molnár Árpád
A település múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása. A település természeti és épített környezetének védelme. Az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. Együttműködés az önkormányzattal, lakossággal, intézményekkel, és más szervezetekkel. A lakókörnyezet, a közterület szépítése, ápolása, állaguk megóvása. A közösségi munkában együttműködés a lakosság minden korosztályával. A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. A lakosság önképzésének, kulturális fejlődésének, művelődésének fejlesztése. Együttműködés a Polgárőrséggel. A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába. ... >>

Kossuth Művelődési Kör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Kossuth utca 61.
képviselő: elnök Krisztin Róbert Ernő
Az egyesület célja a község lakói művelődésének, szórakozásának, információszerzésének, a falu közösségi életének, hagyományainak ébrentartása, felújítása, a mint minden más eszköz, lehetőség figyelembevétele, amellyel a lakosság megtartásának gyarapítása érdekében az egyesület segíteni tud. ... >>

Lóczy Lajos Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8651 Balatonszabadi, Honvéd utca 28.
képviselő: elnök Lóczy István
Az egyesület legfontosabb célja a természeti és környezeti értékek, az épített és a kulturális örökség megismerése, bemutatása és védelme, elsődlegesen a Balaton régióban. ... >>

Onogur Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 52.
képviselő: elnök Borsos Tamás
1./ A magyar honfoglalás korának tudományos ismeretterjesztő célú bemutatása, harcászat, kézművesség és életmód hiteles ismertetése. 2./ Tevékenységével kapcsolatban, rendezvényeket szervez, bemutató foglalkozásokat tart. 3./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végezhet. ... >>

Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi

(intézményi,szociális,kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 133.
képviselő: Ágoston László Zsolt
A Balatonszabadiban élő, vagy ide kötődő polgárok, művészetbarátok, támogatók szervezeteként a község kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület keretei között a község kultúrabarát közönségének lehetősége nyílik színházi, zenei, képzőművészeti előadások, rendezvények létrehozására, ilyen események megtekintésére és támogatására, a szabadidő hasznos és tartalmas eltölésére valamint karitatív tevékenység végzésére. ... >>
1. oldal