Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszabadi egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

"A BALATONSZABADI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT " ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8651 Balatonszabadi, Zrínyi M. utca 15.
képviselő: Tóth Katalin
A Balatonszabadi Református Egyházközség értékeinek megmentése, megőrzése, valamint gyarapítása. A Balatonszabadi, Vak B.u.135.sz.alatt lévő,/804 hrsz/ - 1794-ben, copf stílusban épült - református templom külső és belső tatarozásának megvalósítása, orgonájának javítása, fűtésrendszerének kialakítása. Valamint minden más, az egyházközséget érintő feladat megoldásának segítése. ... >>

Balatonszabadi és Siójuti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 133
képviselő: elnök Kiss Tamás
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ a közösségi kapcsolatok erősítése, d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása, e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

BALATONSZABADI ÖNKORMÁNYZATI KÖZALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.
képviselő: elnök Ágoston László, titkár Németh János
A közalapítvány célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tövény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott, a települési önkormányzati feladatok, mint közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása, elősegítése, teljesítése. ... >>

Balatonszabadi Roma- és Kisebbségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Enyingi utca 10/a.
képviselő: Kristóf Beáta
Az Egyesület célja kisebbségek érdekképviselete, hagyományainak ápolása, megőrzése, továbbfejlesztése. Az etnikai, vallási különbségek megszüntetése, társadalmi és önkormányzati szervekkel együttműködés, médiákkal való kapcsolattartás, rendezvények közös koordinálása. ... >>

Balatonszabadi "Sióvölgye" Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Rákóczi utca 5.
képviselő: elnök Varga János
A vadászegyesület célja, hogy az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II Tv., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv., a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor utca 2/a.
képviselő: elnök Molnár Árpád
A település múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása. A település természeti és épített környezetének védelme. Az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. Együttműködés az önkormányzattal, lakossággal, intézményekkel, és más szervezetekkel. A lakókörnyezet, a közterület szépítése, ápolása, állaguk megóvása. A közösségi munkában együttműködés a lakosság minden korosztályával. A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. A lakosság önképzésének, kulturális fejlődésének, művelődésének fejlesztése. Együttműködés a Polgárőrséggel. A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába. ... >>

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 139.
képviselő: elnök Szücsné Szányel Katalin
A balatonszabadi Aranyalma Napközi Otthonos Óvodában az esztétikus, egészséges környezet alakítása; olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálják; valamint a környezet tevékeny megszerettetését elősegítő kirándulások szervezése. ... >>

Kustyán Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Kossuth L. utca 71.
képviselő: Mayer Tibor
Az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II. tv., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv., a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban -, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. A Vadászegyesület tevékenységét a környezet- és természetvédelem, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával végzi. ... >>
1. oldal