Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonkenese természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Balatoni Ötvenesek Vitorlás Sport Egyesület (rövidített neve: Balatoni Ötvenesek Egyesülete )

(sport,természetvédelem)

8172 Balatonakarattya, Csaba utca 139.
képviselő: Kovács Péter, Schőmer András
a) a vitorlás sport valamennyi ágazatára (hajóosztályra és ha- jótípusra) korcsoportra (gyermek, ifjú, veterán) kiterjedően a vi- torlás sport testet és lelket nemesítő voltának gyakorlása és nép- szerűsítése, b) a verseny-, a túra- és tömegsport fejlesztése, összhangban a természeti és épített környezet megóvásával, c) a környező elemek (a föld, a víz, a levegő, az élővilág) -kiemelten a Balaton és környéke- megóvása, valamint d) a műemléki védettségű és egyéb védelemre érdemes létesítmé- nyek, valamint a balatoni hajózással kapcsolatos védendő -veterán -hajók és hajótipusok megóvása és fenntartása, e) az ötvenes hajóosztály tradicionális voltának megőrzése és fennmaradásának elősegítése, a meglévő hajók megóvása, fenntartása és új hajók építése útján, f) a közös túrák, szabadidő-tevékenységek támogatása és szerve- zése, g) a hajók tulajdonosainak, kormányosainak és legénységeinek aktuális ügyekben való tájékoztatása. ... >>

Balatonkenese Városért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 1.
képviselő: Szijártó Csaba képviselő, elnök
a településen a betegség megelözö, műemlékvédelmi, természetvédelmi, oktatási, tömegsport, közbiztonság megvalósitása. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a sport támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és kapcsolódó szolgáltatások, - közétkeztetés, - gyermekek napközi ellátása. ... >>

Balatonkenesei, Balatonakarattyai Lokálpatrióták Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Csokonai u. 26/5.
képviselő: Vatics Erzsébet elnök
Balatonkenese, Balatonakarattya infrastrukturális fejlesztése; történeti építészeti, természeti értékek megóvása. ... >>

Cinto Túraklub Egyesület

(sport,természetvédelem)

8174 Balatonkenese, Alkotmány u. 11.
képviselő: Kazal Ervin elnök
Természetjárás ... >>

Gazdálkodók Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Fő u. 21.
képviselő: Lehoczky Gyula elnök
A gazdálkodók érdekképviselete; a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a természetes környezet megóvása. ... >>

Magyar Nordic Walking Akadémia

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Hajnal út 2.
képviselő: Galambos Lászlóné elnök
Egészségmegőrzés, nevelés, természetvédelem ... >>

Nemzeti Jövő Háza Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8174 Balatonkenese, Balaton u. 35.
képviselő: Páll János elnök
Egyesíteni mindazon szándékkal és tehetséggel bírókat, akik egy élhetőbb jövőért tennék hasznos dolgukat, de nehezen találják meg egymást. Azokat kívánja megszólítani, akik gyönyörű hazánk, Magyarország egyik utolsó eredeti tájképi, természeti értékét, a Balaton északi partjának egy mitikusan szép szakaszát azért vennék birtokukba, hogy ott megépüljön egy ház, amely képletesen és valóságosan, tartalmában és formájában hordozná küldetését. ... >>

Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesület Balatonkenese

(természetvédelem)

8174 Balatonkenese, Kossuth tér 1.
képviselő: Braccini Éva elnök, Reichardné Réz Zsuzsanna ... >>

Tuskó Hopkins Vitorlázó Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8174 Balatonkenese, Fő út 53.
képviselő: Somogyi Gyula
természetvédelem, környezetvédelem, sport ... >>
1. oldal