Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Arácsért Alapitvány

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Arad u. 41.
képviselő: Kutas Árpád
Az arácson élők és üdülési céllal itt tartozkodók kultúrális és közöségi életének színvonalassá tétele, melynek érdekében : - a városrészre való figyelemfelhivás végett évenként " Arácsi napok"-at, illetve más rendezvényket is szervez, - kapcsolatot tart, illetve ápol a Balatonfüred vá- rosan megjelenő más civilszervezetek- kel,- szorgalmazza a lakó-, illetve üdülőkörnyezetek magas szintű kialakitását, mindezek rendszeres gon- dozását, rendben tartását, e vonatkozás vonatkozásban tanácsokat ad és segitséget nyújt, - a közterületeken takaritást, illetve parkositást szervez, növényeket telepitt, hasonló és az önkormányzatra háruló fel-adatok vonatkozásában vállalja, hogy jelzéseket tesz a polgármesteri hivatal felé, azok elvégeztetését szorgalmazza,-az alapitvány fellép Balatonfüred Város Önkormányzatánál, hogy jelen civil szer-vezet nyomatékos tényezőként elismerjék inditvánaitértékeljék, elfogadják, mind-ennek érdekében araa törekszik, hogy a váosi önkormányzat munkájában rendszere-sen részt vehessen. ... >>

Disznóláb Alapítvány - a balatonfüredi sérült és ép gyermekek társadalmi integrációjáért

(kulturális,szociális)

8230 Balatonfüred, Dobó István út 1.
képviselő: Antalóczy Enikő képviselő, Antalóczy Zoltán képviselő
Rászoruló embertársaink számáraa kézzel fogható esélyteremtés biztosítása. A fogyatékossággal élő emberekkel szemben meglévő előítéletfalak lebontása a sérült és ép gyermekek közös szabadidős művészeti tevékenysége által : Elősegíteni, hogy a fogyatékossággal élő gyermekeknek egyenlő esélyük és társadalmi befogadásuk érdekében javuljanak a kultúrális, művészeti, művészetterápiás és szabadidős programokhoz való hozzáférási esélyeik A legtöbbnyire szegregált keretek között tanuló diákok itegrált környezetbe kerülnek az ép tanulókkal közösen végzett művészetterápiás tevékenységek révén. ... >>

Füredi Bem Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.
képviselő: Nagyné Németh Annamária titkár, Somogyi Béla elnök
eredményeivel pédamutató, ujitó pedagógusok munkájának elismerése, segitése, tehetséges, arra rászoruló tanulók továbbtanulásának segitése. ... >>

Kincs A Mosoly Közhasznú Alapítvány

(szociális)

8230 Balatonfüred, Balassi Bálint u. 14.
képviselő: Fehér Péter titkár, Fehérné Horváth Katalin elnök
Családi napközik létrehozása, a kisgyermekes nők munka világába való visszatérésének elősegítése. ... >>

Lóczy Lajos Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Kontor Klára elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A diákok művelődési, sportolási lehetőségeinek, kultúrális tevékenységük fejlesztésének szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. A nyelvtanulás, külföldi csere- kapcsolatok kiépítésének támogatása/ a tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának biztosítása. A kultúrális örökség megóvására irányuló tevékenységének segitése. Az iskolai hagyományörző rendezvények felkarolása. A tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása. Az oktatással, neveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos integrációs programok támogatása. ... >>

Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Kosuth u. 3. 110.szoba
képviselő: Soós Zoltán
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

(szociális)

8230 Balatonfüred, Mogyoró u. 1.
képviselő: Csirkéné Sándor Katalin elnök ... >>

Őszi Fény Alapitvány Balatonfüred

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

8230 Balatonfüred, Csiten u. 2/E.
képviselő: Kellerné Papp Ágnes elnök
Balatonfüred város területén élő edős, beteg, egyedüláll, rászoruló személyek támogatása önállóan az alapitvány saját eszközeivel, illetve Balatonfüreden működő időseket ellátó intézményeken keresztül. A célok megvalósitását segitő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapitott nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapit- ványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapitó okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot irásban kell bejelenteni, melynek elfo- gadásáról a kuratórium dönt. ... >>

S.O.S Együtt Egymásért Alapitvány

(szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 6.
képviselő: Tornainé Farkas Elvira képviselő
Előmozdítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek és családok életminőségének javítását, mind szociális, mind pedig kultúrális vonatkozásban. ... >>
1. oldal