Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
képviselő: Dr. Fazekas Pálné, Filipovics István, Pulsfortné Tóth Ilona
Az oktatás anyagi, technikai feltétele- inek javitása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése, tanulók utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatá-sa, nyertesek dijazása. Iskolai és kultúrális szabadidős programok támogatása. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Ifjúsági és Vitorlás Versenyzés támogatására közhasznú szervezet

(sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2.
képviselő: Nagy Attila elnök, képviselő
A sportoló ifjúsági vitorlásversenyzők támogatása versenyek szervezésével és lebonyolításával.Támogatást nyújt felszerelések vásárlásához oktatásához, továbbá minden a vitorlázáshoz kapcsolodó tevékenységhez. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: Somogyi Károly
Az alapitvány tartós közérdekből a refomátus hitéleti célok támogatására a balatonfüredi református templom és parókia a hitéleti célokat szolgáló egyéb ingatlanok fenntartására a mű- ködtetésére korszerűsitésére,felújitá- sára jött létre. Célja továbá az ifjúság erkölcsi nevelése érdekében a hitoktatása szélesitése, támogatása, az ehhez szükséges ingatlanok biztositása bérlet,majd iskola épitése utján. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Vasút utcai Óvoda Gyermekeiért közhasznú szervezet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 43.
képviselő: Dr. Horváth Tivadar
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeiehz, programjaihoz anyagi segítség nyújtása.Ezzel a minél eredményesebb szellemi ls fizikai fejlődés elősegítése. A korcsoportoknak megfelelően a környékbeli természeti szépségek, a történelmi emlékek megismertetése, testnevelés biztosítása. Mindezen által elősgítendő az általános iskolákba kerülés ered-
ményesebb és zökkenőmentesebb voltát. Az anyagi segítség pénzbeli és egyéb nem pénzbeli támogatása formájában. ... >>

Alapítvány a Tihanyi Yacht Clubért közhasznú

(oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Pásztor János u.8/B
képviselő: Fertig István
A Tihanyi Yacht Club környezetének, a kultúrált pihenés feltételeinek fejlesz-tése, kiszélesítése, a környezet állapo-tának megőrzése,- a Club kikötőjének környezetvédelmi minta kikötővé történő fejlesztése, - rászoruló gyermekek üdültetése, táboroztatása,- a művészet és a kultúra támogatása, - oktatási és gyermekintézmények segitése,-a Club idegenforgalmi vonzerejének növelése. ... >>

Alapitvány Az Arácsi Óvoda Gyermekeiért Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3.
képviselő: Kutasné László Boglárka
az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyújtása, ezzel a minél eredméynesebb szellemi és fizikai fejlődés elősegitése. Az anyagi segitség pénzbeli támogatása formájában is lehetséges. ... >>

Balaton Alapítvány

(oktatási)

8230 Balatonfüred, Jókai út 32.
képviselő: Balogh László elnök
A Balatonnak és környékének fejlesztése, védelme, segítése. ... >>

Balatonfüred Sporttörténete Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kinizsi u. 4.
képviselő: Dr. Perkovics Géza
Tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség meg- óvása,- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Ezen belül: az alapitvány célja a Város sport múltjának kutatása, tudományos szintű kiadványok megjelentetése, oktatása. A fiatalok lokálpatriótává nevelése. Az egészséges életmód népszerűsitése. A sport embert formáló szerepének hangsúlyozása. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. ... >>

Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Noszlopy u. 2.
képviselő: Kovácsné Gáspár Magdolna
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogtása (táborozások, kirándulások).
Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

Balatonfüredi Szívközpont Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviselő: Dr.Korányi László
Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház keretén belül létrehozni tervezett haemodinamikai /szívkatéter/ laboratórium anyagi-technikai és sze- mélyi feltételeinek megteremtéséhez. Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház szervezetében létrehozandó szívsebészet létesitéséhez. Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház szakmai, technikai feltételeinek javitásához, szakembereinek magasszintű képzéséhez. ... >>

Balatonpart Zenekultúrájáért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 13.
képviselő: Csincsi Ferenc
A Balatonfüred Város Ifjúsága zenei nevelésével, zenei közizlés kialakitása A Zene terjesztését, művelését szolgáló kezdeményezés támogatása. A kiemelkedö képességü hangszeres -énekes tanulók, zeneiskolai kereteken belül müködö és diák zenekarok tehetséggondozása. A nyári zenei táborok sikerének elömozditása. ... >>

Első Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Arácsi út 4.
képviselő: Jakócs György elnök
Elsődleges célja az ország jelenlegi legeredményesebb és leginkább támogatott sportágának, a kajak-kenunak és az evező sportnak az egyesületi keretek közötti, verseny -és alapsportági szintű újrahonosítása a Balatonon, valamint a vitorlásoktatás és vitorlás-ifjúsági sportélet kialakítása. ... >>

Fiatalok a Balatonért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 26/B.
képviselő: Molnár Máté elnök
Elősegíteni a területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek kapcsolattartását az ifjúságot érintő kérdésekben.
Kulturális, sport, oktatási, környezetvédelmi, nemzetközi és szakmai gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Füredi Bem Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.
képviselő: Nagyné Németh Annamária titkár, Somogyi Béla elnök
eredményeivel pédamutató, ujitó pedagógusok munkájának elismerése, segitése, tehetséges, arra rászoruló tanulók továbbtanulásának segitése. ... >>

Gospel Alapitvány Balatonfüred

(oktatási)

8230 Balatonfüred, Jókai u. 8.
képviselő: Petneházi László képvisleő
Bibliai értékeket közvetitö Hit gyülekezet közművelödési, oktatási, vallási, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Gyógyforrás Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zrinyi u. 1.
képviselő: Telek Attila
A természetgyógyászat fejlesztése. A természetgyógyászatban elért eredmé- nyek feldolgozása és bizonyitása. A gyógyászati eszközök fejlesztése, gépek és műszerek beszerzésének elö- segitése. A természetgyógyászati oktatás, továbbképzés elösegitése, szakkönyvek beszerzése. A rászoruló betegek ingyenes gyógyitásának elösegitése. Egészségvédelmi programok kialakitása és szervezése. ... >>

Hagyományörző Alapitvány /Tradition/ Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Béke u. 3.
képviselő: Korga Györgyné Dr. Jánosik Irén
eleink tudását közkonccsé tenni. Az alapitvány oktatási programokat, képzési módszereket dolgoz ki, ismeretterjesztö elöadásokat, tanfolyamokat, kiállitásokat szervez, ilyen kiadványokat terjeszt és jelentet meg, valamint saját intézményeket hoz létre. ... >>

II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 37.
képviselő: Adorján Edit képviselő
A Balatonfüredi II. sz. napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, kulturális és szabadidős programok támogatása (pl. kirándulások). ... >>

Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u 35.
képviselő: Petrőcz Lászlóné elnök
Kápátaljai magyar települések támogatása, oktatási, kulturális, szociális kapcsolatok létrehozása, történelmi hagyományok ápolása. ... >>

Kiserdei Óvoda Gyermekeiért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Park u. 11. undefined
képviselő: Czunamné Szabó Ágnes elnök, Sági Ferencné titkár
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási, sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyujtása, ezáltal a gyermekek minél eredményesebb szellemi és fizikai fejlődésének elősegitésére. A korcsoportoknak megfelelően természeti szépségek, történelmi emlékek megismertetése. ... >>

Kutas Sport Alapitvány Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 3.
képviselő: Takács Miklós
Támogatást nyújt a Balatonfüreden és vonzáskörzetében élö és a rendszeres testedzésre igényt tartó magánszemé- lyeknek, csapatoknak és bejegyzett sportegyesületeknek, iskoláknak sport célra. ... >>

Lóczy Lajos Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Kontor Klára elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A diákok művelődési, sportolási lehetőségeinek, kultúrális tevékenységük fejlesztésének szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. A nyelvtanulás, külföldi csere- kapcsolatok kiépítésének támogatása/ a tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának biztosítása. A kultúrális örökség megóvására irányuló tevékenységének segitése. Az iskolai hagyományörző rendezvények felkarolása. A tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása. Az oktatással, neveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos integrációs programok támogatása. ... >>

Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság

(egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviselő: dr. Simon Attila Pál, dr. Veress Gábor
Oktatási, kutatási és egészségügyi tevékenység, valamint szociális tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Német Alapitvány Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Szabó Lőrinc u. 12/B.
képviselő: Dr. Babári Ernő, Dr. gróf.Bethlen István, Dr. Ulli Alfred Kloss
a.,A magyar demokratikus fejlődés to- vábbvitele, erősitése. b.,A szociális piacgazdaság és az eu- rópai mintát követő demokratikus tár- sadalmi berendezkedés szempontjainak figyelembevételével gazdasági és több oldalú kultúrális rendezvények szervezése. c.továbbképzések, előadások, gyakorla- tok és szemináriumok magyar vezetők és alkalmazottak részére a manage- ment és a marketing témakörében, ill a modern üzemvezetéssel kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintet- tel az üzemi, számvitel, szervezés pénzügyek, controlling, nemzetközi jog és marketing ténakörökre. ... >>

Széchenyi Ferenc Alapitvány Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Hőök tere 1.
képviselő: Dr. Kaiser Géza
Az oktatási intézmény arra érdemes tanulóinak jutalmazása. ... >>

Széchenyi Ferenc Oktatási Alapitvány a Diákokért Balatonfüred

(oktatási)

8230 Balatonfüred, Hösök tere 1.
képviselő: Dr. Kiszely Pál elnök, Gudics Endréné eln.hely.
Oktatási, nevelési tevékenysége elösegitése, tehetséges tanulók támogatása, szociális támogatás. ... >>

Táltos Gyermekművészekért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Arany János u. 3.
képviselő: Kovácsné Kiss Ildikó elnök
A gyermek és ifjúsági művészeti tevékenység támogatása, művészeti nevelés és tehetséggondozás. Balatonfüred és környéke kulturális életének fejlesztése, gazdagítása. ... >>

Testneveléssel az egészség megőrzéséért Alapitvány Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 4O.
képviselő: Wacha Antal
emelni az iskolai oktaónevelő munka szakmai szinvonalát, az elkezdett sportcsarnok végleges felépitése, segi- teni a dikönkormányzat tevékenységen belül a kulturált viselkedésre, egész- séges életmódra és munkára való nevelést. ... >>
1. oldal