Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
képviselő: Dr. Fazekas Pálné, Filipovics István, Pulsfortné Tóth Ilona
Az oktatás anyagi, technikai feltétele- inek javitása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése, tanulók utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatá-sa, nyertesek dijazása. Iskolai és kultúrális szabadidős programok támogatása. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Vasút utcai Óvoda Gyermekeiért közhasznú szervezet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 43.
képviselő: Dr. Horváth Tivadar
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeiehz, programjaihoz anyagi segítség nyújtása.Ezzel a minél eredményesebb szellemi ls fizikai fejlődés elősegítése. A korcsoportoknak megfelelően a környékbeli természeti szépségek, a történelmi emlékek megismertetése, testnevelés biztosítása. Mindezen által elősgítendő az általános iskolákba kerülés ered-
ményesebb és zökkenőmentesebb voltát. Az anyagi segítség pénzbeli és egyéb nem pénzbeli támogatása formájában. ... >>

Alapitvány a fiatalok kultúrális, művészeti fejlődéséért Balatonfüred

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/H/6.
képviselő: Nagy Jenő
A fiatalok kultúrális és művészeti fejlődésének segitése. ... >>

Alapítvány a Tihanyi Yacht Clubért közhasznú

(oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Pásztor János u.8/B
képviselő: Fertig István
A Tihanyi Yacht Club környezetének, a kultúrált pihenés feltételeinek fejlesz-tése, kiszélesítése, a környezet állapo-tának megőrzése,- a Club kikötőjének környezetvédelmi minta kikötővé történő fejlesztése, - rászoruló gyermekek üdültetése, táboroztatása,- a művészet és a kultúra támogatása, - oktatási és gyermekintézmények segitése,-a Club idegenforgalmi vonzerejének növelése. ... >>

Alapitvány Az Arácsi Óvoda Gyermekeiért Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3.
képviselő: Kutasné László Boglárka
az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyújtása, ezzel a minél eredméynesebb szellemi és fizikai fejlődés elősegitése. Az anyagi segitség pénzbeli támogatása formájában is lehetséges. ... >>

Arácsért Alapitvány

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Arad u. 41.
képviselő: Kutas Árpád
Az arácson élők és üdülési céllal itt tartozkodók kultúrális és közöségi életének színvonalassá tétele, melynek érdekében : - a városrészre való figyelemfelhivás végett évenként " Arácsi napok"-at, illetve más rendezvényket is szervez, - kapcsolatot tart, illetve ápol a Balatonfüred vá- rosan megjelenő más civilszervezetek- kel,- szorgalmazza a lakó-, illetve üdülőkörnyezetek magas szintű kialakitását, mindezek rendszeres gon- dozását, rendben tartását, e vonatkozás vonatkozásban tanácsokat ad és segitséget nyújt, - a közterületeken takaritást, illetve parkositást szervez, növényeket telepitt, hasonló és az önkormányzatra háruló fel-adatok vonatkozásában vállalja, hogy jelzéseket tesz a polgármesteri hivatal felé, azok elvégeztetését szorgalmazza,-az alapitvány fellép Balatonfüred Város Önkormányzatánál, hogy jelen civil szer-vezet nyomatékos tényezőként elismerjék inditvánaitértékeljék, elfogadják, mind-ennek érdekében araa törekszik, hogy a váosi önkormányzat munkájában rendszere-sen részt vehessen. ... >>

Az Európai Magyar Népművészetért Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Berda József u. 5/A.
képviselő: Bánkutiné Mihalcsik Márta elnök
A magyar népművészet hagyományainak ápolása. ... >>

"Balaton Art" Kulturális Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Tinódi u.9.
képviselő: Sziklai Zoltán elnök ... >>

Balatonarácsi Református Egyházközségért Alapitvány közhasznú

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Lóczy Lajos utca 70.
képviselő: Császár Attila, Tóth Gyula
A Balatonarácsi Református Egyházközséghez tartozó, az elődök által folyamatosan létrehozott szellemi és tárgyi értékek, épületek fenntartása,az épített örökség megóvása, állagának megőrzése és ezeknek adományokból való bővítése, mely komoly hatással van a városrész képére.- Tudományos és ismeret- terjesztő előadások, kiállitások, értekezletek, ifjúsági találkozók, konferenciák, jótékonysági, egyházunk céljaival hitelveinkkel megegyező egyéb rendezvények szervezése, a tárgyi és kultúrális örökség megóvása.- Szociális tevékenység,családsegités,időskorúak gondozása önálló keresettel nem rendelkezők /pl.: diákok/ meghatározott célú, alkalmankénti támogatása, széleskörű diakónia munka végzése.- Az egyháztagok hitéletének és a református közösséghez tartozásának erősitése, ennek érdekében a tájékoztató eszközök modernizálása, technikai felszerelések beszerzése. A fenti célok elérése érdekében az alapit-vány pénzforrások és egyéb eszközök felkutatását, támogatások gyűjtését végzi. ... >>

Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, P.Horváth Ádám u. 36/D.
képviselő: Végh Endre elnök ... >>

Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Móra Ferenc u. 3/C.
képviselő: Héhn Zsuzsanna elnök
Kultúrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása. ... >>

Balatonfüred Néptánc Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.
képviselő: Bácsi Gabriella elnök ... >>

Balatonfüred Opatija Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Fejes Katalin elnök ... >>

Balatonfüred Sporttörténete Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kinizsi u. 4.
képviselő: Dr. Perkovics Géza
Tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség meg- óvása,- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Ezen belül: az alapitvány célja a Város sport múltjának kutatása, tudományos szintű kiadványok megjelentetése, oktatása. A fiatalok lokálpatriótává nevelése. Az egészséges életmód népszerűsitése. A sport embert formáló szerepének hangsúlyozása. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. ... >>

Balatonfüred-Castricum Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Egressy köz 7.
képviselő: Dr.Fülöp Lajos ... >>

Balatonfüred-Kovászna Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
képviselő: Pálffy Károlyné elnök ... >>

Balatonfüred-Kuovala Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Jókai u. 2,
képviselő: Dr. Ács Károly, Dr. Ferenczné Dr. Böröcz Éva, Horváth Zoltán, Jakab Vilma ... >>

Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Noszlopy u. 2.
képviselő: Kovácsné Gáspár Magdolna
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogtása (táborozások, kirándulások).
Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

Balatonfüredi helytörténeti Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arany J. u. 12.
képviselő: Szenfnerné Varga Anikó elnök, Tóth Györgyi titkár ... >>

Balatonfüredi Költőverseny Qasimodó Közalapitvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Szent I. tér 1.
képviselő: Mezey Katalin elnök
Költöverseny lebonyolitása a város kultúrális életének fejlesztése, magyar-olasz kultúrális kapcsolatok támogatása. ... >>

Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
képviselő: Gubicza Ferenc elnök ... >>

BLUE FISCH Horgász és Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8230 Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám u. 18/E. 1/3.
képviselő: dr. Kiss Barnabás elnök, dr.Barabás Zoltán titkár, Karli Imre alelnök
A szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének biztosítása a rendvédelmi szerveknél és az igazságszolgáltatás területén dolgozók, volt dolgozók és ezen területekkel szimpatizáló személyek és családtagjaik részére. A fiatalok egészséges életmódra, a Magyar Köztársaság természeti értékei-különös tekintettel a Balaton és a Balaton-felvidék, természetes vizeinek és azok élővilága-tiszteletére, megbecsülésére és megőrzésére nevelése, a magyar horgászat és halgazdálkodás hagyományainak ápolásán, a sport szemléletű horgászat elterjesztésén, a vízi és vízparti élővilág megismertetésén keresztül. ... >>

Cultura Animi - Gombás Kúria Művészetek Háza Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arácsi út 94.
képviselő: Molnár Judit képviselő
A magyar és szűkebb értelemben a balaton-felvidéki kultúra ápolása és átörökítése; A műemléki környezet védelme, műemléki ingatlanok fenntartásának támogatása. ... >>

Disznóláb Alapítvány - a balatonfüredi sérült és ép gyermekek társadalmi integrációjáért

(kulturális,szociális)

8230 Balatonfüred, Dobó István út 1.
képviselő: Antalóczy Enikő képviselő, Antalóczy Zoltán képviselő
Rászoruló embertársaink számáraa kézzel fogható esélyteremtés biztosítása. A fogyatékossággal élő emberekkel szemben meglévő előítéletfalak lebontása a sérült és ép gyermekek közös szabadidős művészeti tevékenysége által : Elősegíteni, hogy a fogyatékossággal élő gyermekeknek egyenlő esélyük és társadalmi befogadásuk érdekében javuljanak a kultúrális, művészeti, művészetterápiás és szabadidős programokhoz való hozzáférási esélyeik A legtöbbnyire szegregált keretek között tanuló diákok itegrált környezetbe kerülnek az ép tanulókkal közösen végzett művészetterápiás tevékenységek révén. ... >>

Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Csárda u. 15.
képviselő: Bánó Tamás elnök ... >>

Fiatalok a Balatonért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 26/B.
képviselő: Molnár Máté elnök
Elősegíteni a területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek kapcsolattartását az ifjúságot érintő kérdésekben.
Kulturális, sport, oktatási, környezetvédelmi, nemzetközi és szakmai gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Füredi Ének Alapitvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Pileczky Erzsébet kuratórium elnöke
hozzájárulás Balatonfüred Város vegyeskarának fenntartásához és műkődéséhez. ... >>

Hagyományörző Alapitvány /Tradition/ Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Béke u. 3.
képviselő: Korga Györgyné Dr. Jánosik Irén
eleink tudását közkonccsé tenni. Az alapitvány oktatási programokat, képzési módszereket dolgoz ki, ismeretterjesztö elöadásokat, tanfolyamokat, kiállitásokat szervez, ilyen kiadványokat terjeszt és jelentet meg, valamint saját intézményeket hoz létre. ... >>

Hamvas Béla Asztaltársaság Balatonfüred

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 54.
képviselő: Cserép László titkár, Dr. Szántó Tamás elnök ... >>

HelloEuropa Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Tölgyfa u. 1.
képviselő: Bakó Eszter alelnök, Hajdu Nikolett elnök
Bevonni a fiatalokat a civil társadalmom életébe, működésébe szociális és kulturális programok által. Aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait és az elképzeléseit megvalósíthatja. ... >>

II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 37.
képviselő: Adorján Edit képviselő
A Balatonfüredi II. sz. napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, kulturális és szabadidős programok támogatása (pl. kirándulások). ... >>

Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u 35.
képviselő: Petrőcz Lászlóné elnök
Kápátaljai magyar települések támogatása, oktatási, kulturális, szociális kapcsolatok létrehozása, történelmi hagyományok ápolása. ... >>

Kiserdei Óvoda Gyermekeiért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Park u. 11. undefined
képviselő: Czunamné Szabó Ágnes elnök, Sági Ferencné titkár
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási, sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyujtása, ezáltal a gyermekek minél eredményesebb szellemi és fizikai fejlődésének elősegitésére. A korcsoportoknak megfelelően természeti szépségek, történelmi emlékek megismertetése. ... >>

Kő Kövön Művészeti Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arad út 41.
képviselő: Kutas Árpád
Hazai és nemzetközi képző-, népművészeti kiállitás, szimpózion rendezése, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, hazai és nemzetközi képző,- népművészeti kiállításon,szimpozion való részvétel feltételeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Litkey György Alapitvány Balatonfüred

(sport,kulturális)

8230 Balatonfüred, Arad u. 16.
képviselő: Dr. Bartha Ferenc, Dr. Székelyné Nikodémusz Éva
a magyar népi kultúra támogatása, népszerűsitése, Litkey György állandó kiállitás létesitése, művészet, sport támogatás. ... >>

Lóczy Lajos Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Kontor Klára elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A diákok művelődési, sportolási lehetőségeinek, kultúrális tevékenységük fejlesztésének szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. A nyelvtanulás, külföldi csere- kapcsolatok kiépítésének támogatása/ a tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának biztosítása. A kultúrális örökség megóvására irányuló tevékenységének segitése. Az iskolai hagyományörző rendezvények felkarolása. A tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása. Az oktatással, neveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos integrációs programok támogatása. ... >>

Magyar Német Alapitvány Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Szabó Lőrinc u. 12/B.
képviselő: Dr. Babári Ernő, Dr. gróf.Bethlen István, Dr. Ulli Alfred Kloss
a.,A magyar demokratikus fejlődés to- vábbvitele, erősitése. b.,A szociális piacgazdaság és az eu- rópai mintát követő demokratikus tár- sadalmi berendezkedés szempontjainak figyelembevételével gazdasági és több oldalú kultúrális rendezvények szervezése. c.továbbképzések, előadások, gyakorla- tok és szemináriumok magyar vezetők és alkalmazottak részére a manage- ment és a marketing témakörében, ill a modern üzemvezetéssel kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintet- tel az üzemi, számvitel, szervezés pénzügyek, controlling, nemzetközi jog és marketing ténakörökre. ... >>

Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Ifjúság út 6/B. 3/58.
képviselő: Gaál Antal elnök ... >>

Reformkori Hagyományőrzők Társasága Balatonfüred

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Tamási Áron út 12/A.
képviselő: Schindele Györgyné ... >>

S.O.S Együtt Egymásért Alapitvány

(szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 6.
képviselő: Tornainé Farkas Elvira képviselő
Előmozdítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek és családok életminőségének javítását, mind szociális, mind pedig kultúrális vonatkozásban. ... >>

Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Közhasznú Alapitvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Nagy Zsolt Jánosné
a tánccsoport müködésének segitése. ... >>

Széchenyi Ferenc Alapitvány Balatonfüred

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Hőök tere 1.
képviselő: Dr. Kaiser Géza
Az oktatási intézmény arra érdemes tanulóinak jutalmazása. ... >>

Táltos Gyermekművészekért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Arany János u. 3.
képviselő: Kovácsné Kiss Ildikó elnök
A gyermek és ifjúsági művészeti tevékenység támogatása, művészeti nevelés és tehetséggondozás. Balatonfüred és környéke kulturális életének fejlesztése, gazdagítása. ... >>

Thunderfoot Dancers Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 7.
képviselő: Schnell Ferenc elnök
A country zene, country táncok, a linedance megismertetése, terjesztése Magyarországon. Kuturált szórakozás biztosítása, zenekarok foglalkoztatása, táncoktatés és az újjonnan alakuló linedance klubok szakmai segítése. ... >>

Vaszary Villáért Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
képviselő: Doncsev András elnök
A 2010 nyarán megnyíló, képtárként és kulturális találkozó helyként működő Vaszary Villa támogatása. Az alapítvány célja, hogy a Vaszary Villa a Balaton északi partjának meghatározó kulturális és művészeti központja legyen. Az alapítvány támogat minden, a Vaszary Villához kapcsolodó kulturális és művészeti eseményt, azok kísérő programjait úgymint irodalmi esteket, koncerteket, tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, stb. Az alapítvány támogatja a Vaszary Villa programjait elősegítő, azok színvonalát emelő eszközök beszerzését, beruházások megvalósítását. Az alapítvány támogatja a Vaszary Villát népszerűsítő kiadványok, katalógusok kiadását. ... >>
1. oldal