Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
képviselő: Dr. Fazekas Pálné, Filipovics István, Pulsfortné Tóth Ilona
Az oktatás anyagi, technikai feltétele- inek javitása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése, tanulók utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatá-sa, nyertesek dijazása. Iskolai és kultúrális szabadidős programok támogatása. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: Somogyi Károly
Az alapitvány tartós közérdekből a refomátus hitéleti célok támogatására a balatonfüredi református templom és parókia a hitéleti célokat szolgáló egyéb ingatlanok fenntartására a mű- ködtetésére korszerűsitésére,felújitá- sára jött létre. Célja továbá az ifjúság erkölcsi nevelése érdekében a hitoktatása szélesitése, támogatása, az ehhez szükséges ingatlanok biztositása bérlet,majd iskola épitése utján. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Vasút utcai Óvoda Gyermekeiért közhasznú szervezet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 43.
képviselő: Dr. Horváth Tivadar
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeiehz, programjaihoz anyagi segítség nyújtása.Ezzel a minél eredményesebb szellemi ls fizikai fejlődés elősegítése. A korcsoportoknak megfelelően a környékbeli természeti szépségek, a történelmi emlékek megismertetése, testnevelés biztosítása. Mindezen által elősgítendő az általános iskolákba kerülés ered-
ményesebb és zökkenőmentesebb voltát. Az anyagi segítség pénzbeli és egyéb nem pénzbeli támogatása formájában. ... >>

Alapitvány Az Arácsi Óvoda Gyermekeiért Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3.
képviselő: Kutasné László Boglárka
az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyújtása, ezzel a minél eredméynesebb szellemi és fizikai fejlődés elősegitése. Az anyagi segitség pénzbeli támogatása formájában is lehetséges. ... >>

Balatonfüredi Állami Kórház Orvos-Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2
képviselő: Dr. Endersz Frigyes, Dr. Faluközy József, Dr. Szeles éva ... >>

Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Noszlopy u. 2.
képviselő: Kovácsné Gáspár Magdolna
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogtása (táborozások, kirándulások).
Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

Balatonfüredi Szivkórház Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviselő: Kónya Anikó
a szivbetegségek megelőzése, valamint gyógyitása, az ezzel összefüggő tevékenységek támogatása, fejlesztése. ... >>

Balatonfüredi Szívközpont Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
képviselő: Dr.Korányi László
Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház keretén belül létrehozni tervezett haemodinamikai /szívkatéter/ laboratórium anyagi-technikai és sze- mélyi feltételeinek megteremtéséhez. Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház szervezetében létrehozandó szívsebészet létesitéséhez. Hozzájárulni a Balatonfüredi Állami Kórház szakmai, technikai feltételeinek javitásához, szakembereinek magasszintű képzéséhez. ... >>

Balatonpart Zenekultúrájáért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,oktatási)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 13.
képviselő: Csincsi Ferenc
A Balatonfüred Város Ifjúsága zenei nevelésével, zenei közizlés kialakitása A Zene terjesztését, művelését szolgáló kezdeményezés támogatása. A kiemelkedö képességü hangszeres -énekes tanulók, zeneiskolai kereteken belül müködö és diák zenekarok tehetséggondozása. A nyári zenei táborok sikerének elömozditása. ... >>

Füredi Játékszín Közhasznú Alapitvány

(intézményi)

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.
képviselő: Szíjártó Istvánné képviselő
A balatonfüredi színházi élet fejlesztése, támogatása. ... >>

II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 37.
képviselő: Adorján Edit képviselő
A Balatonfüredi II. sz. napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, kulturális és szabadidős programok támogatása (pl. kirándulások). ... >>

Kiserdei Óvoda Gyermekeiért Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfüred

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Park u. 11. undefined
képviselő: Czunamné Szabó Ágnes elnök, Sági Ferencné titkár
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási, sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyujtása, ezáltal a gyermekek minél eredményesebb szellemi és fizikai fejlődésének elősegitésére. A korcsoportoknak megfelelően természeti szépségek, történelmi emlékek megismertetése. ... >>

Kutas Sport Alapitvány Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 3.
képviselő: Takács Miklós
Támogatást nyújt a Balatonfüreden és vonzáskörzetében élö és a rendszeres testedzésre igényt tartó magánszemé- lyeknek, csapatoknak és bejegyzett sportegyesületeknek, iskoláknak sport célra. ... >>

Lóczy Lajos Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
képviselő: Kontor Klára elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A diákok művelődési, sportolási lehetőségeinek, kultúrális tevékenységük fejlesztésének szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. A nyelvtanulás, külföldi csere- kapcsolatok kiépítésének támogatása/ a tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának biztosítása. A kultúrális örökség megóvására irányuló tevékenységének segitése. Az iskolai hagyományörző rendezvények felkarolása. A tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása. Az oktatással, neveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos integrációs programok támogatása. ... >>

Testneveléssel az egészség megőrzéséért Alapitvány Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 4O.
képviselő: Wacha Antal
emelni az iskolai oktaónevelő munka szakmai szinvonalát, az elkezdett sportcsarnok végleges felépitése, segi- teni a dikönkormányzat tevékenységen belül a kulturált viselkedésre, egész- séges életmódra és munkára való nevelést. ... >>
1. oldal